Referat styremøte lørdag 17.10.20 kl 19.00 Teams

Til stede: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Berit Aakeberg Dahlby, Tonje Engen. Edel Yvonne Hovland Rimestad, Helene Bårdsen (vara)

Ikke til stede: Tonje Søfteland (vara)

Referat fra styremøte 10.10.20

Punkt 9: Brev fra ett medlem om dommerkurset som ble avholdt 14 og 15 august 2020

Svarbrev sendes.

Her ble en diskusjon og selv om styret var positive til kurset så mente 3 mot 2 at det skulle få konsekvenser for Mona Sevlejordet og Martine Sevlejordet.

Vedtak: Mona Sevlejordet mister sin A-dommer-lisens og opplæringslisens for 1 år og gjelder fra 17/10 2020, da vil den bli gitt automatisk tilbake, 18/10 2020

Martine Sevlejordet mister sin A-dommer-lisens for 1 år gjelder fra 17/10 2020, da vil den bli gitt automatisk tilbake, 18/10 2020

Martine Sevlejordet er leder i Dommer og Reglementskomitten (Dork) som krever at leder har A dommer-lisens,

Vedtak: Martine Sevlejordet får dispensasjon til å lede Dork fram til Årsmøte 2021

Punkt 10:

Sak fra Martine Sevlejordet om mobbing.

Mobbing skal det være nulltoleranse for i Nkhf, Berit leste opp et skriv som ligger på hjemmesiden vår. Vi i styret som tillitsvalgte skal ikke hverken skrive eller si noe negativt om andre medlemmer til andre medlemmer, der har vi er stort ansvar.

Vedtak: Legge ut skrivet på nytt, sende til klubber om konkurransemoral og at det er nulltoleranse for mobbing.

Sende svar til Martine at saken er diskutert i styret.

Punkt 11:

Brev fra to medlemmer om klage på dommer .

Brevet er kommet inn 4 uker etter avholdt konkurranse, det refereres heller ikke til hvilke brudd i reglementet.

Svar må sendes.

Brev til dommer, gjøre henne klar over at det har kommet inn klage

Punkt 12: Søknad fra Joskh om å få godkjent en elite klasse med 11 hinder

Klassen er dømt med 3 dommere.  Vedtak: søknaden ikke godkjent med 3 mot 1 stemme

Punkt 13: Skuttli, Helene Osland er vår kontakt med Daniel i Skuttli

Styret er positiv til programmet

Registreringsavgift for kaniner kr. 40, da vil 10 kr gå til klubbene og 30 kr. til Nkhf

Vi fortsetter med startavgift på kr. 2.-

Programmet vil koste oss 10000.- sek i året.

Vi må sjekke med de kaniner som allerede er i skuttli, de er nå i nkhlf og skal over til Nkhf og nytt regnr.

Helene skal sende oss kontrakten når den kommer.

Programmet må sendes ut til klubbene på høring

Punkt 14:

NM må det avlyses, diskuteres på neste styremøte

Referent

Mona Sevlejordet