GIFTIGE PLANTER

Planter som er veldig giftige/dødelige er markert med fet skrift.
Andre planter på lista er ikke nødvendigvis så farlige, men kan gi irritasjoner og mildere symptomer.
Listen inkluderer også en del hage- og stueplanter.

Bilder av alle plantene finner du her.Adonis-arter (Adonis)
Akeleie (Aquilegia)
Aloe Vera (Aloe barbadensis) Plantesaften er giftig.
Alocasia-arter (alocasia)
Alpefiol (Cyclamen persicum) Løk/knoll er giftig.
Amaryllis (Amaryllis) Løk/knoll er giftig.
Anemone – Alle arter er lett giftige.

Barlind (Taxus baccata) Nålene og frøene er svært giftig.
Begonia x tuberhybrida, B. semperflorens-cultorum (Begonia) Hele planten er lett giftig.
Ballblom (Trollius europaeus) Hele planten er giftig.
Benved, Spolebusk (Euonymus europaeus) Alle plantedeler er giftige.
Bekkeblom, Soleihov (Caltha palustris) Planten er lett giftig.
Belladonnaurt (Atropa belladonna)
Berggull (Erysimum hieracifolium) Hele planten er giftig.
Bjørnekjeks (Heracleum sibiricum) Inneholder sterkt lokalirriterende plantesaft.
Blodrot (Sanguinaria canadensis)
Blåleddved (Lonicera coerulea) Sterkt irriterende.
Bondetobakk (Nicotiana rustica) Bladene er lett giftige.
Brunfelsia (Brunfelsia) Hele planten er giftig.
Buksbom (Buxus sempervirens)
Bulmeurt(Hyoscyamus niger) Alle deler av planten er meget giftig.

Dieffenbachia (Dieffenbachia) Blader og stilk er svært giftig.
Droplerot (Caladium)

Eføy (Hedera helix) Giftig i store mengder.
Elefantøre (Colocasia)
Engletrompet (Datura (Brugmansia) suaveolens) Hele planten er giftig.
Engsoleie (Ranunculus acris) Hele planten er giftig.
Euphorbia-arter
Eviggrønn busk, Pyramidelyng (Pieris arter) Har svært giftige blader og blomsternektar.

Fargegnist (Genista tinctoria) Hele planten er svært giftig.
Filodendron-arter
Filtkrossved (Viburnum lantana)
Filtsymre (Anemone sylvestris) Hele planten er giftig.
Firblad (Paris quadrifolia)
Flamingoblomst (Anthurium andraeanum)
Fredslilje (Spathiphyllum wallisii)
Frøbusk (Celastus) Fruktene, og muligens også hele planten er giftig.
Fuglestjerne (Ornithoglaum umbellatum) Knoller og blomster er giftige.

Galnebær (Viburnum opulus) Umoden frukt er giftig.
Geitved (Rhamnus cathartica) Bark og umoden frukt er svært giftig.
Giftbær, Ballongblomst (Nicandra physalodes) Lett giftig.
Giftkjeks (Conium maculatum) Hele planten er svært giftig.
Gravmyrtfamilien (Apocynaceae)
Gullranke (Epipremnum aureum) Hele planten er giftig.
Gullregn (Cytisus laburnum) Alle arter. Hele planten er svært giftig.
Gultre (Podocarpus Elatum) Frøene er giftige.

Hageriddarspore (Delphinium elatum) Hele planten er svært giftig.
Hamp (Cannabis sativa) Blader og blomster er svært giftige.
Hasselurt (Asarum europaeum)
Hestekastanje (Aesculus hippocastanum) Blomster, blader og moden frukt er giftig.
Hjelm, Stormhatt (Aconitum) Alle arter av hjelm er giftige, og hele planten er giftig.
Hortensia (Hydrangea macrophylla) Hele planten er svært giftig.
Hvitløk (Allium sativum) Løk og plante er giftig.
Hvit Kalla (Zantedeschia aethiopica) Hele planten er svært giftig.
Hyasint-arter (Hyacinthus) Giftig i store mengder.

Ipomoea – ett-årige klatrere med lav toksisitet.
Iris-arter (Iris) Inneholder plantesaft som virker irriterende på slimhinner.

Japansk lykt, kinesisk lykt (Physalis) Bær og blader er svært giftige
Julerose (Helleborus niger) Hele planten er lett giftig.
Julestjerne (Euphorbia pulcherrima) Hele planten er giftig.

