Referat Teamsmøte mandag 25.01.2021 KL 22.00

Tilstede: Edel Yvonne Hovland Rimestad, Tonje Engen

Berit Aakeberg Dahlby, Irene Aakeberg Dahlby, Mona Sevlejordet

Det ble kalt inn til et lite styremøte på kort varsel

Sak 1. Skuttli

Sak 2. NM/Lu, Årsmøte og Forbundsting

Sak 3. Covid 19

Sak 1. Det blir møte med Daniel i Skuttli tirdag 26.01.2021 kl. 20.30 på Google Meet-

De som blir tilstede er: Edel, Irene, Berit og Mona

Sak2. Mona har snakket med Forbundsleder og Nkf vil prøve å få til Lu/NM 19 til 21 mars 2021

Letohallen ved Gardemoen, det blir en hektisk helg og hvis det er mulig å gjennomføre dette på grunn av restriksjoner så blir det arrangement, Det vil da bli Årsmøte for NKHF fredag 19.3 kl 17.00 og Forbundsting fredag 19.3 kl 20.00.

Det er Indre Østland hoppegruppe og Hege Spjelkavik som vil ta hoppedelen, Tonje vil ha god kontakt med Hege.

Vi har frister å forholde oss til §3 Årsmøtet i vedtektene.

Edel lager annonse.

Endelig avgjørelse vil bli tatt 22.02.2021, vi legger til rette for NM og Årsmøte med de fristen vi har og legger til med forbehold om

Sak 3. Covid 19, det er store forskjeller på restriksjoner når det gjelder aktiviteter inne og ute på grunn av covid 19, Østlandet har ingen mulighet for å holde konkurranser eller treninger, Vi som bor i områder med disse restriksjonene skal unngå å krysse kommune grenser.

Det blir derfor urettferdig at noen klubber kan ha konkurranser og andre ikke.

Vi har vedtatt følgende:

Utregning av årets hoppekanin og årets seierskanin blir satt på vent til alle klubber kan konkurrere på like vilkår. Hvis restriksjonene vedvarer til etter 1 juli 2021 vil utregningene for 2021 utgå.

Alle klubber må følge med på hva kommunene har av restriksjoner i sine kommuner og følge det som er bestemt når det gjelder tillatte aktiviteter ute og inne

Referent

Mona Sevlejordet