Nytt vedtak:

Myndigheten har åpnet for aktivitet opp til 50 personer, som gjelder fra 7 mai. Styret vil derfor oppheve den karantene tiden vi satte til 15 juni, alle klubber har fått smittevern regler som skal følges og klubbene har godtatt dette, oppdages det brudd på dette vil resultatene fra konkurransene bli underkjent.
Det er viktig at vi er solidariske.
Det er nå anledning til til å legge ut konkurranser i henhold til reglementet. De klubber som allerede har lagt ut må søke styret om godkjenning av konkurranser satt til før 17 mai.
For Styret Nkhf
Mona Sevlejordet
leder

Viktig beskjed fra Styret Nkhf.

Karantentiden er ikke over, 30.4 ble det annonsert at det åpnes for aktiviteter opp til 50 personer, styret har utarbeidet smittevern regler som skal gjelde for konkurranser i Nkhf, disse vil bli sendt ut til kubbene og vi ønsker svar tilbake. Når dette er på plass vil nytt vedtak komme. De kubber som har lagt innbydelser må nå søke om å få gjennomført konkurransen i henhold til reglementet.
For Styret Nkhf
Mona Sevlejordet

VIKTIG INFO – Utvidet karantenetid

De fleste har fått med seg at karantenetiden er utvidet til 15 juni. Vi følger forsatt det myndighetene har satt.

Styret Nkhf

Styret har vedtatt å følge Regjeringens retningslinjer for organiserte aktiviteter. Det betyr for medlemmer i NKHF at det ikke er lov å arrangere konkurranser, trenings konkurranser eller organiserte treninger frem til 13 april. Vi oppdaterer med ny info så snart vi vet noe mer, i mellomtiden anbefaler vi å følge med på regjerings råd og vedtak.

Styret Nkhf

På bakgunn av corona-viruset har myndighetene bestemt at aktiviteter skal avlyses. Styret har derfor vedtatt at alle konkurranser og treninger skal avlyses, dette gjelder fram til 1 april, vi vi følge nøye med og vi vil komme med ny informasjon når vi ser hvordan dette utvikler seg. Ingen konkurranser vil bli godkjent hvis dette forbudet brytes.

Styret Nkhf