Referat fra Årsmøtet 2022

Årsmøte NKHF 2022  

Dato: Fredag  25/2-2022 Sted: Quality panorama hotell Tid: 17.00 

1. Godkjenning av årsmøteinnkallelse Godkjent 

2. Konstituering: 

Valg av møteleder: Mali Hønnås 

Valg av referent: Edel Yvonne Rimestad 

Valg av desisorer (2): Stine Grong Ruud og Mona Sevlejordet 

Valg av tellekorps (2): Tonje Søfteland Tjøstheim og Martine Milja Sevlejordet Antall stemmeberettigete tilstede: 16 

Uten stemmerett: 1 

Til sammen: 17 

3. Årsmelding og arbeidsplan NKHF (vedlegg 1) Opplest og godkjent med kommentar om at arbeidsplan mangler, men at denne ligger tilgjengelig i vedtektene. 

 

4. Årsmelding og arbeidsplan DORK (vedlegg 2) Opplest og godkjent med kommentar om at arbeidsplan mangler, men at denne ligger tilgjengelig i vedtektene. 

 

5. Status ang regnskap (vedlegg 3) Regnskapssituasjonen føres videre til nytt styre, forståelse for problematikken blant medlemmene. Årsmøtet gir enstemmig fullmakt til styret om å få inn et regnskapsprogram. Regnskapsprogrammet skal sørge for at det er lett for hver ny kasserer å overta regnskapet med enkel innføring i programmet, og at det unngås lignende situasjoner igjen hvor kasserer trekker seg i vervet uten noen andre som kan overta. 

 

6. Innkomne saker (vedlegg 4) Kommenteres sak for sak lenger ned. 

7. Valg av nytt styre og komiteer (vedlegg 5) Tas lenger ned ved vedlegget.  

 

Vedlegg l: Årsmelding og arbeidsplan NKHF 

Styret har bestått av: 

Leder: Edel Yvonne Rimestad Nestleder: Mali Hønnås Kasserer: Nina Fagerland 

Sekretær: Helene Bårdsen Styremedlem: Camilla Solem 

Det har vært et år med en trøblete start i etterkant av årsmøtet. Mye kontakt frem og tilbake mellom NKHF og NKF og en tredjepart. Dette roet seg og styreåret kunne starte for fullt. Etter kort tid trakk kasserer og nestleder seg fra sine verv, som medførte noen komplikasjoner i forbindelse med økonomien til foreningen, dette er enda ikke løst, men det er dialog med banken hvor feilen har ligget. Vi fikk ila. Året en forespørsel fra Egmont People og Tv2 Play om en innspilling sammen med «Funkytwins» til en ny serie som starter nå i februar, her konkurrerte «Funkytwins» mot hverandre i en kroket elite bane, 2 omganger. Utgifter i forbindelse med dette ble dekket av Egmont People, og leder sammen med 2 medlemmer  var med på innspillingen oppe hos IØHG, samt et medlem fra IØHG var til stede. Innspillingen håper vi vil være med på å spre kaninhoppingen mer på landsbasis. 

Ila. Året måtte leder ta en lenger pause fra styret grunnet alvorlig situasjon i familien. Leder er enda ikke tilbake for fullt, men har vært tilgjengelig så mye som mulig. Styret har jobbet så godt de kan med de ressursene de har hatt tilgjengelig, men det har bydd på en del frustrasjon og vanskeligheter når vi ikke har hatt tilgang på bankkontoen. 

Vi ønsker nytt styre lykke til og takker for oss! 

