Styremøte nr. 4

29.04 2014

Sted: Hjemme hos Jorunn Egner

Tilstede: Ann Kristin Knutsen, Jorunn Egner, Hege Spjelkavik,

Hallgjerd Seim Paulsen, Mona Sevlejordet

Hilde Kaastad på Skype

SakInnkomne sakerKommentarerVedtak
42Gjennomgang av Referat fra 12.03 2014Vandrepokalene, Jorunn skal finne ut hvor de kan være,Vedtatt
43Kjøregodtgjørelse for dommere, til NM, sommerleir, dommerkurs, eller hvis klubber må ha dommer utenfra ved konkurranserStyret vedtar kr. 2,00 pr. kmVedtatt
44Saken sendes videre til dommerkomiteen, de må utarbeide et forslag når det gjelder betaling til dommere ved større arrangement  
45Aakebergs cup 26-27.04 2014 konkurranse resultater, det ble brukt 30 sek. Regelen mot to deltakere, og de fikk ikke starte, dette ble trukket tilbake. De fikk delta i klassen.Alle resultater i klassene er godkjent, Hallgjerd S. Paulsen og Mona Sevlejordet var ikke tilstede når saken ble diskutertVedtatt
46Kaninunger på konkurranse plassenDet er kommet inn klage på dette, Kaninungene var ikke på konkurranseplassen, de sto privat under tilsyn av person som ikke deltok på stevnet. Kommer det flere klager skal dette avvises, Ann Kristin vil gjøre detVedtatt
47Det har kommet inn klage på dyreholdStyret tar kontakt med avlslaget der det gjelder og en fra styret reiser på befaring sammen med leder av alvslaget Vedtatt
48Søknad om nedsettelse til veteranStyret avslår søknaden med bakgrunn i regel nr 121Vedtatt
49Søknad om nedsettelse til veteranStyret avslår søknaden med bakgrunn i regel nr. 121 Vedtatt
50Mangler bilag og regnskap fra Anne DuvseteAnn Kristin sender brevVedtatt
51Klage på resultat konkurranseStyret har fått mail ang. resultat i elite klasse. Styret henter info fra alle de involverteVedtatt
52Søknad om ned til veteranSøknaden oppfyller kriterieneVedtatt  
53DommerlisenserBrev til dommerkomiteen om kriteriene for dommerlisensVedtatt

Referent

Mona Sevlejordet