Styremøte nr. 2 saker behandlet på Styregruppa

SakInnkomne sakerStyrets kommentarVedtak
4Deltakelse på Pet Show 14 og 15 nov 2015 sammen med NKFStyret ser positivt på dette, avventer nærmere beskjed 
5KarantenetidStyret gir disp til dette arrangementet og følger dermed NKF sine regler, når det gjelder utstilling og hopping i karantene tiden. disp gis kun der NKF og NKHF har utstilling og hopping i felles arrangementVedtatt
6Sommerleir 2015. Vi har mottatt søknad fra MOKH og Trøndelag de er usikre på om de kan ta det da de har planer om LUU/NM høsten 2015Styret har godtatt søknaden fra MOKH, svarbrev sendtVedtatt
7Brev til NKF om vedtektsendringVi har sendt vedtektsendringene til NKF fra Årsmøtet 2015 for godkjenningVedtatt
8Årsmøtereferat 2015Årsmøtereferatet er lagt ut på forum 
9Ekstra ordinært årsmøteÅrsmøte bestemt 7.8.15 sommerleir MOHKvedtatt
9ANKHF genser og T-shirtFått oversikt fra vestlandet på hva som er der 
10Søknad om bytte av konkuranseplassStyre har godkjent at Joskh får bytte konkurranseplass 21 og 22.03vedtatt
11Søknad om bytte av konkurranse plassPå gunn av et annet arrangement 15.03 må de bytte konkurranse plass, alle deltakere er informertVedtatt
12Henviser til sak 6Svarbrev sendt til Trøndelagvedtatt
13PetshowStyret har bestemt at vi blir med og at vi betaler kun for strømmen kr. 1000.-vedtatt
14ListeansvarligJorunn Egner sier fra seg jobben, styret ser etter ny, nye listeansv. Martine Sevlejordet og Anne Marie AarmoGodkjent
15VeteransøknadLamondasS CH lota Geir søkes ned i veteran klassenvedtatt
16Info om styretInfo om styret sendes til Pia Amundsen slik at det kommer riktig på hjemmesidenGodkjent
17Søknad fra TKHSøknad om disp til en dommer som skal dømme en annen dommer kaninGodkjent
18Søknad fra JOSHKSøknad om disp til en dommer for å dømme en annen dommer kaninGodkjent
19Veteran søknadSøknad om å sette Playtime is over ned i veteranVedtatt
20Søknad fra HokhSøknad om disp til en dommer for å dømme en annen dommers kaninVedtatt
21Søknad fra MokhSøknad om å få legge til en klasse LIE på en konkurranseGodkjent
22For mange førerbytteTo jenter har hatt for mange førerbytte på en kanin, de deler stall og har ikke hatt helt forståelse for hva regelen betyr, de har fått disp til at det er kun en av dem som fører kaninen ut åretVedtatt
23Søknad fra hkhkSøknad om å dømme 4 eliteklassergodkjent
24Søknad fra JoskhSøknad om bytte av konkurranse plassgodkjent
25Søknad fra TbhgSøknad om å benytte kapper på kaniner under slottsfjellcupGodkjent
26Søknad fraTbhgSøknad om å bruke antrekk under slottsfjellcup, det er kleskode under denne festivalenGodkjent
27Søknad fra MokhSøknad om å forlenge påmeldingsfristen og oppheve max antall i lettklassen, Pia Memorialgodkjent
28Søknad fra HkhkSøknad om å bytte konkurranseplassGodkjent
29Svar brev til HkhkHenviser til sak 28 
30Svar brev fra NkfGodkjenner vedtektene, sak 7 
31Søknad fra HokhSøknad om å lage egen lagkonkurranse, styret mener det er greit å forholde seg til det som står i reglementet 
32VedtekterVedtektene legges ut på forum 
33Søknad fra HkhkGlemt å legge til konkurranse plass i innbydelsen, styret godkjenner at dette kommer ut på forum fort og utvider påmeldingsfristenvedtatt
34Søknad fra HkhkDisp til en dommer for å dømme en annens dommer kaninergodkjent
35Søknad fra JoskhDisp til to dommere ut 2015Godkjent
36Svarbrev til JoshkHenviser til sak 35 
37Varamedlem trekker segAnne Marie Aarmo velger å trekke seg, styret tar det til etterretning 
38Søknad fra HOKHSøknad om å legge til noen klasser på en konkurranseGodkjent
39Søknad fra HOKHDisp om B- dommer ut 2015godkjent
40Svar brev angående førerbytteHenviser til sak 22 
41Svarbrev til MokhHenviser til sak 21 
42Svarbrev til HKHKHenviser til sak 23 
43Svarbrev til TbhgHenviser til sak 25 
44Svarbrev til MokhHenviser tiil sak 27 
45GrindheimcupOpprettet egen gruppe på facebook som behandler denne saken, ett styremedlem er inhabil og er ikke med i denne gruppen 

For NKHF styret

Mona Sevlejordet