Referat fra styrets arbeid 2021 

1  Årsmøte begjæret underkjent.  NKF godkjente årsmøte 
2  Lyste ut søknad om NM Kroket og Høyde  Tildelt JOSKH 
3  Tilgang til Mail for hele styret  Hele syret har tilgang 
4  Reglement sendt DORK til revidering  Ingen respons 
5  Nye vedtekter  Godkjent 
6  Veteransøknad  Godkjent 
7  Klubbene forstår ikke hvordan de skal finne og betale faktura i/på skuttli.no  Sendt info til alle klubber 
8  Nestleder og kasserer trekker seg  Nytt styre, uten vara 
9  Informere hoppenorge om nytt styre  Sendt mail 
10  Frisert på NM  Sendt svar 
11  Ekstra fokus på rekruttering  Sendt alle klubber 
12  Når har fører rett til å få startavgift tilbakebetalt?  Vi forholder oss til reglementet 
13  Purrer på DORK og reglementet  Det oppnås kontakt etter nærmere to mnd, men da kommer revidert reglementet raskt. 
14  Forslag om å sende nytt reglementet til alle klubber  Ikke sendt, er på FB og hjemmeside 
15  Sert-kort forsvunnet?  Dukket opp i en forsendelse 
16  DORK foreslår å skille avgiften til NKHF og startavgift. For å hakunne ha konk uten premier.  Godkjent 
17  Styret er tildelt NM, Rett bane og lengde  Godkjent 
18  Mye diskusjon under FB-tråd om NM i sommer.  Styret slettet tråden og skrev et 

innlegg om å være snille med hverandre. 

20  Veteran  Godkjent 
21  Søknad om endring i sommer – NM- program  Godkjent 
22  SøknaB om dommere til sommer NM  Godkjent 
23  Veteransøknad  Godkjent 
24  Dommer ønsket råd angående arrangør/ deltaker  Ordnet på en god måte 
25  NKHF blir kontaktet av Egmont People og TV2Play  Avtalt Konkurranse 
26  Endrer navn i Brønnøysundregisteret  Innsendt 
27  Veteransøknad  Godkjent 
28  Veteransøknad  Godkjent 
29  Veteransøknad  Godkjent 
30  Hele styret er oppgradert til Forbundsadmin  Oppgradert 
31  Funnet en feil i reglement, videresendt DORK  DORK fikset 
32  Veteransøknad  Godkjent 
33  Fordeler arbeidsoppgaver til NM i november  God innsats 
34  l reglementet er det skrevet at antall hinder kan reduseres t il 10 hinder i elite ved plassmangel. Dette står kun under rett bane, men er på en måte formulert slik at det kunne gjeldt begge klasser. Presiseres?  Ingen konklusjon 
35  Klubb søker om disp. for å legge ut konk 13 dager før konk.  Ikke Godkjent 
36  Sak om Gårdsnavn  Gjennomgått og oppklart 
37  Planlegging og Dommere til TV2play  Diskutert 
38  Planlegging av NM Etne  Enighet 
39  Informere om smittsam gulsott på kaniner  Informert 
40  Klubb søker om å flytte konk  Godkjent 
41  Norge åpner, smittevernsansvarlig bortfaller  Godkjent 
42  Mattilsynet krever at konk blir rapportert inn, dato og lokasjon og deltagere  Godtatt 
43  Veteransøknad  Ikke godkjent 
44  Dommere NM Etne  Godkjent 
45  Veteransøknad  Godkjent 
46  Leder må ta en pause, familie  Styret informert 
47  NKHF er egen klubb på Skuttli  Fikset 
48  NKHF ber om hjelp på NM Etne  Noen hjalp 
49  To hoppere får utdelt sine super-/champion rosetter på NM Etne  Utført 
50  DORK informerer, komitemedlem har trukket seg  Godtatt 
51  Fortsatt krise angående NKHF- bankkonto  Ikke tilgang 
52  NKHF har ansvar for NM Rakkestad, 2023  Sendes videre til styret 2022 
53  Problemer med reg.nr til kaniner på skuttii  Ikke tilgang på bankkonto 
54  Privatperson opprettet instagram – konto på NKHFs vegne, uten styres viten/tillatelse.  Tatt ned 
55  Dyr ingen julegave. Lage egen?  Ikke gjenomført 
56  Klubb søker om å sette opp konk 2. januar  Godkjent 
57  l 2020 fikk 3 hoppere oppreisning, l gratis medlemsår på NKHFs regning.  lnnvilget, 2022 

Hopperene må dessverre først betale selv og så få etterbetalt når NKHF får tilgang til 

bankkonto. 

