Referat Innkomne saker styregruppa:2019 fra Ekstra ordinært årsmøte fra 10.07.19 fram til 18.02.2020

SakInnkomne sakerStyrets kommentarVedtak
1Opprettet facebook gruppe 10.07.10Velkommen, da er vi alle 
2GDHK søker konkurranse Enstemmig vedtatt
3JOSK søker om endring av bedømmelse Enstemmig vedtatt
4SBHG søker om godkjenning av 1 omgang av KE Enstemmig vedtatt
5EOHK søker endring av bedømmelse Enstemmig vedtatt
6OAHK søker om utsette konkurranse Enstemmig vedtatt
7EOHK søker om endre klokkeslett Enstemmig vedtatt
8Gårdsnavn Fjellmyra Godkjent
9Ryddet opp i mailer med bruker rettNå er det styret som har kontroll 
10Nye regler trer i kraft fra 01.09.2019  
11Gårdsansvarlig løsningHar kontakt med kasserer, gir beskjed til styret når det er godkjent  Enstemmig vedtatt
12Veteran søknad Grand Ch Sorrows Embrace «Ace Enstemmig vedtatt
13Veteran søknad Pandoras Ch Chitas Enstemmig vedtatt
14Veteran søknad Volantos Gt Ch Hysteria av Eikhaugen Enstemmig vedtatt
15HKAL/HOKH søknad om støtte og unntak fra regler om pokal til 5 plassEtterspurt budsjett, ikke mottatt svar 
16Veteran søknad Bjørkebakkens Walk Of Shame Enstemmig vedtatt
17Spørsmål angående max grense i lettInnsender purret på svar, ble behandlet å sendt svar på mail 
18Gårdsnavn Grønnebergets Godkjent
19Dommer NM i EtnePurret på dommere da det ikke var mottatt søknad, mottatt søknad fredag  kl 23:42Enstemmig vedtatt kl 08:00 lørdag morgen
20Dommer komiteen sendt sak angående dommerAnonyme saker blir ikke behandlet i styret, svarbrev sendt til medlem og DommerkomiteGodkjent
21TBHG søker konkurranse Enstemmig vedtatt
22Søknad om registrere tilbake kanin Enstemmig vedtatt
23Trussel og tvangs innsendt av medlemSvarbrev sendtEnstemmig vedtatt
24Revisor sendt forespørsel til NKFNKF ønsker forslag fra NKHF. Forslaget sendt, og godkjent av NKF 
25Årsberetning, godkjenn arbeidsplan, regnskap, annonse TK, info kaninhopping gruppaStyret jobber med dette 
26Brev fra ett medlem angående Nettsiden etc.Oppdatert nettsiden på domeneshop, slipper koding er i wordpress. Irene og Berit fikser dette. Svarbrev sendtEnstemmig vedtatt
27Et medlem sender sin misfornøyelse i JOSKHSendt svarbrevGodkjent
28Veteran søknad Snæslottets Pet Sementary Enstemmig vedtatt
29Veteran søknad Aakebergs Libra Enstemmig vedtatt
30Innleggelse av logoen til NKHF hos Trofe.no Enstemmig vedtatt
31Gårdsnavn Nordtoppen, Grønnbergets, Fjellmyras og Fjellseth Godkjent
32Forespørsel fra BergensavisenBlir kontaktet av Anette 
33Veteran søknad Grenens Super CH Stairway to Heaven Enstemmig vedtatt
34Veteran søknad Sareptas ÆN Aprikos Tå Økdalen Enstemmig vedtatt
35Veteran søknad Minimes GD CH Because Im Awkward Of vestenga Enstemmig vedtatt
36Sak innsendt av ett medlemGårdsnavn fjernesGodkjent av 3
37Søknad om godkjennelse av NM Dommere Godkjent
38Årsmøtepapirene lagt ut på ForumFerdigGodkjent