Velkommen til Norges Kaninhoppforening!

Du har nå kommet til Norges Kaninhoppforenings offisielle hjemmeside. NKHF er en forening underlagt Norges Kaninavlsforbund, som foreningen arrangerer Norgesmesterskap sammen med. Kaninhoppingen i Norge er en hobby i vekst, og aktivitetsnivå og kvalitet på hoppekaniner har økt betraktelig de siste årene.

Informasjon fra styret er flyttet hit under fane foreningen – info fra styret : http://www.kaninhopping.no/info-fra-styret/

NORGES KANINHOPPFORENING
Org.nr.990.412.413

StyretNKHF@hotmail.com

Oppdatert 06.01.2021