58  Ønsker gårdsnavn på svensk kanin.  Ikke godkjent 
59  Utsending av årsmøte  Utsendt 
60  Diskutere digital- løsning på årsmøte  Ingen Konklusjon 
61  Veteransøknad  Godkjent 
62  Unngå misbruk av lokalklubbens penger, «gidder ikke komme»  Ikke noe klart svar 
63  Årsmøtesaker gjennomgang  Anbefalinger skrives 
63  Søknad til sommer- leir  Info skal sendes ut til klubbene 
64  Veteransøknad  Godkjent 
65  Dommere til NM Tronheim  Godkjent 
67  Disp for å starte Kombi  Godkjent 
68  Søknadskjema for gårdsnavn sendt DORK for revidering  Sendt 
69     

Vedlegg 2: årsmelding og arbeidsplan DORK 

ÅRSBERETNING DOMMER- OG REGLEMENTSKOMITEEN 2021 

DORK har i 2021 bestått av følgende medlemmer: 

Leder: Martine Sevlejordet Stine Grong Ruud 

Hege Spjelkavik Hilde Narheim 

Tonje Søfteland Tjøstheim (til september 2021). 

Arbeidet har for det .meste blitt gjort gjennom DORKs gruppe på Facebook og via Outlooks funksjoner for dokumentbehandling. Det har blitt avholdt l digitalt møte via ZOOM. Deltagelse i arbeidet fra medlemmene har vært varierende og samarbeidet i gruppa har i 2021 vært noe krevende. Vi har hatt utfordringer med å finne arbeidsflyt som fungerer for alle verv, samt effektive måter å kommunisere på. 

Samarbeidet med styret i NKHF har i stor grad foregått via mail. Vi opplever samarbeidet som bra. Lang responstid har i stor grad vært knyttet til samarbeidet innad dork. Det har blitt innsendt 13 saker i 2021, hvorav l ble trukket av innsender. 11 saker har blitt behandlet. Den største oppgaven har vært en grundig gjennomgang og redigering av reglementet. Her ble det lagt ned mange timers arbeid. l sak ble videresendt til styret for behandling av årsmøtet. 

Det ble for 2021 vedtatt at alle som hadde godkjent dommerlisens i 2021 skulle ra beholde 

denne uten å sende inn dommerkortet for 2021. Året startet med mye nedstengninger og mange dommere slet allerede fra året før. DORK godkjente dette i enighet. 

Følgende dommersøknader har blitt godkjent i 2021: 

A-Lisens: Stine Grong Ruud 

B-lisens: Hilde Brandsegg Mathisen, Tone Lillebudal og Laila Stabforsmo. 

DORK vil gratulere dommeme med deres lisenser og ønske lykke til videre i bedømmingen. DORK2021 

Martine Sevlejordet, Stine Grong Ruud, Hege Spjelkavik og Hilde Narheim 

 

Vedlegg 3: regnskap 

grunn av at kasserer valgte å avslutte sitt verv midt i året og uten en skikkelig overlapp til ny kasserer, har ny kasserer ikke fått tilgang til konto eller opplæring. Her har det vært problemer hos banken som nylig er oppklart fra deres side. Vi i styret har vært i dialog med banken over flere måneder, samt Brønnøysundregisteret. 

grunn av dette har vi ikke hatt mulighet til å kunne betale regninger fra mai og til nå. Flere medlemmer har lagt ut privat uten å penger tilbake. Det vil også måtte påregnes ekstra utgifter til ubetalte regninger (purregebyr), men vi har vært i dialog med Skuttli og de pålegger ikke noe gebyr der, ei heller avslutter vår tilgang til programmet. 

Vi har ikke kunnet sette opp noe regnskap eller budsjett på grunn av dette, og det vil komme et ekstraordinært årsmøte for å godkjenne regnskapet så raskt som mulig. 

 

Vedlegg 4: innkomne saker 

Sak l Forslag til endring av krav for å starte kombi på LU/LUU (innsendt av styret) 

Regel 85: 

En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og har minst 2 pinner i lett. 

Ønskes endret til: 

En kanin kan ikke starte i kombi (middels åpen) på LU/LUU før den er fylt 6 måneder og har minst 2 pinner i lett eller har bevist at den klarer å hoppe innenfor pinnekravet på totalt 4 feil minst 4 ganger. Eier må seiv kunne dokumentere dette i påmeldingen. 

