VedtekterNKHFs vedtekter ligger i pdf-format her på siden, noe som betyr at man må ha Adobe Reader for å kunne lese de.
Adobe Reader kan du laste ned her: Adobe .


NKHFs vedtekter med siste endringer fra 25.02.2022 finner du her: