Styremøte nr. 1 – 22.02.15

Sted: Vigrestad

Tilstede: Ann Kristin Hotvedt, Thor Martin Skretteberg, Aina Magnus, Tonje Søfteland, Trine Lofthus,

Anne Marie Aarmo og Mona Sevlejordet.

Ann Kristin Ønsket oss velkommen til første styremøte.

Sak 1.

Fordeling av arbeidsoppgaver i NKHF

 • Gårdsnavn, Hege Spjelkavik
 • Reg. ansv.lig, Marita Indiana Lien Jensen
 • Web ansv.lig, Hedda Aurbakken og Pia Amundsen
 • Listeansv.lig, Martine Sevlejordet og Jorunn Egner
 • Ansvar for nye bilder på sertene, Thor Martin Skretteberg. Thor Martin utlyser en konkurranse, får med seg noen medhjelpere til å bedømme bildene.
 • Ansvar for pokalene/ planketter, Tonje Søfteland
 • Ansvar for Champion sløyfene, Anne Marie Aarmo, Hallgjerd Seim Paulsen overtar denne jobben
 • Ansvar for Sert, Ann Kristin Hotvedt
 • Mona Sevlejordet tar vare på de graveringene vi har til Edelpokalen, Pokalen er borte.
 • Forum ansv.lig. Admin ansv.lig. Hege Spjelkavik

Sak 2

Vi oppretter styregruppe på facebook.

Taushetsløfte skjemaer, vi skriver under

Vi skal følge de vedtekter og reglementet vi har.

Saker blir avgjort med flertall i styret og vi skal være lojale til de vedtak som blir gjort.

Sak 3

 • Styrets representant til miljø gruppa, Thor Martin Skretteberg
 • Styrets ungdomsrepresentant, Ann Kristin Hotvedt
 • Alle er spurt og sagt ja.
 • Info blir lagt ut på forum

Referent Mona Sevlejordet