Styremøte nr. 3, 2015

Styremøte nr 3, 2015

Saker behandlet på styregruppa

SakInnkomne sakerStyrets kommentarvedtak
46Søknad om eliteklasseGrenland søker om å få ha en elite klasse på sin konkurranse,Godkjent
47StarttidspunktGlemt å ta med starttidspunkt i innbydelsen, legge den til i annonsenGodkjent
48Legge til klasseMokh ønsker å legge til klasse og forandre starttidspunktGodkjent
49Mail fra Danmarks kaninavlsforeningInvitasjon til møte i Tyskland, hvis noen ønsker å delta så må de koste selv 
50Trekke saker fra det ekstra ordinære årsmøteTidligere medlemmer ønsker å trekke sine saker, da ikke lenger er medlem av NKFGodkjent
51Representant til møte i TysklandEtt medlem ønsker å delta men hun må koste det selvGodkjent
52Bytte konkurranseplassROGH søker om å bytte konkurranseplassGodkjent
53Saker til det ekstra ordinære årsmøte 7.8.15Saksdokumentene til årsmøtet, ligger ute på forum 
53 AReferatReferat fra ekstra ordinære årsmøtet, legges ut på forumGodkjent
54Info til medlemmerKlager inn til Nkhf skal videre sendes til Nkf, da Nkhf ikke har medbestemmelsesrett, vi kan kun gi irettesettelser og deretter sende saker inn til Nkf for videre behandling, gjelder kun saker relatert til dårlig miljø, trakassering, baksnakking, hopperelaterte saker skal inn til ossGodkjent
55Bytte av underlagSøker om å få bytte underlag på konkurranseplass på grunn av dårlig værGodkjent
56Ny kontaktpersonNy kontaktperson i HKHKGodkjent
57Dommerlisens tilbakeC-dommer ønsker å ta opp igjen sin dømming, saken sendes til dommerkomiteenGodkjent
58Tillegg av klasseHokh søker om få legge til en klasse til på sin konkurranseGodkjent
59Bytte av konkurransedagOahk søker om å få bytte konkurransedagGodkjent
60Brev til  NkfKorrespondanse mellom Nkhf og nkf 
61Svarbrev fra nkfHenviser til sak 60 
62Henvendelse fra TombhopperneTombhopperne ønsker hjelp til å skrive brev til Tomb VgsVedtatt  
62 AVedtak i GrindheimcupenVedtak om å frata en dommer lisensen ut 2016, saken har vært behandlet i dommerkomiteen også, brev blir sendtVedtatt
62 BBrev til NkfHenviser til sak 62 AVedtatt
63Bytte av konkurranseJoskh søker om å få bytte konkurranseplassGodkjent
63 ADeltakelse i kombi i nm/luuDe som ønsker å delta i kombi må ha to pinner, vedtatt på det ekstra ordinære årsmøtet, info ut på forumVedttatt
64Pet showProgrammet sendes arrangør og ut i konkurranseinnbydelsenVedtatt
65Beklagelse på innkallelse til ekstra ordinære årsmøtetInfo ut på forum, beklager at annonse ikke kom i TK og at reglementet gjelder fra 15.10.15Vedtatt
66Roll upPriser er hentet inn for å bestille roll upVedtatt
67Info på forumStyret har valg å gå ut med info, basert på bak grunn av rykterVedtatt
68Manglende oppsett for nmStyret savner dommer oppsett for nm Trondhem, oppsett kommetGodkjent
69Søknad om konkurranse i karantene tidenIØHG søker om å ha konkurranse i karantene tiden, grunn, rekrutering av medlemmerGodkjent
70Søknad fra TbhgTbhg søker om å oppheve max grense i lett klassen og utvide påmeldingsfristenGodkjent
71Konkurranse i karantenetidenOahk søker om å få ha konkurranse i karantenetiden, grunn: nye medlemmerGodkjent
72GårdsnavnSøknad om å få bytte gårdsnavnGodkjent
73ReglementetReglementet legges ut på forum, gjelder fra 15.10.15Godkjent
74Info ut på forumBrev til medlemmer ut på forum, mange anmeldelser til mattilsynetGodkjent
75Info ut på forumFokusere på kaninhopping, slutte å anmelde hverandre til mattilsynetGodkjent
76For mange fører bytteStyret har fått info om for mange førerbytte på en kanin, styret har hentet inn info og vedtatt hvem kaninen skal være hos ut åretVedtatt