Begrunnelse: slik nivået på de avlede hoppekaninene er i dag sliter mange kombikaniner med å oppfylle kravet om minst 2 pinner for å kunne starte kombi. Dette ser vi tydelig ved at antall kombikaniner blir lavere og lavere. 

Styrets innstilling: For å endre Utfall: 

For: 11 

Mot: 2 

Blank: 3 

Innsendt forslag godkjennes. 

 

Sak 2 Maxtider (innsendt av Tønsberg K.AF og hoppegruppe, Mona og Martine Milia Sevleiordet) 

Regel 50: 

Anbefalt makstid er 2 minutter i alle grener utenom kroket bane. 3 minutter f’ar benyttes om banen er krevende. Kortest tillati tid ved banehopping er l minutt. 

Ønskes endret til: 

A: minste tillatte tid i kroket og rett bane er 2 minutter. Om banen er krevende kan 3 minutter benyttes. Egne regler gjelder for høyde og lengde. 

B: minste tillatte tid i rett bane er 1,5 minutter og 2 minutter i kroket bane. Hvis banen er krevende kan 3 minutter benyttes. Egne regler gjelder for høyde og lengde. 

C: minste tillatte tid i baneklassene er 1,5 minutter. Om banen er krevende kan man benytte 3 minutter. Egne regler gjelder for høyde og lengde. 

Begrunnelse: Vi i Tønsberg hoppegruppe er innstilt på forslag A. Dette er for at alle team skal ha en real sjanse. Denne regelen har heller ikke blitt endret på siden vi hadde poenghopp som en offisiell konkurransegren. Denne ble fjernet da den ikke var spesielt vennlig for <lyrene våre og den skapte mye stress. Vi ønsker at tidene som blir benyttet i hoppenorge skal representere dyrevelferd og at vi gir alle en sjanse på å komme gjennom banen. Om klubber opplever at 2 minutter blir for mye å bruke i baneklasser så må man se gjennom hvilke klasser man arrangerer og om man har brukt regelen man kan bruke i lett. Vi tenker også på nye medlemmer som ikke er så rutinerte enda, de bruker som regel 2 minutter på å fa kommet seg gjennom banen, og det å gå ut på maxtid hele tiden er veldig demotiverende for nye medlemmer. Motivasjonen vår er jo å fa vår 4-bente venn gjennom banen, men når klubben kjører max.tid ned til 60 sekunder så er det kun rom for de kaninene som løper og ikke for nye urutinerte kaniner og førere. 

Styrets innstilling: Forslag B 

For A: 9 

For B: 5 

For C: 0 Mot: l Blank: l 

Forslag A godkjennes. 

Sak 3 Økt sertkrav i høvde (innsendt av Helene F. Osland, Edel Yvonne H. R. Rimestad og Tonje S. Tiøstheim) 

Ønsker å øke sertkravet i høyde fra 70 cm til 75 cm. 

Begrunnelse: nivået har økt betraktelig siden regelen ble satt i 1999, og kravene bør oppdateres for å gjenspeile dagens nivå på høydekaninene. 

Styrets innstilling: For å endre 

Benkeforslag: Øke sertkravet i høyde til 80cm, og alle som hopper 80cm rar sertifikat. For (original forslag): 11 

For Benkeforslag: 2 

Mot: 3 

Blank: 0 

 Innsendt forslag godkjennes.  

 

Sak 4 Forslag om endring av antall medlemmer i DORK (innsendt av valgkomiteen) 

Vi foreslår at Dommer- og reglementskomiteen, DORK, reduseres fra 5 medlemmer til 3 medlemmer. Det blir fordelt slik: leder velges for 2 år, l medlem velges for 2 år og l medlem velges for l år. 

Begrunnelse: Det er vanskelig å finne noen som vil sitte med verv i Dork og med de 

arbeidsoppgavene som står i vedtektene så mener vi at Dork med 3 medlemmer klarer det helt fint. Vi håper at dette også kan lette arbeidet for fremtidige valgkomiteer. 

Styrets Innstilling: For å endre 

Benkeforslag: DORK reduseres fra 5 medlemmer til 3 komitemedlemmer+ l varamedlem For (original forslag ):l 

For Benkeforslag: 15 

Mot: 0 

Blank: 0 

Benkeforslaget godkjennes. 

