Innkomne saker styregruppa:2020, fram til 10.04.2021

SakInnkomne sakerStyrets kommentarVedtak
1OppstartOpprettet egen styregruppa på face book av Mona. Velkommen i gruppa 
2 Info om styret er sendt Brønnøysund. 
3Vedtekter og info styretSendt til NKF og TK -valg og vedtekter for 2020Godkjent av NKF ved Torgeir
4Lagt til endring fra Årsmøte 2020Nye regler i hoppereglementet trer i kraft fra 01.04.2020 
5Mottatt nytt hoppereglement  Godkjent med små rettelserEnstemmig vedtatt
6Listeansvarlig, gårdsnavn.reg og kanin.regIrene Aa. Dahlby, Marita I Lien og Stine G. Ruud ønsker å fortsette med sine oppgaver.Enstemmig vedtatt
7Avlysning av konkurranser pga Covid 19 fram til 01 april 2020Lagt inn info til klubbene på Nettsiden, Facebook og forum.  Enstemmig vedtatt
8Regel endring nr. 1. Deltakelsesrett sendt inn av DORK.Endres til alle tamme kaniner.  Godkjent av 3
9Ett medlem føler seg trakassertMona og Edel avtaler møte.  02.05.20 var de i møte. Referat lagt ved, i referatet forteller Edel om uro i klubben når det gjelder baksnakking, ryktespredning, de har et ønske om å rydde opp i interne problemerEnstemmig vedtatt
10Info vedr. gårdsnavnStine og Berit holder kontakt vedr. søknader 
11Gårdsnavn: Olympia Søker Alexandra KelhetBetaltGodkjent
12Smittevernregler og Prosedyrer ved arrangementer ved konkurranse i NKHFSmittversregler er sent ut til klubbene  Enstemmig vedtatt
13GDHK søknad om konkurransen 16.05.2020 etter våre retningslinjerOppstart etter nedstenging pga Covid-19Godkjent av 4  
14EOHK søknad om konkurranse 16.05.2020 etter våre retningslinjerOppstart etter nedstenging pga Covid-19Enstemmig vedtatt
15JOSKH søknad om konkurranse 08.05.2020 etter våre retningslinjerOppstart etter nedstenging pga Covid-19Enstemmig vedtatt
16Nye vedtak vedr. Covid 19.Oppdatert vedtaket etter regjeringens retningslinjer  Enstemmig vedtatt
17Feilsendt dommerlisens av en dommer sendt til styretInnsendt til feil e-post. Godkjenning av dommerlisensenEnstemmig vedtatt
18JOSKH søknad om konkurranse 08.06.2020, 13 dager før.BehandletEnstemmig vedtatt
19Champion titlene  Irene og Marita behandler dette.  Enstemmig vedtatt
20Innkjøp av ekstern harddiskTil å lagre kanin reg. og lister over konkurranser med mere.Enstemmig vedtatt
21Omregistrering av kanin fra NKHLF til NKHFSendt link til forum fra styret   
22Feil på dommeroversikt på en dommer ikke endret på nett til B dommerDetter er endret til B-dommer   
23Mottatt e-post ang førerbytte av ett medlemDet er åpnet for fri førerbytte ikke nødvendig å sende til styret. Info sendt   
24Klage på konkurransekarantene sendt inn fra EOHKKarantenetid opprettholdes.   
25Gårdsnavn Vicanetts har vært arkivert innsendt av ett medlemDen kan bli aktiv uten å betale noe avgift.  Det er i orden nå
26Ubetalt faktura fra klubbenHva gjør vi?Se sak 45
27Utlån av kanin til avel til ett medlem fra ett medlemIkke styresak, men har kommet med anbefaling om skriftlig kontrakt  Enstemmig vedtatt
28Søknad om godkjenning av to konkurranser pga misforståelse i forbindelse med dommerlisens 2019 BOKHA-lisens og opplæringslisens blir fratatt for 1 år, automatisk tilbake etter 1 år, gjelder to dommere Grunn ikke innsendt dømte klasser for 2019 og avholdt to konkurranser, Fortsetter som B-dommere, 1 dommer fikk kartene på 1mnd.  Enstemmig vedtatt
29Mail om dommerkursVi har fått spørsmål om å få til dommerkursVi ser på det og hva vi kan få til.
