Nyttige dokumenter

Trivselsregler

Her er plakaten vi har laget med trivselsregler. Disse er formulert ut i fra de innspillene som kom fra medlemmene under sommerleiren i Tønsberg.

Folder – NKHF

Denne kan du printe ut og brette slik at det blir en folder du kan dele ut på stands og oppvisninger mm.

Utleggskjema

Har du hatt utlegg for NKHF? Fyll ut dette skjemaet og send det sammen med kvittering til styretNKHF@hotmail.com eller direkte til kasserer.