NKHF innkaller til årsmøte 2021

Dato: 10.04.2021
Kl: 14:00
Møtet vil bli med en digital løsning og avholdt på Zoom.
Link til møtet vil bli sendt ut sammen med årsmøtedokumentene og en påminnelse en uke før årsmøtet.
1. Godkjenning av årsmøteinnkallelse
2. Konstituering:
Valg av møteleder:
Valg av referent:
Valg av desisorer (2) (Må huske å skrive referat):
Valg av tellekorps (2):
Antall stemmeberettigede til stede:
Uten:
Til sammen:
3. Årsmelding og arbeidsplan NKHF
4. Årsmelding og arbeidsplan DORK
5. Regnskap
6. Innkomne saker
7. Valg av nytt styre og komitéer
8. Avslutning
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må sendes til StyretNKHF@hotmail.com innen 13 mars 2021

Alle som vil delta på årsmøtet må ha egen pc, tlf, eller nettbrett.
Alle som har fylt 15 år har stemmerett § 5 i vedtektene,

Styret NKHF