Kalmia, sauekalmia (Kalmia angustifolia og K. latifolia) Hele busken er svært giftig.
Kantkonvall (Polygonatum odoratum) Bærene er giftige.
Kaprifol (Lonicera japonica) Bærene er giftige i store mengder.
Kastanje (Aesculus) Frø og blader er svært giftig.
Kattemynte (Nepeta cataria/Nepeta mussinii) Frisk plante er giftig (tørket er ok).
Kermesbær (Phytolacca americana) Hele planten er giftig.
Kinabukketorn (Lycium chinense) Bladene er lett giftige.
Klematis-arter (Clematis) Lett irriterende
Klokkeblåstjerne (Endymion non-scriptus) Løk, blomster og blader er giftige.
Klosterklokke (Leucojum vernum)
Kranskonvall (Polygonatum verticillatum) Irriterende. Kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer.
Kristi tornekrone (Euphorbia milii) Hele planten er giftig.
Kristtorn (Ilex) Bærene inneholder en mild gift.
Krossved-arter (Viburnum) Bærene er lett giftige.
Kroton (Codiaeum variegatum) Bark, røtter og plantesaft er lett giftig.
Krysantemum (Chrysanthemum indicum) Blader og stilker er svært giftig.
Korallsøtvier (Solanum capsicastrum) Hele planten er giftig.
Korsvortemelk (Euphorbia lathyrus) plantesaften er lett giftig.
Kubjelle (Pulsatilla vulgaris) Alle plantedeler kan gi mageproblemer
Kunnskapens tre, Jerusalemsøtvier (Solanum pseudocapsicum) Hele planten er lett giftig.
Kvitlyng (Andromeda polifolia) Bladene er giftige.

Maiblom/bittekonvall (Maianthemun bifolium) Kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer.
Matsyre (Rumex acetosa)
Mirakelblomst (Mirabilis jalapa) Rot og frukt inneholder meget irriterende stoff.
Misteltein (Viscum album) Hele planten er giftig
Munkehette/Flekkmunkehette (Arum) Spesielt knollen er giftig.
Myrkongle (Calla palustris) Hele planten er giftig
Mønjeklivia (Clivia miniata) Røttene er giftige.

Nellik (Dianthus) Nellikarter er lett giftige.
Nikkestjerne (Ornithogalum nutans) De giftige stoffene finnes hovedsakelig i løkene.
Nyserot (Veratrum album) Hele planten inneholder giftige stoffer.

Leddved (Lonicera xylosteum) moden frukt er giftig.
Liguster (Ligustrum arter) Bærene er svært giftige.
Liljekonvall (Convallaria majalis) Alle deler av planten er giftig.
Lobelia, Indisk tobakk (Lobelia) Er giftig i store mengder (alle plantedeler).
Lupin (Lupinus)
Løk (Allium) Løk/knoll er giftig.
Løytnantshjerte, Småhjerte m.fl (Dicentra) Flere arter av Dicentra er giftige i store mengder.

Pachypodium-arter
Paradisfuglblomst (Strelitzia reginae) Hele planten er giftig
Paraplytre (Brassaia actinophylla) Bladene er giftige.
Paternosterert (Abrus precatorius) Hele planten er giftig.
Paternostertre (Melia azedarach) Frukten er giftig.
Peon/Pion (Paeonia) Blomster og frø inneholder lokalirriterende stoff.
Piggeple (Datura stramonium) Alle deler av planten er meget giftig.
Pinselilje (Narcissus poëticus) Knoller, blomster og blader er giftig.
Potet (Solanum tuberosum) Umoden frukt, blader og stilker er lett giftig.
Prydbønne (Phaseolus coccineus) Lett giftig.
Påskelilje (Narcissus pseudonarcissus) Hele planten er giftig.

Rabarbra-arter (Rheum) De rå bladene til rabarbra inneholder stoffer som gir forgiftningssymptomer hvis større mengder spises.
Revebjelle (Digitalis) Alle arter av revebjelle er giftige og hele planten er giftig.
Ricinusplanten (Ricinus Communis) Frøene er svært giftige.
Ridderspore (Delphinium) Alle riddersporer er meget giftige.
Rhododendron arter (inkl. Azalea) Alle plantedeler er svært giftige.
Robina (Robinia pseudoacacia) Bark, blader og frø er giftig.