 

Sak 5 Utregning av årets kaniner (innsendt av styret) 

Foreslår å endre vår utregning av årets kaniner slik at vi benytter Skuttli sin måte å regne ut på. 

Begrunnelse: I dag følger vi en egen tabell for årets kaniner, men Skuttli har innprogrammert en utregning for dette som ikke er helt lik vår. Skuttli tar blant annet hensyn til antall starter i klassene når det deles ut poeng. I Skuttli vil en kanin som vinner en klasse med f.eks 30 starter fa flere poeng enn en kanin som vinner en klasse på 8 starter. Slik utregningen i vårt reglement er vil disse kaninene fa like mange poeng. Det vil også være mye enklere for oss å følge Skuttli sitt oppsett. 

Styrets innstilling: For å endre 

For: 9 

Mot: 7 

Blank: 0 

Innsendt forslag godkjennes. 

Sak 6 Legge inn krav angående minimumshøyde- og lengde på hinder i reglementet Forslag til å legge inn minimumskrav for høyde og lengde på hinder i de forskjellige klassene i reglementet. 

Letthøyde: 1-30 cm 

Lettlengde: 1-45 cm 

Middelshøyde: 31-38 cm 

Middelslengde: 46-70 cm 

Vanskelighøyde: 39-48 cm 

Vanskeliglengde: 71-80 cm 

Elitehøyde: 49-53 cm 

Elitelengde: 71-80 cm 

Alle hinder i banen skal være innenfor minst ett av kravene til aktuell klasse, med unntak av maks ett hinder med høyere krav og maks ett hinder med lavere krav. 

Begrunnelse: vi ser at det er veldig ulikt hvordan baner bygges rundt omkring i landet. Å legge inn litt flere krav til hindrene i klassene kan derfor være med på å utjevne dette. 

Styrets innstilling: For å legge til/endre For: 4 

Mot: 11 Blank: l 

Innsendt forslag godkjennes ikke. 

Sak 7 Endre fører kanin ved sykdom hos fører eller andre uforutsette hendelser Foreslår å legge inn i reglementet at ved sykdom hos fører eller andre uforutsette hendelser har man rett på å bytte fører på sine påmeldte kaniner. 

Begrunnelse: slik det er i dag har man kun rettigheter dersom kaninen blir syk eller dør. Vi ønsker også å legge inn noen rettigheter ved førers sykdom eller ved andre uforutsette hendelser. 

Styrets Innstilling: For å endre 

Benkeforslag: Ved sykdom hos fører skal ikke fører belastes økonomisk. Ved gjentakende sykdomstilfeller kan legeattest kreves av klubb. Fører har rett til å endre fører på sine påmeldte kaniner ved sykdom. 

For (originalt forslag): 0 For benkeforslag: 15 

Mot: 0 Blank: l 

Benkeforslaget godkjennes. 

 

Vedlegg 5: valgkomiteens  innstilling 

Valgkomiteens innstilling til NKHF’s styre: 

Leder: Hilde Narheim (velges for l år) Enstemmig Godkjent

Nestleder: Tone Lillebudal (velges for 2 år) Enstemmig Godkjent 

Sekretær: Hilde Brandsegg Mathisen (velges for 2 år) Enstemmig Godkjent

Kasserer: Helene Osland (velges for l år) Enstemmig Godkjent

Styremedlem: Camilla Solem (ikke på valg) 

Vara l: Camilla Hiim Egeland (velges for l år) Enstemmig Godkjent

Vara 2: Helene Bårdsen (velges for l år) Enstemmig Godkjent 

 

Dommer- og reglementskomite: 

Leder: Stine Grong Ruud (velges for 2 år) Enstemmig Godkjent

Styremedlem l: Marcus Bragstad (velges for 2 år) Enstemmig Godkjent 

Styremedlem 2: Lilly Sofie Eik Jonassen (velges for l år) Enstemmig Godkjent

Vara: Laila Stabforsmo Godkjent med flertall 

Laila Stabforsmo: 11

Martine Milja Sevlejordet: 5 

 

Valgkomite (3 stk velges for l år):

Martine Milja Sevlejordet 

Tonje Søfteland Tjøstheim

Mali Hønnås 

 Enstemmig Godkjent.