Årsmøte 2021

ÅRSMØTE 2021

Dato: 10.04.2021

Kl: 14:00

Sted: Zoom, digital løsning

 1. Godkjenning av årsmøteinnkallelse:

Godkjent, men det ble stilt spørsmål omkring utsendelse av to zoom møte linker.  

 • Konstituering:
 • Valg av møteleder:  

Hilde Narheim enstemmig valgt

 • Valg av referent:  

Edel Yvonne Rimestad, det ble avstemming, men vedkommende som stilte imot måtte være tellekorps hvilket betyr at vedkommende trakk seg.

 • Valg av desisorer (2) (Må huske å skrive referat):

Heidi Jebsen: 18 stemmer

Mona Sevlejordet: 9 stemmer

Stine Grong Ruud: 26 stemmer

Hilde Brandsegg Mathisen: 6 stemmer

Heidi Jebsen og Stine Grong Ruud valgt som desisorer.

Kommentar: i starten av avstemmingen hadde deltakere mulighet til å stemme på flere enn kun 1, hvilket resulterer i at det er flere stemmer enn 32 i valg av desisorer.  

Det ble satt på opptak av årsmøte etter at møteleder ble valgt uten samtykke fra deltakere, etter at det ble gitt informasjon om at opptak krever samtykke ble det utført avstemming. Samtlige deltakere ønsket å avslutte allerede startet opptak. Opptaket ble avsluttet.

    Valg av tellekorps (2):

Helene Bårdsen og Martine Milja Sevlejordet valgt

Antall stemmeberettigede til stede: 32

Uten: 1

Til sammen: 33

Deltakere på Zoom: 34 (Martine Sevlejordet var logget på med 2 enheter for å ha mulighet til å både stemme og å være tellekorps.

 • Årsmelding og arbeidsplan NKHF (Se årsmelding lenger ned) Årsmelding leses opp.  

Årsmeldingsgodkjennelse:

med kommentar: 25 uten kommentar: 8

ikke godkjent: 0

Årsmeldingen ble godkjent, men skal føres inn kommentar om styrets samarbeid gjennom perioden. Det har vært en del uro i styret gjennom perioden i 2020, men den siste tiden har det vært rolig, og fokuset har vært på forberedelser til årsmøtet samt å rydde opp i styret.

Ble også påpekt noen skrivefeil i årsmeldingen som skal rettes opp, samt at det ble stilt spørsmål til høyt antall behandlede saker.  

 • Årsmelding og arbeidsplan DORK (Se årsmelding lenger ned) Årsmelding leses opp.

Årsmeldingsgodkjennelse:  

Ja: 3   

Nei: 1   

Kommentar om samarbeid: 3  

Kommentar om reglement: 0

Kommentar om samarbeid og reglement: 24

Blank: 2

Kommentar om reglement:

Ila. Perioden til DORK i 2020 har det blitt oppdaget flere endringer og feil i reglementet som ikke er godkjent eller tatt opp på årsmøter, eller sendt ut som høring. Reglementet var endret i den grad at styret i NKHF bestemte at reglementet som lå ute skulle kastes, og reglementet fra tidligere skulle tas inn igjen, med godkjente endringer fra årsmøter.  

Kommentar om samarbeid i DORK:

Det har vært mye uro og utfordrende samarbeid i DORK gjennom perioden 2020. Dårlig kommunikasjon og en komité som ikke har dratt i samme retning i forskjellige saker har gjort saksbehandling vanskelig. Styret måtte sende inn to representanter til å se gjennom hvor problemene lå, og hovedproblemet viste seg å ligge i kommunikasjonen og responsene komitémedlemmene seg imellom.

 • Regnskap (Se regnskap lenger ned)

Godkjent: 29

Ikke godkjent: 1

Blank: 2

Regnskap godkjent.

 • Innkomne saker (Se utfall av sakene nede på sakene)
 • Valg av nytt styre og komitéer (Se nede på valg av styret)
 • Avslutning

Sak 3

Årsmelding Nkhf 2020

Styret har bestått av

Leder: Mona Sevlejordet

Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby

Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Sekretær: Tonje Engen. Edel Yvonne Hovland Rimestad har fungert som sekretær fra februar 2021.

