Referat fra styret januar-juli 2019

SaksnrSak/SøknadBehandling
1Rapportering av feilaktig gjennomføring av klasserSertet i høyde elite godkjennes mens i lengde elite underkjennes pga en kanin er registert/låst på annen fører
2Innsending av endringer til årsmøtetStyret stiller seg positiv til endringene som er sendt inn
3Innsending av forslag til årsmøteStyret innstilling er at dagens ordning er praktisk
4Spørsmål om HKHKHer svarte styret på spørsmålene i mailen
5Ett avstyremedlemene kom med noen punkter på hvordan vi skal jobbe fremover med sakerResten av styret er positiv til dette og skal jobbe med å få det til på sakene fremover
6Brev om underkjennelse av årsmøtet 2019Det ble sendt ut til klubbene om underkjennelse av årsmøtet 2019 pga fullamakter
7Kasserer får tilbake jobben med å føre regnskapet for å avløse den som sitter med regnskapetIngen endring ble gjort her. Den som har jobben med regnskapet forsetter frem til ekstra ordinært årsmøte
8Klage på vedtaket om underkjennelse av årsmøteSvar ble sendt tilbake med henvendelse til vedtekter i NKHF
9TH etterlyser svar på søknaden om sommerleir sendt inn året førStyret la ut søkandfrist for sommerleir 01.04.2019, men er positiv til at TH kan ha
10Fare for tvangsmulkt, TSHKDette ble sendt til foreningen hoppeklubben var underlagt
11Reg.ansvarlig har videresendt mail fra ett medlem angående champion sløyfe på ene kaninen hennesStyret tok kontakt med medlemmet og svarte at det ikke har blitt gitt ut noe siden NM i februar 2017. Hun skal få det så fort ny ansvarlig for sløyfene er funnet da den nåværende ville gi seg
12En som har blitt fratatt gårdsnavn lurer på om personen må søke på nyttPersonen må invitere leder i JOSK/JOSKH til befaring for å se/godkjenne
13Styremedlem lufter tanken med å få til dommerkonferanseStyret er positivt til dette da det er stund siden sist det ble arrangert
14Ett medlem sender inn sin side av underkjennelsen av sertet kaninen mistet i januarSvarbrev ble sendt på nytt med begrunnelsen på hvorfor sertet ble underkjent
15Angående betaling av startene sine. Nektet å få betale med kontanterStyret konaktet arrangør og det hadde vært en misforståelse. Medlemmet fikk svar at ingen kunne nekte å betale kontant
16TH får sommerleir 2019Fristen har gått ut og ingen andre søknader mottatt
17Søknad om unntak for førebytteregelenGodkjent av styret på bakgrunn av hendelsen beskrevet i søkanden
18EOHK søker om dommerkursGodkjent
19Veteransøknad på Rozettas Ch HypernovaIkke godkjent
20TH trekker seg som arrangør av sommerleir. Sekretær ønsker at en av varamedlemmene overtar jobben da sekretæren ikke klarer jobben pga personlige årsakerIngen varamedlem steppet inn som sekretær. Sommerleir mistet arrangør.
21Styremedlem ønsker å få arrangert sommerleir for å kunne avholde ekstra ordinært årsmøteStyret utlyste ny frist for å sende søknad til sommerleir med sponsing av en sum til premiering
22Fikk svar angående betaling hos JOSKHArrangøren svarte på henvendelse fra oss i styret
23Ett medlem sendte inn at man kunne fjerne 3 fullmakstemmer fra den vinnende siden i stemmingen for å få årsmøte godkjent. De som faller lik i stemming tas på ekstra ordinært årsmøteIngen fullmakt stemmer ble nortert ned på hva de stemte på. Årsmøte må tas på nytt
24ROGH søknader om å legge ut konkurranseGodkjenner
25Innsender lurer på om man kan fjerne maksgrensen i lett ved få påmeldteStyret diskuterte og fant frem punkt i relementet. Saken ble ikke ferdig behandlet og innsender fikk ikke svar
26JOSKH søker kvelden før konkurransedagen, om å bytte om RV til KVDenne hastesaken ble ikke ferdigbehandlet da den kom inn sent kvelden før konkurransedagen
27Leder ønsker å få fastsatt sommerleir, hvis ikke må det få til på en annen måtte.Sommerleir er fastsatt med klubb og dato. Årsmøte avholdes
28Manglende innbetaling på fakturaer fra THFakturaene ble betalt
29Ekstra ordinært årsmøteDag og tid ble vedtatt
30Dommerkomitèen er uenig om dommersøknaden og henvender seg til styretStyret anbefaler at søknaden godkjennes pga kravene er innenfor
31JOSKH søker om å avholde to vanlige helgekonkurranser til Refsnes cup pga få påmeldte starterIkke godkjent
32Ett medlem klagde inn til styret på JOSKH sin søknadIngen svar ble sendt tilbake, men det ble diskutert innad styret
33Påstand fra ett medlem om ett annet medlem ikke er anerkjent og ikke ønsket som medlemMedlemmet har betalt kontingent og skal dermed ikke ekskluderes
34Leder ber om å få ett skriv lest opp på ekstra ordinære årsmøtet