Referat

Brev sendt ut fra NKHFs styre:
• Brev angående fôrvertavtaler og bytte av stall for kaniner, august 2014
• Til hoppeklubbene, april 2014
• Til alle hoppeklubbene om miljø og kanin, april 2014

Brev sendt ut fra miljøutvalget:
• Angående mobbing, juni 2014

Årsmøtereferater:
Årsmøte i NKHF 2020

• Årsmøte i NKHF 2016
• Ekstraordinært årsmøte i NKHF 2015
• Årsmøtet i NKHF 2015
• Ekstraordinært årsmøte i NKHF 2014
• Årsmøtet i NKHF 2014
• Årsmøtet i NKHF 2013
• Årsmøtet i NKHF 2012
• Årsmøtet i NKHF 2011
• Årsmøtet i NKHF 2010
• Årsmøtet i NKHF 2009
• Årsmøtet i NKHF 2008
• Årsmøtet i NKHF 2007
• Årsmøtet i NKHF 2006

Referater fra dommerkonferanser:
• Dommerkonferansen i Tønsberg, 18. juli 2014
• Dommerkonferansen i Trondheim, 7. juli 2006
• Dommerkonferansen i Sarpsborg, 5. november 2005