Styremøte nr 6

14.09.2014 Oslo

Tilstede: Mona Sevlejordet, Hege Spjelkavik, Jorunn Egner, Hallgjerd Paulsen og Ann Kristin Knutsen

Fraværende: Hilde Kåstad

  •  B bedømming veteran under LUU/NM 2014, enstemmig for. Vedtatt

        81  Nye regler i reglementet trer i kraft 1. Desember,  Vedtatt

82  Penger tilbake på noe av utlegg til Oslo Pet Show: Mona: 300,- Ann Kristin: 200,- Kristina: 300,-. Enstemmig for. Vedtatt (2 hadde ikke rett til å stemme her)    

83  Ann Kristin skal ha møte med Marit Emilie (som har skrevet den store kaninboka) Prøve å se om vi kan komme til ett samarbeid ang det at vi har kanin felles.  Vedtatt

  •  Ann Kristin skal ha møte med en veterinær ang det å hoppe med kaniner. Vedtatt

Referent

Ann Kristin Knutsen