LAGE HINDER SELV

Mange ønsker å eie sine egne hinder. Den enkleste og rimeligste måten å få det til på, er å lage hinder selv. Jeg anbefaler at man følger NKHFs reglement når man skal bygge hinder. I hovedtrekk bør man ta hensyn til følgende punkter når man vil lage banehinder:

• Hindrene må ikke bestå av materiale som kan skade kaninen, og oppheng av spiker er forbudt.
• Hindrenes sidestykker skal plasseres slik at bommene ligger løst mot sidestykkene. Faste bommer er forbudt.
• Hindrene skal være rivbare fra begge sider.
• Hindrene skal ha sidestykker som er minst 5 cm. høyere enn øverste ribbes oppheng.
• Avstand mellom bommene må ikke overstige 8 cm. på banehinder.
• Minste tillatte bredde for banehinder er 40 cm.
• Max lengde for et banehinder er 70 cm.
• Hinderets mål fastsettes etter følgende: Høyde = avstand mellom bakken og øverste ribbes høyeste punkt. Lengde = avstand mellom første ribbes fremkant og siste ribbes bakkant. Bredde = minste avstand mellom sidestykkenes innside.

Det enkleste er å lage hinder med bommer og sidestykker i treverk. Oppheng kan bestå av små treklosser, og bommene av kvadratiske trelister ca. 1,5 X 1,5 cm. i ”omkrets”. Gunstig avstand mellom bommene er 7 – 8 cm. Kortere avstand er unødvendig. Jeg anbefaler at man benytter bommer som er 50 – 60. cm. lange. Hinderet, både sidestykker og bommer, kan males i morsomme farger. Det er bare fantasien som setter grenser for hvordan et kaninhinder kan se ut. Vil du lage mer avanserte hinder enn det jeg har skissert, lønner det seg å benytte ca. 15 mm. tykk kryssfinèr i sidestykkene og solide ”treføtter”. Elektrikerrør kan brukes til bommer. Oppheng bør man da lage i kraftig ståltråd bøyd til som store kramper. Disse kan monteres i sidestykkene ved at man borer hull som man slår ”krampene” inn i. Det lønner seg å lage et papp/papir- mønster før man begynner, hvor plassering av bommene er nøye målt ut. Da slipper man å bruke masse tid på å tilpasse hinderet i ettertid.
Lykke til!

Skisse til enkelt hoppehinder. Her er brukt helt vanlige trebord/plank og trelister:

Skrevet av Torild Rosenvinge.