Styremøte nr. 5

Referat styremøte 30.07.2014 hjemme hos Jorunn Egner

Tilstede: Jorunn Egner, Hege Spjelkavik, Ann Kristin Knutsen, Mona Sevlejordet

Saknr.Innkomne sakerKommentarerVedtak
54Statutter for vandrepokaler Oversikt over de pokalene vi harHvem lager dette, Hvem gjør dette, Jorunn gjør dette og får en mal fra Ann Kristin og finner ut av hvem som har pokalene. Jorunn ordner med gravering på pokalene til NMVedtatt
55ØkonomiVi har inntekt fra hoppebøker, gårdsnavn, salg av gensere og starter. 
561 kr pr start fakturaer må utDet stopper hos listeavsvarlig, Hege får ikke oversikten, Mona sender ut mailadresse til hele styre. Så alle har oversikten på hoppeklubber og avlslag, komme ajour til midten av august 
57Betaling til dommereDommere må ha egen kvitteringsblokk, det må være opp til vær klubb hva de skal betale til dommere, dømming i NM 5 kr ved start til 1 omgang. Beløpet vil gjelde for 1, 2, 3 omgang. Gjelder også i veteran, kombi og lengde/høyde. Dette er et anbefalt beløp. Det er opp til hver klubb å gjøre avtale med dommere og gjerne i samarbeid med dommerkomiteen. 
58Styret skal følge reglementet og vedtekteneVi skal følge reglementet og vedtektene, og ikke stemme på hva som er gjort tidligere.For reglementet og vedtektene: Enstemmig vedtatt.
59Regel nr 17, kanin kan ha 4 fører/ eiere i løpet av et årKaninen kan ha fire fører/ eier i løpet av året, det har vært misforståelse om dette, det har vært praktisert førerbytter, det kan da bli 5 førere i løpet av året, de som har handlet i god tro får en sjanse til å ta kaninen hjem, må skje innen 20 august. Ann Kristin legger ut info på forumEnstemmig vedtatt
60  Sak innkommet angående regel 17Styret i 2012 har bestemt regelendringer uten at det har vært oppe på årsmøtet, og mener at styret i 2014 skal følge de presiseringene de har fattet vedtak om på sine styremøter.  Tidligere styre skal sende oss papirer fra deres tid i styret, de har ikke kommet per dags dato. Den saken som er sendt inn har ikke vørt behandlet på årsmøte og er derfor ikke gjeldende. Alle papirene burde vært levert til det nye styret i 2013Styret vil ikke følge disse presiseringene da de er ukjente for oss Enstemmig Vedtatt
61Elite i ferierDet må være opp til hver klubb når de ønsker elite og hvilke ferier de vil ha det i. Ann Kristin legger ut info på forumVedtatt
62Sak fra Camilla VengerKaniner som hopper i NKHLF og NKHF, hva er styrets innstilling. Rekorder følger kaninen uavhengig av forbund, Ann Kristin sender svar til Camilla VengerVedtatt
63IØ hoppegruppe/foreningDet har vært en del bråk i klubben, Ann Kristin har tilbudt seg å komme på møte for å få til en ordning, dette har ikke skjedd. De ville klare seg selv og ordne opp i egne problemer, noe som ikke har skjedd 
64Ny hoppeklubbVi har fått søknad om ny hoppeklubb på Toten, som vil bli innunder NKHF, styret ser veldig positivt på det og vil hjelpe de i gang i forhold til vedtekter og avtale mellom Toten Kaninhoppere og NKHFStyret ser positivt på dette, vedtatt å godkjenne Toten Kaninhoppere
65Tutti FruttiHer jobbes det for å denne opp å gå 
66PET showJohnny Lyshaug, Geir Hovda, Ann Kristin sitter i vår komite Vi må lage et skjema hvor vi ser hvordan plassen skal se ut. Lage et skjema med hva vi trenger til kaninhoppingen og hvordan inne og uteplass skal se ut. Jorunn tar seg av påmelding til hoppingen                   
67Hoppe brosjyreFått utformet en brosjyre, Selge til hoppeklubber for 2 kr pr arkVedtatt å kjøpe 5000 ark
68Leder/ nestleder inn i NKF styreVi ønsker å ha en representant inn i styret i NKF automatisk,Vedtatt
69Elitecup sommerleirHvem inngår i en elite cup, regel 25, 40 Styret er splittet, Ann Kristin snakker med Camilla Rosvold. Saken Sendes videre til reglementskomiteenVedtatt
70Svar fra reglementskomiteenReglementskomiteen har behandlet saken, de som deltar i elitecup må være kvalifisert i elite i alle grener 
71KaninsykdommerMyxomatose, mulig utbrudd i Sverige, I Norge er det utbrudd av RVHD 2, mattilsynet er kjent med saken, vi legger ut info på forum.Vedtatt        
72Innkommet klage angående for tidlig adskillelse av hu med kull og behandling av kaninungerKlagen er også sendt NKF og Mattilsynet, avventer sakens behandling fra mattilsynet 
73Bytte av konkurranseplass SBHG Vedtatt
74Det har ikke kommet inn flere klager, referer til sak 46  
75Henviser til sak 47, ingenting å utsette på dyreholdet  
76Henviser til sak 50, Anne Duvsete har levert regnskap og bilag til kasserer  
77Sak 8, regnskapsprogram ikke kjøpt inn fordi kasserer ikke ønsket det  
78Bytte av konkurranseplass MOHK Vedtatt
79Henviser til sak 51Klager fikk medhold i saken på grunnlag av forandring i listene etter endt konkurranse. Brev sendt til de involverte og listeansvarlig 

Referent

Mona Sevlejordet