77Info ut på forumInfo om at vi har selvbestemmelsesrett i saker unntatt å ekskludere noenGodkjent
78Reklame i hoppebøkeneStyret jobber med å få annonser inn i hoppeboka,Godkjent  
78 aPremier til NM 2016Flere aktører vil gi premier, da får vi sponset premiebordet på NMgodkjent
79Bytte av konkurranseplassHOKH søker om å få bytte konkurranse plassGodkjent
79 aStart i doble klasser samme dag, HOKHStyret har fått info om dobbelt opp med klasser, RM og RMÅ,, vedtak: underkjenne klassen RMÅVedtatt  
79 bSvarbrev til HOKHHenviser til sak 79 aGodkjent
80Disp for konkurranseSøker om å få ha konkurranse, etter at tiden for annonsering har gått utGodkjent
81Bytte av konkurransedagSøker om å få bytte konkurranse dagGodkjent
82Svarbrev til TbhgHenviser til sak 26Godkjent
83Egen facebook gruppeDet er opprettet egen gruppe i sak som omhandler ett medlem og ett styremedlem er inhabilVedtatt
83 aBrev til ett medlemVedtak: kan ikke arrangere konkurranser på 3 mnd, pinner, sert og resultater som er tatt i perioden okt. til 19.11.15 skal fjernes fra listenevedtatt i gruppa
84Konkurranse forandres til en dagRogh søker om å ha en to dagers konkurranse til en dagGodkjent
84 aVedtakStyret har vedtatt at det ikke er lov å ha konkurranse på samme dag/helg når en nærliggende klubb har annonsert først, se info på forumVedtatt med flertall
85Disp til konkurranseRogh litt forsinket med konkurranse innbydelse søker om å få den godkjentGodkjent
86Hoppestoff til TKTuva Andersen har sagt ja til å ta imot hoppstoff å sende videre til TKGodkjent
86 aForslag til reglementkomiteenKonkurranser i eget fylke, klubber må samarbeide om å arrangere stevner i eget fylke, se saker til årsmøtet sakerVedtatt med flertall
87Disp til å dømme kaniner til annen dommerDisp søkes til å dømme en dommers kaniner, på grunn av at en dommer har meldt avbudGodkjent
88Fra B bedømning til A bedømningPå grunn av dårlig vær søkes det om å forandre fra B bedømning til A bedømningGodkjent
89ListeansvarligMartine Sevlejordet sier fra seg jobben som listeansvarlig, Irene Dalby Aakeberg overtarGodkjent
90Bytte av konkurransedagJoskh søker om å bytte konkurransedagGodkjent
91Egen facebook gruppeStyret har lagd egen facebook gruppe i sak om ett medlem og et styremedlem er inhabil, dokumenter ligger i egen mappe 
91 aVeteran søknadVeteran søknaden ikke godkjentvedtatt
92SvarbrevHenviser til sak 91 aGodkjent
92 aVedtakStyret i egen facebook gruppe har vedtatt å gi suspensjon i et år til ett medlem, hun har mulighet til anke til årsmøtetvedtatt
93Søknad fra TbhgTbhg søker om å oppheve maxgrense i lett klassen og utvide påmeldingsfristenGodkjent
94Sak om Monica RogneDokumenter i saken ligger i egen mappe 
94 aVedtakStyret har vedtatt å gi ett medlem suspensjon i to mnd, hun kan anke til årsmøtetVedtatt
95Tilbake levering av kaninSøknad om å få kanin tilbake før det har gått 3mnd.Godkjent
96Forandre fra B bedømning til A bedømningSøker om å forandre fra B til A bedømning på grunn av dårlig værGodkjent
97Bytte av konkurranseplass THK søkere om å få bytte konkurranse plassGodkjent
98Veteran søknadVeteran søknad for tre kaniner, to tilfredsstiller kravene og blir godkjent, en kanin er ikke godkjentVedtatt
99Flytte starttidspunktJoskh søker om å flytte starttidspunktet for en konkurranseGodkjent
100SvarbrevHenviser til sak 98Godkjent
101ÅrsmeldingÅrsmelding fra HOKHGodkjent
102AnnonseAnnonse for årsmøte Nkhf 2016godkjent

For styret Nkhf

Mona sevlejordet