Styremøte 17.12.2020

Til stede: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Berit Irene Aakeberg Dahlby, Helene Bårdsen, Edel Yvonne Rimestad.

Mangler referat fra styremøte 17.11.2020, Mona og Berit fikser dette.

Sak 1: Opplæringslisens

3 for, 1 blank

Opplæringslisens godkjent til Martine Sevlejordet

Sak 2: NM/LU

Anbefaler klubb å legge ut innbydelse til NM som vanlig med informasjon om at det kan komme endringer ift. Covid 19

Vi legger ut innbydelse til årsmøtet som vanlig, holder alle frister, med informasjon om at det kan komme endringer ift. Covid 19.

Sak 3: Skuttli

Brukernavn sendt til Skuttli

Må få liste på alle klubber og sende til Daniel med Informasjon om klubbens navn og forkortelse, mail.

Spørre om det går greit å bruke organisasjons nr. Til avlslagene

Sak 4: premiering og startavgift, brev til/fra JOSKH

Informasjon ut: Med startavgift er det fremover ikke lov å ikke premiere. Dette må evt. Sendes inn som forslag til årsmøtet.

DORK kan ikke gi sanksjoner eller advarsler, kun informasjon.

Sak 5: Brev fra NKF

Sekretær får tilgang til mail (spørsmål om mail tas ved Irene eller Mona)

Vara stemmerett ved inhabilitet og frafall

Varaer inn i FB gruppen (god oppførsel)

Eventuelt:

Be ett medlem om å sjekke mail.

Sende ut svarbrev til ett medlem samt til Martine Sevlejordet og Mona Sevlejordet.

Referat årsmøter:

Prøver å finne utav det.
Skrive bekreftelse på utsendt mail inne på FB gruppen, under svarbrevforslagene.

Huske å skrive til valgkomitéen at leder i DORK også er på valg på årsmøtet, for 1 år.

Sende mail med info om årsmøte ut 12.januar 2021 på styremøte kl 19:00