Referat styremøte 9/2-21

Referent: Edel Yvonne Rimestad
Deltakere: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Berit Irene Aakeberg Dahlby, Tonje Engen, Edel Yvonne Rimestad, Helene Løining Bårdsen, Tonje Søfteland Tjøstheim

 • Agenda:
  – Godkjenne referat fra 12.01.2021
  – Godkjenne referat fra 25.01.2021
  – Sak 1: Mail fra Edel Yvonne Rimestad
  – Sak 2: Mail fra Tonje Søfteland Tjøstheim
  – Sak 3: Mail fra Hilde Narheim
  – Sak 4: Skuttli
  – Sak 5: Årsmøtet
  – Eventuelt

 • På referatet fra 12.01.2021 reagerer Tonje Engen på at Mona har sagt at hun har prøvd å ta kontakt med Tonje E ift. Problemene som har vært med sekretærarbeid og tilgang til mail. Dette får de i starten av møtet snakket ut om, og Mona unnskylder seg for at hun ikke har tatt kontakt slik hun har sagt hun skulle ha gjort, og sier at dette er på grunn av personlige årsaker. (Dette punktet fjernes fra det aktuelle referatet). Videre blir vi enige om at Edel tar over sekretærarbeidet ut perioden og får tilgang på mail (Dette er gjort). Eller er referat fra 12.01.2021 godkjent.

 • Referat fra 25.01.2021
  Her mangler vi å gjennomføre punkt som omhandler skuttli. Informasjon må ut til medlemmene om at vi på grunn av Covid-19 og delvis nedstengte områder, utsetter årstitler som går over tid (Årets Seierskanin, Årets Hoppekanin). Titlenes start blir foreløpig utsatt inntil alle områder er gjenåpnet, men titlene blir ikke delt ut i 2021 dersom det gjenstår mindre enn 6 måneder av året der alle kan konkurrere. Mail med generell info om Skuttli må også sendes ut. Ellers er referatet godkjent.

 • Sak 1
  Edel har sendt inn mail med forslag om å endre dato vedtaket til Martine Milja Sevlejordet og Mona Sevlejordet gjelder fra, til dagens dato 09.02.2021 og ett år frem i tid.

  For: Edel Yvonne Rimestad, Tonje Engen, Helene Bårdsen
  Mot: Berit Irene Aakeberg Dahlby, Irene Aakeberg

  Forslaget blir godkjent, og Mona og Martine mister A-lisens og Opplæringslisensene sine i ett år f.o.m. 09.02.2021 t.o.m. 09.02.2022. Edel sender mail til DORK, Martine og Mona om vedtaket.

 • Sak 2
  Tonje har sendt inn mail med div. små og større feil og mangler i reglementet 2020. Dette er i så stor grad at forslag til hva vi gjør med dette blir satt til:

  1: Kaste 2020 reglementet, ta inn igjen 2019 og legge inn godkjente endringer fattet på årsmøter i tiden etter dette reglementet ble godkjent. Sende mail til DORK og be om en forklaring på hvem som har endret reglementet (alle eller noen få?), samt be om at én person fra styret NKHF får tilgang til DORK sin gruppe for å se gjennom arbeidet som er gjort for å få en oppklaring i dette. Videre sette konsekvens for det som er gjort, slik at vi unngår at dette skjer igjen.

  2: Beholde 2020 reglementet fra før det ble revidert av Martine Milja Sevlejordet/DORK, og legge inn godkjente endringer fattet på årsmøter i tiden etter reglementet ble godkjent. Sende mail til DORK og be om en forklaring på hvem som har endret reglementet (alle eller noen få?), samt be om at én person fra styret NKHF får tilgang til DORK sin gruppe for å se gjennom arbeidet som er gjort for å få en oppklaring i dette. Videre sette konsekvens for det som er gjort, slik at vi unngår at dette skjer igjen.


  For forslag 1: Edel Yvonne, Tonje Engen, Irene
  For forslag 2: Mona, Berit

  Forslag 1 blir godkjent, og reglementet legges ut med engang det er ferdigstilt med endringer, dette gjøres av Irene. Edel Yvonne sender mail til DORK med informasjon om hva som er oppdaget, bestemt, og ber om tilgang og informasjon fra DORK.

 • Sak 3
  Denne saken omhandler det samme som sak 2. Edel sender mail til Hilde Narheim med informasjon om bestemmelsen gjort rundt reglementet i sak 2.

 • Sak 4
  Vi skal sende ut informasjonsmail til alle klubbene om at Skuttli nærmer seg å være helt klart. Per dags dato kan klubbene begynne å legge ut konkurranser, og dømme konkurranser i programmet, så lenge de har fått medlemmene sine til å legge inn kaniner med riktig klassifisering samt registrering o.l. Informasjonsmail til klubbene er straks klar til utsending, og Daniel jobber aktivt med problemer vi støter på underveis. Fristen for klubbene er satt til 1. mars, etter dette skal Skuttli overta diverse funksjoner, som bla. Automatisk registreringsnummer på kaninene etter vårt «gamle» system. Viktig å poengtere dette overfor klubbene slik at de får lagt inn alle allerede registrerte kaniner før fristen går ut. Vi skal også legge ut beskjed om at klubbene har mottatt mail, slik at medlemmene er klar over det og kan sørge for å få tak i informasjonen (legges ut på Tapatalk og FB-gruppe).

  Edel har også vært i kontakt med NKF for å finne en formulering til vedtektene våre slik at vi kan få et eget offisielt medlemstall i NKHF. Her skal aktive skuttlimedlemmer være det offisielle tallet, det gjenstår bare å finne en god formulering for dette.

  Pris for kaninregistrering i Skuttli (engangssum per NYREG kanin): 40kr (10kr til klubb, 30kr til NKHF)

  Vi ser at registrering ikke dekker inn nok ift. Å få dekket kostnadene for Skuttli (10.000kr/år), Mona og Berit jobber med å se på budsjettforslag for alternativ måte å dekke inn kostnad. Dette blir muligens å sende inn forslag om å øke 2kr avgiften noe.

 • Årsmøtet
  Vi fikk på dette styremøtet testet ut den digitale konferanseplattformen Zoom. Vi fikk testet ut anonym avstemming, og dette fungerte bra. Vi ser at det vi kunne bli aktuelt å kjøre årsmøtet digitalt på grunn av den pågående pandemien, og ønsker å beholde årsmøtet på samme dato digitalt som fysisk dersom det blir løsningen. Det kan bli aktuelt å sette årsmøtet til senere klokkeslett denne dagen dersom det blir digitalt, men det kommer an på tinget til NKF. En representant fra NKHF skal være til stede på NKF sitt ting, og derfor kan ikke vårt årsmøte være samtidig som dette pågår. Vi snakket også om mulighet for evt. Å flytte årsmøtet til søndagen samme helg dersom det blir digitalt. Vi kan ikke si noe sikkert helt enda, da NKF skal ha et styremøte 22. Februar hvor de vil gjøre sin endelige bestemmelse på om NM/LU 2021 skal gjennomføres.


Referat skrevet av Edel Yvonne Rimestad

Nye styremøter satt til:

Tirsdag 16. februar 2021, ZOOM
Torsdag 25. februar, TEAMS