Siden

Denne hjemmesiden representerer Norges Kaninhoppforening, NKHF.
Hvis du har innspill eller forslag til siden, eller merker noen feil, vennligst ta kontakt med webmaster eller skriv det i NKHFs forum.

Webmaster: Berit Irene Aakeberg Dahlby
• Mail: beritirene62@hotmail.com
og
Irene Aakeberg Dahlby
• Mail: smaragdirene@hotmail.com