Takk til Stine Grong Ruud

Som i mange år har tatt seg av gårdsnavnsøknader for NKHF! Hun har i dag fått blomster og takk under Midt-norsk Mesterskap 2023.

Fra og med i dag sendes søknadene til styretNKHF@hotmail.com og publiseres her i stede for på forumet. Forumet har mistet sin funksjon som kommunikasjonskanal og det er svært sjelden noen er innom der. Derfor ansees det som mer hensiktsmessig å publisere disse på hjemmesiden i stede.

Reglene og søknadsskjemaet er også under oppdatering.

Fortsett å lese

Forrige