Styremøte nr 1

Norges Kaninhoppeforening                                                                    22,02,2014

Styremøte Lethohallen, Gardemoen

Tilstede:

Ann Kristin Knutsen,                                TBHG                               leder
Jorunn Egner,                                                OAHK                             N. leder
Hege Spjelkavik,                                           GDHK                           kasserer
Mona Sevlejordet,                                        TBHG                           sekretær
Hilde Kaastad                                                 JOSK                            Styremedlem
Sarah F. Laugtug,                                          TSHK                           1. varemedlem
Hallgjerd Seim Paulsen,                               GKF                             2. varamedlem
 

Tilstede var også Camilla Rosvold, ungdomsrepresentant fra NKF

Camilla ønsket oss lykke til med arbeidet i foreningen, og informerte at hvis det skulle være noe så kan vi kontakte henne.

Sak 1 :Miljø-gruppen: Ann Kristin Knutsen ble styrets representant.

Sak 2: Vi bestemte at styremøte referater skal legges ut på forum.

Mona Sevlejordet

Sekretær

Følgende komiteer trenger medlemmer:

Reg. Ansvarlig: Marita Indiana Lien Jensen

Listeansvarlig: Lise Marie Ernestus, andre forslag

Web ansvarlig/ hjemmesiden: Hanne Kjærland , andre forslag

Forumsansvarlig:

Dommer-komite: Camilla Venger, Camilla Rosvold, Anne Duvsether, nye forslag,

Reglement-komite: Anette Floen, Heidi Huseby Andersen, Lise Marie Ernestus, nye forslag:

Miljø-gruppe: Lise Marie Ernestus, Monica Rogne, Martine Sevlejordet, Ann Kristin Knutsen

Mail-adresser til styremedlemmene:

Hallgjerd: Hallgjerds@hotmail.com

Hilde: hilde_kaastad@hotmail.com

Sarah: sarahlaugtug@hotmail.com

Hege: egge-cool@hotmail.com

Jorunn: jorunn-trampe@hotmail.com

Ann Kristin:

Mona: ingermonasevlejordet@gmail.com tlf. 95839136