Registrering

Nytt i 2010 er at alle kaniner som skal starte på offisielle konkurranser i Norge skal registreres i NKHFs registreringssystem. For å registrere en kanin, fyller man ut registreringsskjemaet som ligger under Filer.


Registrering av kaniner skal foregå på følgende måte:
• Flere kaniner kan registreres på samme dokument, men kun en eier per dokument!
• Det er eier som skal registrere kaninene. Har du en kanin på fôr, skal du ikke registrere denne.

Nye kaniner:
• Alle kaniner som har deltatt på en offisiell hoppekonkurranse skal registreres inn til NKHF.
• Før en kanin kan starte i middels første gang skal den registreres i NKHF.
• I registreringsskjemaet skal fullt navn på eier og evt forvert/fører fylles ut.
• Eiers medlemsnummer er oppgitt av NKF. Dersom noen ikke har dette ta kontakt på følgende mailadresse: sekreter@kanin-nkf.net Medlemsnummeret må være oppført i registreringen for at kaninen kan bli registrert.
• Kaninen skal utfylles med fullt konkurransenavn, inkludert championtitler.
• Klubb skal helst utfylles med initaler (feks TBHG i stedet for Tønsberg Hoppegruppe)
• De forskjellige grenene skal merkes med navn (Lett, middels, vanskelig, elite, ikke elite eller veteran)
• Championat merkes med boktstavkoder (Champion= A, Great champion= B, Super champion= C, Grand champion= D)
• Har kaninen NUCH-tittel merkes dette med * (stjerne)

Allerede registrerte kaniner:
• Dersom en kanin rykker opp en klasse, skal det sendes ny registrering innen en uke etter opprykking. Slike oppdateringer kan sendes over mail, hele skjema trenger ikke sendes.
• Dersom en kanin får tildelt championat eller veteranstatus skal styret i NKHF registrere dette. Championat, veteran og NUCH skal dermed ikke registreres etter første registrering.
• Kaninens registreringsnummer skal alltid oppgis ved nye registreringer. Dette nummeret skal også brukes i forbindelse med hoppekonkurranser som en bekreftelse på at kaninen er registret hos NKHF.
• Fullt navn på eier og fører, medlems nummer til eier skal alltid være med på ny registrering. Dersom noen av disse punktene forandres må det sendes ny registrering.
• Dersom kaninen dør skal dette også registreres. Da merkes «død» bak kaninens navn.
• Dersom kaninen bytter eier, skal ny eier melde endringer.

Registreringsskjemaet sendes til: kaninregistrering@hotmail.com
Registreringer merkes med emne: Registrering

Import av kanin:
All import av kaniner skal tas igjennom NKF’s sitt importutvalg. Leder der er Odd Einar Lundervold, mail: odd.einar.lundervold@lyse.net .

• NKHF oppfordrer uansett til å følge Mattilsynets regler vedrørende import.
• Alle som importerer kanin må legge ved importpapirene med stempel fra tollen i hoppeboken, slik at arrangør kan se at karantenetiden er overholdt.
• Karantenetiden er 2 mnd.
• Kommer det innen sak om ulovlig import, og vedkommende ikke kan fremlegge importpapirer med stempel fra tollen, blir saken sendt over til Matilsynet.
• Ligger ikke importpapirene med stempel, skal arrangør diskvalifisere kaninen og sørge for at den blir fjernet fra konkurranseplassen, og sende saken til NKHF’s styret.