Styremøte nr 8

17.12.14

Sted: Hos Mona Sevlejordet, Horten

Tilstede: Ann Kristin Knutsen, Jorunn Egner, Mona Sevlejordet, Hege Spjelkavik og Hallgjerd S. Paulsen tilstede på Skype mot slutten av møtet.

Agenda:

  1. Gjennomgang av referater
  2. Gjennomgang av oppgaver som er fordelt dette året, alle må ha en oversikt på hva som er gjort.
  3. Hva blir gjort for å selge genserne
  4. Gjennomgang av hva styret mener om reglementet
  5. Gjennomgang av konto
  6. Sak ang. kombi, ønsker å sende inn til Nkf  hvorfor de kommer med diverse uttalelser
  7. Årsmøte saker
  8. Vedtektsendring, som ønskes tatt opp på årsmøte
  9. Annet
116Gjennomgang av referater godkjent
117Gjennomgang av arbeidsoppgaverPokalene er i orden, gravering vil være i orden til NM 22.2 2015, da er pokalene oppdatert med de som er vinnere siden 2009. referatene er i orden, regnskapet er ajour, regninger på 1 kr. Pr start er ajour, sert er skrevet for 2013, Hallgjerd har laget en oversikt over Campioner som skal ha rosetter 
118Gensere og t-shirtOpptelling av de gensere og t-shirt som er hos Mona, 21 hettegensere, 23 t-shirt, de ble fordelt på Jorunn, Hege, Hallgjerd og Mona,Helene Bårdsen har noe, Hege skal finne ut hvor mange, ny markedsføring skal gjøres av Jorunn og Mona 
119Gjennomgang av reglementetStyret har sendt forslag til reglementskomiteen hva vi ønsker av forandringer, vi håper at reglementet kommer til oss før det det blir sendt til klubbene 
120Sak ang. kombiDet har kommet noen uttalelser ang. kombi, Ann Kristin ønsker å sende brev til NKF om dette for å høre hva som har blitt sagtVedtatt
121Gjennomgang av kontoHege viste oss noe bankutskrift over skype 
122ÅrsmøtesakerIngen kom med noe spesielt utenom det som er vanlig 
123VedtektsendringStyret har forslag til vedtektsendring, blir lagt ut på forum. 
124AnnetIngen saker Ann Kristin informerte at annonse om årsmøtet er sendt TK, Fredag 20.2.15 kl. 20.00 på Bryne Kro og Hotell, saker som ønskes behandlet må være oss ihende 31.01.15 

Referent

Mona Sevlejordet