Styremedlem: Edel Yvonne Hovland Rimestad

1.Varamedlem: Helene Bårdsen

2.Varamedlem: Tonje Søfteland Tjøstheim

Dommer/reglementkomiteen

Leder: Martine Milja Sevlejordet

Kine Lund

Svein Bjune

Nina Fagerland

Lilly Sofie Eik Jonassen

Valgkomiteen

Anette Floen

Helene Osland

Camilla Venger

Listeansvarlig: Irene Aakeberg Dahlby

Kaninregistrering: Marita Indiane Lien Jensen

Gårdsnavnansvarlig: Stine Grong

Web ansvarlig: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Berit har hatt ansvaret for hjemmesiden

Styret har hatt egen gruppe på Facebook, høsten 2020 begynte vi også med møter på Teams, en digital løsning.

Vi har behandlet ca 100 saker.

Det har vært arrangert to NM, februar 2020 I Askim hallen av Sarpsborg Hoppegruppe og i november Varhaughallen av Jæren og Sandnes Kaninhoppere

I august ble det arrangert et dommerkurs i Steinkjer for Gauldal hoppegruppe med 4 aspiranter.

2020 ble et spesielt år for alle i Norge og hele verden, en pandemi Covid19 rammet oss. 12 mars ble Norge stengt og all aktivitet stoppet opp.

Etter nesten to mnd med stopp i aktiviteter så kunne vi 8 mai starte opp igjen med kaninhopping og igjen arrangere konkurranser.

Klubber har etter denne dato hatt en god aktivitet, det har blitt ca 80 konkurranser.

Vi har fått en ny klubb Steinkjer Kaninklubb, vi ønsker dem velkommen og lykke til.

På Årsmøte 2020 ble det bestemt at vi skulle jobbe for å komme inn i dataprogrammet Skuttli, Helene Osland ble vår kontaktperson og hun har gjort en kjempefin jobb med dette og i november 2020 skrev vi avtale med Daniel Hageman som har Skuttli programmet. Oppstart av programmet vil begynne fra 1 januar 2021 og målet er at Skuttli skal være i bruk fra 1 mars 2021.

Titler/ Norgesmestere

NM/LU Askim

Kroket Elite: CH Set Fire To The Rain og Martine Milja Sevlejordet

Kroket Veteran: Aakebergs Hera og Irene Aakeberg Dahlby

Kombi LU: Markus og Heidi Jebsen

Høyde Elite: Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen

Beste Nykommer: Præstegravs Northwestern og Martine Milja Sevlejordet

Beste Sammenlagt: Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen

NM/LUU Varhaug

Rett Elite: Eikhaugens S CH Worth Dying For og Helene Osland

Rett Veteran: Stjernans Naveen og Tonje Søfteland Tjøstheim

Kombi LUU: Nuch BoleOle 11 og Nina Fagerland

Lengde Elite: Kaizers Ravnveig Skinfaxe og Edel Yvonne Rimestad

Beste Nykommer: Angel By The Wings og Marcus Bragstad

Beste Sammenlagt: Eikhaugens GT CH Worth Dying For og Helene Osland

Årets Seierskanin 2020:

Hompetittens S CH Bright Crystal og Martine Milja Sevlejordet, 15 serfikat

Årets Hoppekanin 2020:

S CH Set Fire To The Rain og Martine Sevlejordet, 274 poeng

Årets hoppekanin 2020:

Hompetittens S CH Thunderbolt og Tonje Engen, 90 cm

Årets lengdekanin 2020:

Haugens Gd CH Purpose og Hilde Narheim, 240 cm

For Nkhf Mona Sevlejordet

Styrets arbeidsplan:

 • Avholde årsmøte under LU/NM • Påse at vedtekter blir fulgt.
 • Påse at reglement blir fulgt.
 • Være behjelpelig med dommeropplæring.
 • Veilede ved oppstart av hoppeklubber.
 • Bistå i konfliktsituasjoner.
 • Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.
 • Dele ut hedersbevisninger.
 • Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF, og påse at kaninhopping får den plassen den fortjener i NKF.
 • Sørge for at hjemmesiden igjen fungerer, og blir regelmessig oppdatert.
 • Sørge for at det blir avholdt sommerleir, og NM i kaninhopping.
 • Skape anledninger for å synliggjøre kaninhopping.
 • Rekruttering av nye, og ivareta gamle medlemmer.

