Referat styremøte 16.02.2021

Til stede: Mona Sevlejordet, Berit Irene Aakeberg Dahlby, Irene Aakeberg Dahlby, Tonje Engen, Helene Bårdsen og Edel Yvonne Rimestad

Referent: Edel Yvonne Rimestad

Sak 1: Referat fra styremøtet 09.02.21

Godkjent

Sak 2: Ett medlem sitt gårdsnavn
Her har vi fått bekreftelsesbrev fra MT om at saken er avsluttet. Vi vedtar at melemmet kan bruke gårdsnavnet sitt på nye lettkaniner fra oppdrettet som registreres i Skuttli fom. 16.02.2021
Edel Yvonne sender svarbrev.

Sak 3: Regnskap og revisjon

Rask gjennomgang av regnskap og revisjon, enstemmig godkjent.

Sak 4: Avstemming av reglementsendring sendt ut på høring til klubbene
33 stemmeberettigede har svart

11 stemmer FOR
14 stemmer MOT
8 stemmer BLANK

Reglementsendring er ikke godkjent og blir stående som den står i dag.
Vi ser på om vi ønsker å formulere inn et forslag til årsmøtet om endring av denne regelen.

Sak 5: Budsjett

Etter gjennomgang av budsjettet som er satt opp for kommende år, ser vi at vi er nødt til å få inn økt inntekt. Vi har sett på følgende forslag som vil sendes inn til årsmøtet og stemmes over:

Øke 2kr avgiften til 3kr. Dersom den nåværende avgiften blir stående vil vi gå i underskudd hvert år, og kapitalen til NKHF vil komme til å synke. Dersom vi øker til 3kr vil vi få et lite overskudd, og kapitalen vil øke.

Edel Yvonne formulerer forslag som sendes inn til årsmøtet. Her skal budsjett legges ved, samt begrunnelse og styrets innstilling (For økning).

Sak 6: NM

Tonje Engen har snakket med Hege om hva hun trenger hjelp til dersom NM skal gjennomføres. Tonje legger ut en oversikt over dette på styregruppen på FB slik at vi kan se på det der og komme med forslag og hjelp.

Eventuelt:

  • Edel sender mail tilbake til DORK og ber om informasjon om hvem som har vært med på revisjonen av reglementet revidert i august 2020.
  • Årsberetningen: Godkjent med små endringer i skrivefeil. Arbeidsplan legges ved, og alt sendes til NKF 17.02.21
  • Det luftes om det er behov for å stenge ned hoppingen i hele Norge, da lokale restriksjoner bla. Hindrer noen i å krysse kommunegrenser for å delta på konkurranser i klubber. Det blir ingen avstemming om dette, men vi velger å se an hva som blir sagt på den kommende pressekonferansen ift. Smittesituasjon og evt. Nye tiltak/mer åpning av landet.

Referat skrevet av Edel Yvonne Rimestad 16.02.2021