RASER TIL KANINHOPPING

Hoppereglementet sier følgende om hva slags raser man kan bruke i kaninhopping:
”Alle kaninraser, blandingsraser og tamme villkaniner har lov til å delta på konkurranser. Stamtavle kreves ikke.”

Det betyr at man kan hoppe med all slags kaniner uansett størrelse. Det er imidlertid slik at de forskjellige rasene har ulike egenskaper. Store raser har lett for å være mer ”bedagelig” anlagt mens de aller minste kaninene kan ha en tendens til å være litt hissige. Det er imidlertid store individuelle variasjoner. En god hoppekanin bør av gemytt være aktiv og nysgjerrig, ikke nervøs og heller ikke for snusete og ukonsentrert. Ellers bør den ha godt syn, god benstilling og god helse. Slike egenskaper er til dels arvelige, men det har også stor betydning at kaninen kommer fra en dyktig oppdretter som har gitt den et sunt og riktig kosthold og godt stell helt fra starten av.

Alle slags kaniner kan altså i prinsippet brukes til hoppekaniner. Det er imidlertid èn rase som egner seg dårlig, nemlig angorakanin. Angorakaninen har en anatomi som gjør at den ikke tåler mye hopping. Det å hoppe hinder gir rett og slett en for stor belastning på angorakaninens kropp. Dessuten er renslighet viktig for at angoraullen skal kunne brukes. En hoppekanin bør kunne løpe litt i bånd i hagen, noe som lett kan føre til skitne labber. Angorakaninen egner seg dermed best til ullproduksjon, utstilling og kos.

Den rasen som er vanligst på hoppebanen er Dvergvedder. Dvergvedderen har en grei størrelse, den veier vanligvis 1,7 – 2 kg. Av gemytt er den oftest både tålmodig og barnevennlig samtidig som den er aktiv og nysgjerrig. Dvergveddere har hevdet seg i alle grener innen kaninhopping.

En mye brukt hoppekanin er også Hermelin. Man skulle tro at så små kaniner ikke kan hoppe høyt, men det er ikke tilfelle. Det finnes hermeliner som har hoppet 80 cm. høyt. De er altså svært spretne. Likevel er det noen hermeliner som kan være litt hissige, selv om de fleste er veldig greie å ha med å gjøre. Vær derfor spesielt oppmerksom på dette hvis du vil kjøpe en hermelin. Hermeliner har hevdet seg i alle grener i kaninhopping.

Rexkanin er også relativt vanlig på hoppebanen. Den er større enn dvergvedderen og gjerne ikke så rask. Likevel er den konsentrert, og er vanligvis både sikker og trygg. Rexkaniner har hevdet seg i alle grener i kaninhopping, men er spesielt gode i høydehopp.

Andre kaninraser som brukes til hopping er Tan, Hvit Land, Fuchs, Sachsengold, Schecke, Alaska, Hollender, Liten tysk vedder, Belgisk hare og Blå Beveren samt blandingskaniner i ulike varianter. Disse kaninene finnes det ikke mange eksemplarer av på hoppebanen, og det er derfor vanskelig å si noe generelt om rasenes egnethet i forhold til hopping. Her må man vurdere enkeltindivider i forhold til de kriteriene som ble nevnt innledningsvis. Er du interessert i å komme i kontakt med noen som hopper med en bestemt rase, kan du kontakte en av oss i styret, så skal vi hjelpe deg videre.

Noen raser som brukes til kaninhopping :
Bilder av disse rasene kan sees på http://www.kanin-nkf.net
Dvergvedder
Tan
Dvergvedder Fuchs
Perle Ekorn
Hollender
Hvit Land
Hermelin
Engelsk Schecke
Rex
Blå Bever
Bourgogne
Belgisk hare
Alaska
Dverghare
Sachsengold