Sak 4

Årsmelding og arbeidsplan DORK

Årsmelding Dommer -og Reglementskomitéen 2020

Leder:

Martine Milja Sevlejordet, valgt for 2 år

Svein E. Bjune, valgt for 2 år

Kine Lund Halvorsen, valgt for 2 år

Valgt for 1 år (på valg)

Lilly Sofie Eik Johansen

Nina Fagerland

2020:

Martine ferdigstilte reglementet som hun, Berit Dahlby og Irene Dahlby hadde endret. Første utkast ble sendt inn i Mars 2020, litt endringer ble gjort og reglementet ble publisert og tatt i bruk i mai 2020. Reglementet ble også rettet litt opp i, i august 2020 (da ble det rettet opp i

skrivefeil)  

Det ble pratet om å arrangere dommerkonferanse i forbindelse med Lu/NM, men dette ble ikke noe av.  

Det har blitt arrangert et dommerkurs hvor det ble tatt hensyn til covid-19. 4 aspiranter bestod kurset.  Hilde Bransegg Mathisen

Laila Stabformo

Siri Fisknes

Tone Lillebudal

Vi har også godkjent 2 opplærings dommere:

Mali Hønnås GDHK  

Martine Milja Sevlejordet TBHG  

Vi har også gitt tilbake en B-lisens til en returnerende dommer: Camilla Solem STKK

Dommer og reglements komiteen gratulerer så mye og ønsker alle masse lykke til videre i bedømmingen.

I 2020 ble det krevd inn en veterinær attest. Da klubb ikke krevde inn og eier var medlem og publiserte på sosiale medier at kaninen var syk. Gruppa var ikke enig i dette så leder krevde dette inn på egenhånd for å sikre forbundet. Leder ble møtt av kommentarer som «hoppe politi» ol.

For Dork

Martine Milja Sevlejordet

Sak 5

Regnskap

BUDSJETT 2021 Norges

Kaninhoppeforening                                                           

Sak 6 INNKOMMENDE SAKER

______________________________________________________________________________

SAK 1. Innsendt av styret

Øke 2 kr avgift til 3 kr. Etter gjennomgang av budsjettet som er satt opp for kommende år, ser vi at vi er nødt til å få inn økt inntekt. Øke 2kr avgiften til 3kr. Dersom den nåværende avgiften blir stående vil vi gå i underskudd hvert år, og kapitalen til NKHF vil komme til å synke. Dersom vi øker til 3kr vil vi få et lite overskudd, og kapitalen vil øke.

Øke: 5

Beholde: 26

Blank: 1

2kr avgiften beholdes slik den er i dag.

______________________________________________________________________________

SAK 2) Forslag til vedtektsendring. Innsendt av Mona Sevlejordet og Berit Dahlby §8 Konkurranseprotokoller Ny tekst:

§8 Skuttli

Skuttli er det offisielle programmet Nkhf skal bruke til å registrere konkurranser, medlemmer og kaniner.

 1. Alle som vil delta i offisielle konkurranser i Nkhf må ha brukerprofil og ha registrert sine kaniner i Skuttli.
 2. Alle offisielle konkurranser skal annonseres i Skuttli.
 3. Konkurranser kan dømmes direkte i programmet eller ved bruk av konkurranseprotokoller 4. Resultater i konkurransene skal være registrert og avslutter innen 14 dager fra avsluttet konkurransedag/helg.
 4. Det er arrangerende klubb som har hovedansvaret for at alle resultater blir registrert i Skuttli i samarbeid med hoveddommer.
 5. Konkurranseprotokoller som er ført manuelt skal oppbevares hos klubben i 2 år.
 6. Konkurranseprotokoller skal inneholde sted, dato, årstall, arrangørklubb, navn på dommer og sekretær
 7. Klasser som ikke er avsluttet innen 14 dager vil få 4 ukers karantene, og klubben må betale dobbel avgift til Nkhf.

Begrunnelse:

Vi har nå fått Skuttli og det må derfor forandres i vedtekter og reglementet.

 • Stemme over formulering i punkt 3) Konkurranser kan dømmes direkte i programmet eller ved bruk av konkurranseprotokoller.  

Dømme direkte i programmet eller ved bruk av konkurranseprotokoller: 23

Dømme direkte i programmet og ved bruk av konkurranseprotokoller: 8

Blank: 1

Formuleringen blir stående som den er oppført.

 • Stemme over konsekvens av for sent avsluttede klasser, punkt 8)  

Karantene og dobbel avgift: 11

Kun karantene: 12

Dobbel avgift: 8

Blank: 1

Ordlydsendring som falt på karantene som konsekvens.

Stemme over sak nr. 2) Vedtektsendring §8 Skuttli

Godkjent med endringer: 31

Ikke Godkjent: 0

Blank: 1

Vedtektsendring §8 Skuttli godkjent med gjeldende i punkt 3 og 8.  

