Styremøte nr. 2

Styremøte Lethohallen Hotell 12.03.2014 kl 17,30

Tilstede:

Ann Kristin Knutsen, Jorunn Egner, Hege Spjelkavik, Mona Sevlejordet, Sarha Lautug på Skype, Hallgjerd Seim Paulsen

Ikke tilstede: Hilde Kaastad

Styret har satt sammen følgende komiteer og medlemmer med verv:

3Registrerings ansvarligMarita Indiana Lien Jensen Vedtatt
4Ansvarlig for champion- sløyfene, samarbeide med Marita I.L JensenHallgjed Seim Paulsen, de vil utarbeide et system for tildeling. Vedtatt
5Reglement komiteenLeder Hilde Krogedal, Anne Duvsete, Lise Marie Ernestus, Heidi Huseby Andersen, Jonette Sule Myrbostad Vedtatt  
6DommerkomiteenCamilla Rosvold Løkken leder (har to stemmer), Camilla Venger, Hallgjerd S. Paulsen, Jorunn EgnerVedtatt
7Styret har utarbeidet arbeidsplan for reglement komiteen og dommer komiteen og har i forslaget lagt vekt på at disse to komiteen skal velges på årsmøte og jobbe selvstendig men være et ledd i NKHF»s virksomhet, Komiteen er nå spurt og satt sammen av styret i NKFH og skal være det fram til Årsmøte 2015Styret syns det er viktig at komiteene skal jobbe godt og styret har satt sammen komiteen med leder, Styret syns det er viktig å ha konkrete arbeidsoppgaver og arbeidsoppgaver som er i tråd med det regelverket vi har i dag Vedtatt
8RegnskapsprogramStyret vil kjøpe regnskapsprogram, det vil lette jobben til kasserer og regnskapet vil bli ryddig og oversiktlig, valget har falt på Matrix Vedtatt
9Import reglerStyret vil bruke NKF sitt importutvalg og Mattilsynet sitt regelverk, vi vil fjerne våre regler fra reglementet. Vedtatt  
10Sommerleir 2014Tønsberg hoppegruppe har søkt om å få arrangere sommerleir 2014, viktig at det skjer i samarbeid med NKHF og Dommerutvalget  Vedtatt  
11Ansvarlig for VandrepokalerJorunn Egner skal se om hun kan finne ut av hvor de er, mangler noen som skal brukes på Sommerleir, Edels vandrepokal er en av De.Vi setter inn annonse i TK og etterlysning på forum Vedtatt
12TaushetsløfteStyret vil innføre taushetsløfte av styrets medlemmer og medlemmene i miljøutvalget, skriv er utarbeidet og underskrevet. Vedtatt
13Det eksisterer noen Hoppeklubber som ikke er aktiveHege Spjelkavik skal undersøke dette Vedtatt
14Hente info og kontaktpersoner på eksisterende hoppeklubberMona Sevlejordet gjør dette Vedtatt
15Ekstern harddiskNKFH har en ekstern harddisk men ingen vet hvor den er, vi kjøper ny, viktig at sekretær får lagret informasjon Vedtatt
16Registrerings program for hoppe konkurranser,Vi ønsker å tilnærme oss det danske systemet, vi vil spørre Geir Rogne om han kan se nærmere på det Vedtatt
17Svenske Reg, systemetVi ønsker å fjerne det svenske Reg. Systemet vi har i dag, vi må forholde oss til mattilsynet, ved lovlig import skal det foreligge toll papirer, ved mistanke om ulovlig import, ringe mattilsynet, papirene taes med på første konkurranse og skrives inn i hoppebøkene Vedtatt
18NKFH er 20 årNKHF er 20 år, dette vil vi markere ved flere anledninger, vi ønsker å selge profilerings artikler som en del av markeringen, vi ønsker også å markere oss på NM/NMfest Vedtatt  
19KjøregodtgjørelseUtgifter ved reise til styremøter eller andre møter som er relevant for arbeidet i NKHF, kjøregodtgjørelse kr 2,00 pr. km Vedtatt  
20ØkonomiNKHF må bedre økonomien, vi har salg av hoppebøker og noe inntekt på gårdsnavn, dette blir for lite til å drive en forsvarlig drift av foreningen, vi vil derfor innføre en startavgift på kaniner som deltar på stevner kr. 1.- pr start, klubbene kan selv bestemme hvordan de vil gjøre dette om de øker startavgiften med en krone eller lar den være i den startavgiften de setter i dag. Dette på grunnlag av utgifter til bl. Annet dommerkonferansser.Vedtatt  
21Ekstra ordinært årsmøteDet ekstra ordinære årsmøte vil bli på Nes 13 juni 2014 Vedtatt
22Web- ansvarligHedda Aurbakken Vedtatt
23NKHFNKHF har som målsetting: Miljø, holdninger, kanin, rekrutering. Dette er temaer vi vil sette i fokus gjennom skriv i TK og info på hjemmesiden Vedtatt

Referent

Mona Sevlejordet