Medlemskap

Norges Kaninhoppforening (NKHF) er tilsluttet Norges Kaninavlsforbund (NKF) som spesialklubb. Det innebærer at disse to organisasjonene er knyttet sammen. For å kunne delta i hoppekonkurranser må man være medlem i NKF. NKF utgir et medlemsblad (Tidsskrift for kaninavl – «TK») som utkommer med 8 nr. pr. år. Dette bladet inneholder diverse stoff om kaninhold og har noen sider satt av til kaninhopping.

De fleste hoppere er tilknyttet en lokal hoppegruppe. Denne er normalt en underavdeling av den lokale kaninavlsforeningen på stedet, som da blir underlagt NKHF som igjen er tilknyttet NKF. Noen hoppegrupper er tilknyttet NKHF direkte. Dersom du vurderer å begynne med kaninhopping, bør du starte med å undersøke om det finnes en kaninhoppegruppe i nærheten, og ev. kontakte lederen i denne gruppen for nærmere informasjon. Hvis det ikke finnes en hoppegruppe i nærheten, kan du kontakte en av oss i styret i NKHF. Vi kan hjelpe deg med råd og tips. Kanskje du kan tenke deg å starte en kaninhoppegruppe sammen med noen venner?

Kaninhopping er en rimelig sport sammenlignet med mange andre fritidsaktiviteter. Medlemskap i NKF, enten direkte eller via en lokal hoppegruppe, koster pr. kalenderår ca. kr. 350,- for en junior (til og med året man fyller 17).

Fra og med 2005 er medlemsavgiften i NKHF er tatt vekk, så alt du trenger å gjøre er å melde deg inn i Norges Kaninavlsforbund. Hvis du bare er medlem i et avlslag (ikke en en hoppeklubb) så gi beskjed til styret i avlslaget ditt at du driver med kaninhopping, på denne måten får NKHF oversikt over hvor mange medlemmer vi har.