______________________________________________________________________________

SAK 3. Forslag til vedtektsendring. Innsendt av Mona Sevlejordet og Berit Dahlby

§ 7 Dommer og reglementskomiteen –

Organisasjon og arbeidsoppgaver Alle i komiteen skal være tilsluttet NKF/ NKHF. De danner dommer/reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet.

Tillegg: Forslag som kommer til Dork og har betydning for reglementet skal sendes til klubber for høring.

Arbeidsoppgaver for Dork:

5. Sørge for at dommerkort blir levert inn, og sjekke at alle har dømt antall klasser de skal, i henhold til regelverket.

Ny tekst: Det dommere dømmer vil registreres i Skuttli, og Dork kan derfor sjekke det dommerne skal dømme i Skuttli hvert år.

Kommentar:

Sak 8 og sak 3 går mot hverandre, og det ble bestemt at sak nr. 8 skulle tas først, da sak 3 ville frafalle dersom sak 8 gikk gjennom. Årsmøtet trodde sak 8 gikk gjennom, og derfor frafalt denne saken på årsmøtet. Det årsmøtet ikke var obs på var at sak 8 gjaldt en vedtektsendring som da ville kreve minst 21 stemmer for å gå gjennom (2/3 av stemmeberettigede), og at sak 8 da ikke gikk gjennom. Her burde sak 3 vært oppe til avstemming likevel.

______________________________________________________________________________

SAK 4. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Forslag om å legge til begrensing i styret/komité på maks 1 familiemedlem.

Denne saken ble trukket av innsendere.

______________________________________________________________________________

SAK 5. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Forslag om å legge til punkt om inhabilitet i vedtektene Inhabilitet

Inhabilitet vil si at det foreligger omstendigheter som gir grunn til å svekke tilliten til at saksbehandler er nøytral. Eks. familiære forhold, sak som omhandler en selv eller noen i familiære forhold. Ved inhabilitet skal en ikke delta i saksbehandlingen, og det skal dannes en egen interngruppe (for eksempel Teams, Messenger e.l.) for å behandle saken.

Etter diskusjon om formulering av innsendt forslag, ble det satt opp en avstemming om forslaget skulle godkjennes som det står, godkjennes men utformes ny formulering om inhabilitet, eller ikke godkjennes.  

Godkjennes som det står: 6

Godkjennes med ny formulering som må utarbeides: 20

Godkjennes ikke: 5

Blank: 1

Sak 5 ble vedtatt på årsmøtet, men dette var et forslag til vedtektsendring, og måtte derfor ha minst 21 stemmer for å bli vedtatt. Sak 5 ble derfor ikke vedtatt.  

SAK 6. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Legge til i punkt om medlemstall for NKHF Medlem kan enhver bli mot å betale kontingent i NKF (direkte eller i en tilsluttet lokalforening/lag, se NKFs lovverk, §10 og §12). For å ha stemmerett og tillitsverv, må man være registrert i hoppeklubb i NKHF via Skuttli.

Medlemstallet i Skuttli er det offisielle medlemstallet til NKHF. Ekstraordinært årsmøte:

Dette skal innkalles av styret, når minst 1/3 av de aktive medlemmene i Skuttli krever det. Innkalles med 2 ukers varsel og kan kun behandle de saker som er angitt i vedtak/ krav i denne forbindelse.

Godkjent men ordet «hoppeklubb» skal tas bort: 23

Ikke godkjent: 7

Blank: 2

Vedtektsendring om medlemstall godkjent med at man tar bort ordet «hoppeklubb» i formuleringen slik at man ikke utestenger direktemedlemmer i NKHF, som også må være registrert i Skuttli for å kunne konkurrere.

_____________________________________________________________________________

Sak 7. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Styrets sammensetning – Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem, Vara 1, Vara 2 – De 5 hovedmedlemmene i styret skal alle ha tilgang på e-post. Når en åpner en mail og legger ut sak SKAL en svare «mottatt» til innsender og legge ved estimert behandlingstid. – Varamedlemmer er en del av styret, og skal på lik linje med hovedmedlemmene ha møterett og talerett, men kun stemmerett ved frafall eller inhabilitet.

Alle hovedmedlemmer i styret skal ha tilgang på mail:

Ja: 23

Nei: 7

Blank: 2

Vedtatt

Varamedlemmer skal være en del av styret, med møterett og talerett: Ja: 25

Nei: 5

Blank: 2

Vedtatt, vedtektsendring som krevde minst 2/3 flertall på årsmøtet.

