Referat fra styremøte 12.01.2021 på teams.

Tilstede: Mona Sevlejordet, Irene Aakeberg Dahlby, Edel Yvonne Hovland Rimestad, Helene Bårdsen (vara), Berit Irene Aakeberg Dahlby

Ikke tilstede: Tonje Engen og Tonje Søfteland Tjøstheim

Sak 1 Referat møte fra 17.11.20 – Godkjent

Sak 2 Referat møte fra 17.12.20 – Godkjent

Sak 3 Info fra mailen

· Steinkjer kaninklubb innbetaling av starter – faktura sendt ut på mail 07.01.2021 for 2020.

· Mulighet for digitalt løsning for årsmøte Zoom, Teams, Google. Helene sjekker Zoom, Edel tar kontakt med Narheim angående Google og Mona sjekker ut Teams

· Vi informerer klubbene at vi på årsmøte 2020 endret vedtekter §7 Dommer og reglementskomiteen – som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret. Berit og Mona lager forslag til brev og legger på FB gruppa til godkjenning for sending.

· Skuttli, Info er sendt over gårdsnavn og klubber av Mona. Sender ut medlemslisten til klubbene for å få riktig medlemstall for kaninhoppene.

· Info om nytt tiltak Covid 19, lagt ut på Face book, hjemmesiden og forum.

· Første gang sendt ut 17.11.2020. Andre gang Sendt ut 10.01.2021 – 2 svarbrev til ett medlem angående mattilsynet og A-lisens.

Sak 4 Klage på vedtak, ønsker ny behandling. Ikke godkjent av 3.

Sak 5 Info fra DORK, Irene skriver brev til DORK om en lettere tone i utsendelse av informasjon.

Sak 6 NM avventer vi videre fra NKF. Vurderer alternativer for å gjennomføre NM. – Sommerleir – egen konkurransehelg. Eventuelt Juli – August

Årsmøte. Valgkomiteen er spurt om å lage valgliste. Eventuelt Digitalmøte – hvordan kan det gjennomføres –blir sjekket ut om digitalmøte – starter opp arbeidet med årsmøte – Berit og Mona gjøre ferdig referatene for året – årsberetning arbeides med – årsregnskap 2020 – sendes mail angående godkjenning av revisor til NKF av styret – lage budsjett for 2021 av Berit og Mona.

Jobber med om det er mulig til å utføre årsmøte digitalt hvis det er mulig må det inn i vedtekten på ett årsmøte.

Eventuelt

· Sekretær – mail tilgang – hvorfor ikke fått – grunn er at Mona har prøvd å komme i kontakt med Tonje – ikke lykkes – arbeidsforholdet/samarbeid må på plass før tilgang blir gitt. Mona prøver å kontakt Tonje på nytt. Edel informerer Tonje om dette.

· Hjemmesiden – ønske om å få på forsiden: Gratulerer vinner for året med link til siden. Edel gir Berit info om vinnene for NM LUU. Irene oppdatere listen tilbake i tiden som Berit har sendt Irene på mail.

Neste styremøte avtalt tirsdag 09 februar 2021 kl. 19:00 på Zoom. Helen inviterer til møte.

Styremøte ble avsluttet kl. 21:00.

Referent Berit Dahlby og Mona Sevlejordet