Referat styremøte 17.11.20 på Teams.

Tilstede: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Tonje Engen, Edel Yvonne Hovland Rimestad, Berit Irene Aakeberg Dahlby

Punkt 1. På sine egne gjelder alle type søknader er man Inhabil. Familier kan gi anbefalinger men ikke stemme i søknader om du sitter i styret.

Punkt 2. Behandling av søknad av Martine Milja Sevlejordet, 2 for at den blir behandlet i styret. 2 for at den sendes tilbake. Mona sender til dommer og reglementskomiteen at de skal ferdig behandle saken innen 24 timer.

Punkt 3. Ingen enighet.

Punkt 4. Skuttli, info brev til klubbene godkjent på styregruppa. Skrivet er sendt til klubbene med svarfrist 30.11.20.

Punkt 5. Svarbrev til ett medlem ble vi enig om at Mona, Edel skriver svarbrev og legger det ut til godkjenning på gruppa.

Punkt 7. Alle svarbrev i punkt 7 er sendt svart tilbake på.

Eventuelt: NM i Indre Østlandet i februar 2021 er avlyst. Plan 2 hvis det ikke blir: De jobber fortsatt med arrangement ett annet sted. Gjelder også årsmøte for 2020.

Advarsel angående gruppa vil bli lagt ned hvis det forsetter med dårlig ordspråk.

Neste styremøte avtalt til 1 desember kl. 19:00 på Teams.

Referent

Mona og Berit