____________________________________________________________________________

Sak 8. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Fjerne fra vedtektene om Dommer- og Reglementskomitéen: De danner dommer/reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet. Legge til i arbeidsoppgaver: DORK kan presisere ordlyd og rette opp skrivefeil i reglementet.

Her ønskes det at dette skal fjernes fra oppgavene til DORK: som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet.

og at dette legges til i stedet: DORK kan presisere ordlyd og rette opp skrivefeil i reglementet.

Godkjent: 18

Ikke Godkjent: 11

Blank: 3

Sak 8 ble vedtatt på årsmøtet, men dette er forslag til vedtektsendring, og krever minst 2/3 av stemmeberettigede (21 stemmer), vedtektsendring i sak 8 blir derfor ikke vedtatt.

_____

Sak 9. Innsendt av Mona Sevlejordet TBHG

På bakgrunn av den situasjonen med Covid 19 Norge har i dag så er et NM avlyst. Mange klubber kan ikke arrangere konkurranser på bak grunn av Nasjonale og kommunale restriksjoner. NM to ganger i året er den mest prestisjefylte konkurransen vi har, og det er viktig at alle som ønsker å delta på den skal ha mulighet for det. Vi vet ikke hvordan Covid- 19 situasjonen vil bli i 2021 og ønsker derfor legge fram følgende forslag: Hvis eller når Norge åpner for at alle klubber kan konkurrere på like vilkår så ønskes det at Nkhf vil i samarbeid med en klubb å arrangere NM i løpet av sommeren, det viste seg at det ble en økt smitte utover høsten og mange kunne ikke delta på NM høsten 2020, dette er en situasjon som bør unngås. NM vil da bli arrangert med alle klasser, Kroket og rett klassene elite og veteran, høyde og lengde.

Offisielle: i ordliste med forklaringer.

Dette forslaget vil gjelde for 2021 og vi håper på at situasjonen med Covid 19 vil stabilisere seg og at vi igjen kan ha NM sammen ned NKF og LU/LUU

Forslag 1. Arrangere alle NM-klassene i et arrangement i løpet av sommeren 2021. Forslag 2. Arrangere NM i Kroket klasser + Høyde i løpet av sommeren og håpe at Covid -19 situasjonen er blitt så bra at NM klassene i Rett + lengde kan avholdes med LUU

Begge forslagene må gjennomføres slik at alle som ønsker å delta skal ha en mulighet for det uten at det er restriksjoner for enkelte områder i Norge.

Forslag 1: 3

Forslag 2: 26

Blank: 3

Forslag 2 vedtatt, og vi forsøker å få gjennomført NM i Kroket klasser + Høyde Elite ila.

Sommeren 2021.

______________________________________________________________________________

Sak 10, 11 og 12 ble det stemt over om skulle tas med på årsmøtet nå. Dette var på grunn av at de som sendte ut årsmøtepapirene hadde valgt å ikke ta disse sakene med, og det ble oppdaget kort tid før årsmøtet. Nye årsmøtepapirer ble publisert på en lukket facebookgruppe for NKHF medlemmer 2 timer før årsmøtet skulle starte, da dette ble sett på som den raskeste måten å få de ut til flest mulig så kort tid før møtet, de ble ikke lagt ut på NKHF forumet. Situasjonen ble også forklart for medlemmene på årsmøtet før stemming for om disse skulle tas med nå.

Ta med sakene: 16

Ikke ta med sakene: 11

Blank: 3

Sakene behandles.

______________________________________________________________________________

Sak 10. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Frisert på NM og i eliteklasser med minst 30 startende fordelt på førere fra minst 3 forskjellige klubber. På et NM eller på en konkurranse med kaniner og førere fra flere forskjellige klubber vil kaninene møte konkurrenter den normalt sett ikke møter. Om en da tar sertifikat i egen klasse vil dette likevel tilsvare konkurransen en vil møte om en reiser til en annen klubb for å konkurrere. Frisert er et sertifikat som ikke er begrenset av hvilken klubb det er tatt i, og vil telle som et sertifikat tatt i en annen klubb enn der kaninen har de andre sertifikatene sine.

Godkjent: 24

Ikke Godkjent: 4

Blank: 4

Godkjent.

______________________________________________________________________________

Sak 11. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Korrigeringer:

Volter som noen kaniner tar mellom hindrene telles som korrigering.  

