Komitèer

DOMMERKOMITÈ
Leder: Helene Osland
Nestleder: Martine Sevlejordet
Styremedlem: Edel Yvonne Rimstad
Vara: Irene Aakeberg Dahlby
All mail sendes til: DommerNKHF@hotmail.com


REGLEMENTSKOMITÈ
Leder: Irene Aakeberg Dahlby, mail: smaragdirene@hotmail.com
Nestleder: Edel Yvonne Rimstad
Styremedlem: Martine Sevlejordet
Styremedlem: Berit Irene Aakeberg Dahlby
Vara: Helene Osland


MILJØUTVALG
Kommer.


VALGKOMITÈ
Hege Spjelkavik
Lilly Sofie Eik Jonassen
Kine Jeanette Halvorsen LundGÅRDSNAVNANSVARLIG
Stine Grong Ruud
Woldsethbakken 10
7515 Hell
Tlf:99519977
Mail: Stine-grorud@ntebb.no


KONKURRANSEPROTOKOLLER SENDES TIL
Irene Aakeberg Dahlby
listerkaninhopping@hotmail.com


NKF SITT IMPORTUTVALG
Hans Petter Wold, tlf.: 908 55 278, E-post: hp.wold@hotmail.com