Referat styremøte 25.10.kl.12 på Teams

Tilstede: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Berit Aakegerg Dahlby, Tonje Engen, Edel Yvonne Hovland Rimestad, Helene Bårdsen (vara) ikke tilstede: Tonje Søfteland.

Merknader til referatet, Dato feil i punkt 9, dommerlisenser skal være 2021.

Punkt 1. Brev fra Martine Sevlejordet om inhabilitetsspørsmål som ikke er mottatt av dommerkomiteen.

Styrets medlemmer har ikke lov å sende private meldinger til andre medlemmer om saker som blir behandlet i styret, det skal sendes ut formelt via styremailen om vedtak som blir fattet av styret.

Svarbrev sendes til Martine Sevlejordet.

Punkt 2. Søknad sendt inn av ett medlem, søknad om A.lisens

Sende brev til medlemmet om mer utfyllende søknad, vi vil ha mer informasjon på søknaden som hvorfor, hvor aktiv hun har vært som B-dommer, kopi av dommerkortet.

Punkt 3. eventuelt

PÅ spørsmål fra Tonje Engen om hvorfor hun ikke har tilgang på styremailen

Mona svarte, passordet er byttet og det har tatt lang tid, passordet som har vært på styremailen har vært knyttet opp til medlemmer som har sittet i styret, derfor ble det byttet.

Du har ikke sendt mail tilbake at mail er mottatt.

Du har heller ikke lagt ut saker som har kommet inn på mailen i riktig rekkefølge.

Det betyr at N. Leder og leder må følge med, det er greit at det gjøres innimellom, men vi skal stole på at sekretær gjør denne jobben korrekt.

NM: Edel har lagt ut smittevernregler som er utarbeidet av arrangørene på styregruppa, Edel har også videresendt til styremailen, Vi ba også om at Nkhfs smittevernregler skulle følges.

Edel fortalte at både kommunelegen, ordføreren og kulturministeren var positive til arrangementet, kopi fra dem skulle sendes til styremailen.

Møtet ble avsluttet kl. 13.30

Neste styremøte på Teams 17.11.20 kl 19.00

Referent

Mona Sevlejordet