Legge til:

Dersom kaninen går en runde rundt seg selv på samme sted skal ikke dette telles som en korrigering. En kanin som er usikker på hvor den skal eller hva den skal gjøre kan på et øyeblikk vise dette med å ta en runde rett rundt seg selv uten at dette kan forhindres på noen måte. En korrigering skal gi ny sats til hinder, og en runde rundt seg selv gir verken ny sats eller ny fart, og kan tvert imot virke inn negativt på hvordan kaninen sikter seg inn på neste hinder.  

Fjerne fra korrigeringer:

Føreren løfter ned kaninen som delvis befinner seg oppå hinderet.

Dersom en kanin har klatret opp på/hoppet opp på et hinder og står fast her, skal fører kunne ta bort kaninen slik at den ikke skader seg uten å få korrigering for dette. Utfallet vil naturlig falle på korrigering eller feil avhengig av hvor kaninen blir plassert etter den er fjernet fra hinderet.

Godkjent: 11

Ikke godkjent: 19

Blank: 1

Ikke godkjent.

Sak 12. Innsendt av Edel Yvonne Rimestad, Tonje Søfteland Tjøstheim og Lilly Sofie Eik Jonassen

Særskilte krav til sertifikat i høyde og lengde

Endre krav til sertifikat i lengde uansett plassering fra 220cm til 230cm.

Endre krav til sertifikat i høyde uansett plassering fra 90cm til 85cm

Her kom det inn noen benkeforslag og stemmingen ble slik:

230cm – 85cm: 5

220cm – 85cm: 17

230cm – 90cm: 1

220cm – 90cm: 7 Blank: 1

Vedtatt endring i særskilt krav til høydesertifikat, senkes fra 90cm til 85cm. Lengdekravet står som i dag på 220cm.

______________________________________________________________________________

Sak 7 Valg av nytt styre og komitèer

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Edel Yvonne Rygg (velges for 1 år)

Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby (ikke på valg, 1 år igjen) Sekretær: Tonje Engen (ikke på valg, 1 år igjen)  Trakk seg rett før årsmøtet. Valg likevel.

Kasserer: Hilde Narheim (velges for 2 år)

Styremedlem: Tonje Søfteland (velges for 2 år) Varamedlem 1: Mali Liberg Hønnås (velges for 1 år) Varamedlem 2:  

Valg:  

Leder: Edel Yvonne Rimestad

Edel Yvonne Rimestad: 22

Ann Kristin Hotvedt: 8

Blank: 1

Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby

Ikke på valg

Sekretær: Helene Bårdsen

Enstemmig stemt inn

Kasserer:  

Hilde Narheim: 13

Berit Irene Aakeberg Dahlby: 17

Blank: 1

Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Styremedlem: Camilla Solem

Camilla Solem: 18

Tonje Søfteland Tjøstheim: 12

Blank: 1

Vara 1: Mali Hønnås

Nina Fagerland: 7

Mali Hønnås: 18

Tonje Søfteland Tjøstheim: 5

Blank: 1

Vara 2: Nina Fagerland

Tonje Søfteland Tjøstheim: 6

Mona Sevlejordet: 8

Hilde Narheim: 6

Nina Fagerland: 10

Blank: 1

Valgkomitéens Innstilling:

Dommer-og reglementskomite

Leder: Martine Milja Sevlejordet (ikke på valg, 1 år igjen)

Svein Edmund Bjune (ikke på valg, 1 år igjen) trukket

Kine Jeanett Halvorsen (ikke på valg, 1 år igjen) trukket

Lilly Sofie Eik Jonassen (velges for 1 år) Hege Spjelkavik (velges for 1 år)

Valg:

Leder: Martine Milja Sevlejordet 4 andre:

Tonje Søfteland Tjøstheim

Stine Grong Ruud

Hege Spjelkavik

Hilde Narheim

Enstemmig vedtatt

Valgkomité (3 personer velges for 1 år):

Hilde Brandsegg Mathisen

Helene Osland

Mona Sevlejordet

Avslutning

Dette var første gang årsmøtet ble gjennomført digitalt, og det ble brukt en del tid på å sikre at alle deltakere visste hvordan de skulle avgi sin stemme og at alt fungerte. Møtet ble ikke startet ordentlig før kl 14:24 (24 minutter etter det skulle startet), og møtet ble avsluttet kl.

19:16. Årsmøtet ble holdt uten pauser.

 Stjørdal,  5/5- 2021                                                               

 Desisor, Stine Grong Ruud                                                                                    

Haugesund, 05/05-2021

Desisor, Heidi Nygård Jebsen