Rumex-arter Ryllik (Achillea millefolium) Kontakt med planten kan gi lettere hudirritasjoner.
Rødgallebær (Bryonia dioica) Sterkt lokalirriterende plantesaft.
Rødhyll (Sambucus racemosa)
Rødt trollbær (Actaea Spp) Hele planten, men spesielt bær og røtter er giftig.

Selsnepe (Cicuta virosa) Blader og røtter er giftige.
Setermelt og Reinmjelt (Oxytropis sericea) Blomster, blader, moden frukt, frø, stilker er giftig.
Skarntyde (Cicuta douglasii) Blader, røtter og unge skudd er giftig.
Slyngsøtvier (Solanum dulcamara) Hele planten er svært giftig.
Snøbær (Symphoricarpos) Bærene er giftige.
Snøklokke (Galanthus nivalis) Løk/knoll er giftig.
Skimmia (Skimmia japonica) Hele planten er giftig.
Skogbingel (Mercurialis perennis) Hele planten er giftig.
Storhjelm / Venusvogn (Aconitum napellus)
Solblom (Arnica montana) Blomster og røtter er giftige.
Soleiefamilien (Ranunculus) Denne familien inkluderer bla hvitveis, blåveis, gulveis og smørblomst. Plantevæsken er giftig.
Sommerklinte (Agrostemma gracilis)
Soggyvel (Cytissus scoparius) Frø, blader og stamme er giftige.
Storkonvall (Polygonatum multiflorum) Planten er irriterende og kan gi kraftige mage- og tarmsymptomer.
Svaleurt (Chelidonium majus) Hele planten/plantesaften er giftig.
Svartgallebær (Bryonia alba) Hele planten, men spesielt røttene er giftig.
Svarthyll (Sambucus nigra) Bark, blader, moden frukt, røtter, stamme er giftig.
Svartsøtvier (Solanum nigrum) Spesielt de umodne grønne bærene er giftig.
Sverdlilje (Iris pseudacorus) Løk/knoll og plantesaft er svært giftig.
Syngonium-arter
Sypressvortemelk (Euphorbia cyparissias) plantesaft og frø er giftig.

Tagetes – Alle arter kan gi hudirritasjoner.
Tagginst (Genista germanica) Særlig belger og frø er giftig.
Tatarleddved (Lonicera tatarica)
Tidløs (Colchicum autumnale) Løk er giftig.
Tiggersoleie (Ranunculus sceleratus) Plantevæsken er svært giftig.
Trekanteuforbia (Euphorbia trigona)
Trollbær (Actaea spicata) Hele planten er giftig.
Trollhegg (Frangula alnus/Rhamnus frangula) Bark og umoden frukt er lett giftig.
Tromsøpalme (Heracleum laciniatum) Inneholder sterkt lokalirriterende plantesaft.
Tomat (Lycopersicon esculentum) Blader og stengler er giftige i store mengder.
Tulipan (Tulipa gesneriana) De fleste tulipanløker er giftige.
Tung (Aleurites fordii) Hele planten, spesielt frøene er svært giftig.
Tyrihjelm (Aconitum lycoctonum) Hele planten er svært giftig.
Tysbast (Daphne) De aller fleste arter av Tysbast er giftige, frukt og blader spesielt. Kontakt med plantesaften gir lette hudirritasjoner.

Valmuer (Papaver somniferum) Plantesaft og frøkapsler er giftige.
Valnøtter (Juglans regia) Det grønne skallet er giftig.
Vandreblomst (Lantana camara) Hele planten er giftig.
Vengsøtvier (Solanum villosum) Hele planten er svært giftig.
Villvin (Parthenocissus quinquefolia/Vitis Hederacea) Blader og umoden frukt er svært giftig.
Vindublad (Monstera deliciosa) Planten er sterkt irriterende.
Vingebeinved (Euonymus alata) Hele planten er giftig.
Vivendel (L. periclymenum)
Vortemelk (Euphorbia) Vortemelk-arter er lett giftige.

Wistarin (Wisteria spp) Frø og belger er giftig.

Åkergull (Erysimum cheiranthoides)
Åkersvineblom (Senecio vulgaris) Blomster og blader er giftige.
Åkervortemelk (Euphorbia helioscopia) Plantesaften er svært giftig.

Skrevet av Camilla Bergstrøm