Klubber og hoppegrupper tilknyttet NKHF

Bergen og Omegn Kaninhoppere – BOKH
Kontaktperson: Helene Osland, epost: kaninhopping.bergen@hotmail.com
Gauldal Hoppeklubb – GDHK
Kontaktperson: Mali Liberg Hønnås, epost: gauldalhk@hotmail.com
Haugesund og Omegn Kaninhoppere – HOKH
Kontaktperson: Hilde Narheim, epost: haugesundogomegnkaninhoppere@gmail.com
Indre Østland Hoppegruppe – IØHG
Kontaktperson: Hege Spjelkavik, epost: egge_cool@hotmail.com
Jæren og Sandnes Kaninhoppere – JOSKH
Kontaktperson: Tonje Søfteland Tjøstheim, epost: Joskh@hotmail.no
Oslo og Akershus Hoppeklubb – OAHK
Kontaktperson: Marita Indiane Lien Jensen, epost: epfllc_love@hotmail.com
Rogaland Hoppegruppe – ROGH
Kontaktperson: Helene L Bårdsen, epost: rkhopping@hotmail.com
Steinkjer Kaninklubb – STKK
Kontaktperson: Hilde Brandsegg Mathisen, epost: steinkjer.kaninklubb@gmail.com

Sørlandet Hoppeklubb – SØRHK
Kontaktperson: Hanne Hageland Tønnessen, epost: hanne.h.tonnesse@gmail.com
Tønsberg Hoppegruppe – TBHG
Kontaktperson: Martine Milja Sevlejordet, epost: tonsberg.kaf@gmail.com