Teams møte 02.03.2021 kl 20.15

Tilstede: Mona Sevlejordet, Berit Irene Aakeberg Dalhby, Irene Aakeberg Dahlby, Tonje Engen, Edel Yvonne Rimestad

Mona hadde invitert Ann Kristin Hotvedt til møte på bak grunn av ankesak fra ett medlem.

Formålet med møtet var å gjøre nye vedtak i saker vi har behandlet før, det var viktig her å se helheten i det styrearbeidet vi har gjort i det året vi har sittet sammen.

Ann Kristin ble vår møteleder

Referent: Mona Sevlejordet

1Søknad om godkjenning av 3 dommere, levert lister sent i henhold til reglementetDommere godkjentVedtatt med 5 stemmer
2Søknad om godkjenning av 2 konkurranser i juni, samt 1 i juliKonkurranser godkjentVedtatt med 5 stemmer
3Vedtak, fratatt lisenser til 2 dommere Karantene for 1 dommereNytt vedtak, lisensene blir gitt tilbake + beklagelse + kompensasjonVedtatt med 5 stemmer Mona Lager forslag til brev
4Mottatt forslag til nytt dommerkursVedtak, nye dork som blir valgt på årsmøte lager nytt forslagVedtatt med 5 stemmer Mona sender mail
5Søknad om opplæringsdommerSøknaden godkjentVedtatt med 4 stemmer, 1 inhabil
6Sak sendt inn om mobbingSaken er diskuter og det skal være nulltoleranse for mobbing, ønsker at dette blir sak på årsmøtetVedtak, sak til årsmøte generell info, vi skal ha null toleranse Vedtatt med 5 stemmer
7Leder Nkf har mottatt telefoner, SMS, MessengerForslag til vedtak: Beklagende brev til leder NkfVedtak: beklagende brev til leder fra hele styret på vegne av medlemmer som har gjort dette, vedtatt med 5 stemmer, Mona og Edel lager et forslag
8Søknad om godkjenning av klasse rett elite med 11 hinderForslag til nytt vedtak, Klassen godkjennesVedtak: klassen godkjennes med 4 stemmer, 1 hinhabil
9Vedtak om inhabilitet, gjelder søknader, saker i nære familierelasjoner, unntaket er anbefalingerForslag til vedtak, Vedtaket oppheves da vi ikke har noe om dette i våre vedtekterVedtak: vedtaket oppheves med 5 stemmer.
10Vedtak om lisens fra dragelse for 2 dommere, A lisens og opplæringslisensForslag til vedtak, Vedtaket oppheves, dommerne får beklagende brev, 1 dommer får kompensasjon, 1 dommer ikkeVedtak: Forslag til brev Edel og Tonje Godkjennes med 4 stemmer, 1 inhabil.
11Mail fra Dork angående premieringForslag til vedtak: Mail til klubb og Dork på at klubben er gjort oppmerksom på at dette er imot reglementetVedtak: Forslag, be Dork om å omformulere regel 68, regelen går mot hverandre, presisere hva startavgift og avgift til Nkhf er. Åpne for konkurranser uten premiering og kun kreve avgift til Nkhf, skal kun gjelde konkurranser på hverdager uten Eliteklasser. Mona lager forslag til brev, godkjent med 5 stemmer.
12Mail fra Stkk om konkurranser og cocid 19Forslag til vedtak, for å opprettholde aktivitet i klubber må vi gi disp til klubber slik at de kan holde konkurranser.Edel og mona lager forslag, vedtatt med 5 stemmer
13Svar på ankesakForslag til vedtak, svar tilbake at vi behandler sakenVedtak Sak 10 og 13 slås sammen, forslag til brev utarbeides av Tonje og Edel
14Reglementet, det er funnet feil, liste sendt innBerit, Mona og Irene samkjører reglementet med det som er vedtatt på årsmøter Godkjent
15NMForslag se an situasjonen for å kunne ha Nm i løpet av sommeren, viktig at alle klubber kan delta og at det er tillatt for deltakere å komme. Legge ut på våre nettsider søknad om å ha NMFormulere et vedtak angående NM Edel og Mona
16Møte med Dork på Teams, se på saker de har hatt i gruppaBerit og Edel inn i gruppaVedtak: mail til Dork om tilgang for dem, Mona Sender mail