PELSMIDD HOS KANIN

Det finnes mange forskjellige middtyper hos kanin. Øremidd og pelsmidd det vanligste, men i andre deler av verden hvor skabb er mer utbredt kan de få skabbmidd også. Mens det kun er en type øremidd som er vanlig, Psoroptes cuniculi, finnes det to typer pelsmidd som er «vanlige» på kanin; Cheyletiella parasitovorax og Listrophorus gibbus.

L.gibbus holder til på selve hårene, mens C.parasitovorax lever nede i hårsekkene, dvs rundt hårrota nede i huden (men den graver seg ikke inn i huden). Det er stort sett C.parasitovorax som gir kliniske symptomer hos kaninen; kløe, flassing og håravfall, spesiellt på nakke, rygg og rumpe,mens L.gibbus kan finnes i stort antall uten å gi kliniske symptomer. Men kaninen kan klø som følge av den og på føre seg selv skader i huden og håravfall når den klør.

Middene kan finnes hver for seg, eller samtidig på samme kanin, så for å være sikker på hvilken middtype man har må man til veterinæren og få undersøkt dem mikroskopisk. Men dersom kaninen viser symptomer på sterk kløe og flassing er det mest sansynlig at den har Cheyletiella! Når det gjelder Cheyletiella, så kan den smitte over på mennesker. Det vil i såfall vise seg som et rødlig utslett som klør, spesielt på armene og andre hudområder man måtte være borti kaninene med. Men det er kun hypersensitive mennesker som vil reagere, de fleste av oss vil ikke få et slikt utslett. Middene vil ikke overleve og formere seg på mennesker, de trenger kanin-pels -og hud til det…

Når det gjelder behandling står det alle steder jeg har lest at Ivomec tar begge pelsmidd-typene. ExSpot vil så vidt jeg vet også gjøre det. Når det gjelder Frontline så vil den også ta midden, men produsenten advarer sterkt mot å bruke Frontline på kaniner fordi de lett får bivirkninger i form av depressjoner, anorexi, kramper og død! Det er stort sett Ivomec som blir anbefalt som behandling mot midd i lærebøkene, og derfor tror jeg svært mange veterinærer velger å bruke det, fordi man er sikrere på doseringen. Gjennom erfaring har også enkelte lært seg å bruke feks ExSpot og funnet at det er like effektivt. Stronghold er også et nytt og fint preparat å bruke til bekjempelse av midd.

At folk har hatt ulike erfaringer med ulike medikamenter tror jeg heller skyldes at man ikke har behandlet mange nok ganger. Ivomec må brukes tre ganger med 10-14 dagers mellomrom, mens ExSpot krever to behandlinger med 14 dagers mellomrom for å få med alle midd-egg som har klekket siden forrige behandling. Preparatene virker nemlig ikke på eggene, kun på voksen midd! Ved bruk av Stronghold holder det med en gangs behandling.

Det er også svært viktig å behandle miljøet for midd samtidig som kaninen behandles, hvis ikke vil kaninen smittes på nytt så fort den kommer tilbake! Huset/leiligheten/rommet bør støvsuges godt, buret desinfiseres, løst utstyr kan gjerne fryses og andre dyr som kaninen har kontakt med bør behandles forebyggende mot midd, siden de også kan være bærere av midden og utgjøre et smittereservoar. Mange kaniner går nok rundt med midd uten at eierene er klar over det, uten å vise noen symptomer. Det er naturlig at disse ikke behandles, siden eier ikke er klar over at de har midd. Men alle kaniner som viser symptomer på midd (kløe, flass, håravfall) bør tas men til veterinæren og behandles!

Skrevet av Hilde Andgard, veterinær utdannet ved Norges Veterinærhøyskole
Smådyrakutten – Lillestrøm Dyreklinikk