Komitèer

DOMMER og REGLEMENTSKOMITÈ
Leder: Martine Sevlejordet
Velges for 2 år: Svein Edmund Bjune og Kine Jeanette Halvorsen Lund
Velges for 1 år: Nina Fagerland og Lilly Sofie Eik Jonassen
All mail sendes til: DommerNKHF@hotmail.com


VALGKOMITÈ
Annette Floen
Helene Osland
Camilla VengerGÅRDSNAVNANSVARLIG
Stine Grong Ruud
Woldsethbakken 10
7515 Hell
Tlf:99519977
Mail: Stine-grorud@ntebb.no


KONKURRANSEPROTOKOLLER SENDES TIL
Irene Aakeberg Dahlby
listerkaninhopping@hotmail.com


NKF SITT IMPORTUTVALG
Hans Petter Wold, tlf.: 908 55 278, E-post: hp.wold@hotmail.com