29 ADommerkurs i TrøndelagForslag lagt frem til styret og godkjent 03.08.2020Enstemmig vedtatt
30Veteransøknad for Æn Færsken tå Økdalen av ett medlemBehandletEnstemmig vedtatt
31EOHK søker om flytting av 1 klasse.BehandletEnstemmig vedtatt
32Forslag av fornying av foreningens logo av EdelIngen tilbakemelding på dette 
33Forslag til dommer kurs fra DorkStyret har sett på det, og vi sender tilbake til Dork, ønsker at de skal se på det på nyttVedtatt
34Søknad på veteran Bjerkes Insider reg.nr 1193 av ett medlemBehandletEnstemmig vedtatt
35JOSKH Søknad om endring av kroket elite til B-bedømmingBehandlet, men en inhabil.Godkjent av 5 med en vara
36Søknad om godkjenning av opprykk til Elite sendt inn av ett medlemBehandlet, men en inhabil.Godkjent av 5 med en vara
37Sak Innsendt av 2 styremedlemmer i DORK angående DORK lederEtterlyst referat ang. aktuelle sak 08.08.2020   
38Søknad om å bli opplæringsdommer, innsendt av Martine M. SevlejordetKriteriene er i orden i henhold til vedtekter og reglementet, styregruppa ikke enig, 3 enig, 2 ikke enig  Saken sendes tilbake til Dork
39Sak Innsendt av ett styremedlem i DORK angående DORK lederBle diskutert igjen 11/08-20 Ønsker svar fra Svein og Martine   
40Sak Innsendt av ett medlem: Søknad til igjen oppta bruk av gårdsnavnGodkjent til bruk av gårdsnavn, men vil ha vedtaket av mattilsynet at saken er avsluttet  Enstemmig vedtatt
41Varamedlemmene ble fjernet fra gruppa 13.08.2020Fjernet på grunn av at det ble opprettet intern gruppe bak ryggen på leder, gruppa skulle diskutere inhabilitets spørsmålet. Irene og Berit fjernet seg fra gruppa med en gang.   
42Mail Innsendt av ett medlem ang. dommerkurs etc.Svarbrev sendt 26.10.20  Enstemmig vedtatt
43Leder ber om at saker blir ferdigbehandlet, med advarsel til Edel og Tonje EDet blir ingen enighet på gruppa om å ferdigbehandle saker. 
44Innkommet e-post fra Tonje S. T. angående inhabilitet med økonomisk kriminalitetHar ikke noe med frivillig org. Å gjøre   
45Ikke betalt faktura til NKHF beskjed fra Berit/kassererEnig om purregebyr på kr 50,-. Hvis de ikke blir betalt på purring, Konkurransekarantene til fakturaen er betalt på konto til NKHFEnstemmig vedtatt
46Sammendrag av Covid 19 tiltak for NKHFBehandletEnstemmig vedtatt
47Martine M. Sevlejordet sendt inn sak på mobbing fra et medlem i styret og medlemmer fra en klubb.Svarbrev sendtEnstemmig vedtatt
48Behandling av styresakerInfo til alle i styret fra Leder/nestleder at vi må ferdigbehandle saker.Fremdeles ingen respons fra enkelte styremedlemmer
49Mistillit til styret innsendt av medlemSaken er avist av NKF 22.09.2020   
50Klage på dommer. Innsendt av 2 medlemmerSaken er avist  Enstemmig vedtatt
51Søknad om veterankanin Hompetittens GT CH Magic Rainbow av et medlemBehandletEnstemmig vedtatt
52Saker som har ligget lenge på styregruppa på Facebook, søknaden fra Martine M. SevlejordetIkke ferdig behandlet, sendes tilbake til DORK  Vedtatt med 3 stemmer, vara har stemt her
53Det ble innkalt til styremøte i Kristiansand lørdag 10.10.20Stor uenighet i styret, 3 for å gjennomføre møtet, 2 + vara var ikke enig, møtet ble på bakgrunn av brev fra NKF sak 54 avlyst og flyttet til Teams 10.10.2020 kl. 13.00 
54Brev fra leder NKF Leder NKF har hatt innsyn og har hatt mulighet for å se og kommentere på gruppa.Styret NKF har hatt styremøte og diskutert den uro vi har i styret vårt og kommet med anbefalinger 
55Teams møte 10.10.2020Innkallelse med agenda og saker, Referat fra møte 10.10. En del saker måtte utsettesGodkjent
    
56ReferatReferat fra møte 17.10.2020, ferdigbehandlet saker fra 10.10.2020Godkjent
57Innkallelse med agenda +ReferatReferat fra møte 25.10.2020Godkjent
58Behandling av dommere til godkjenning til NM i november 2020Behandlet forløpende, vi har mottatt smittevern prosedyre til NMGodkjent av styret
59SkuttliInfo ut til klubber om SkuttliVedtatt
60ReferatReferat, agenda m/ saker møte 17.11.2020Godkjent
61Veteransøknad for Stjernens Naveen fra ett medlemBehandletEnstemmig vedtatt
62Avtalen til SkuttliSendt ut skriv til klubbene, godkjent av de  Enstemmig vedtatt
63Ny HoppegruppeNkhf har fått ny Hoppegruppe, Steinkjer Kaninklubb 
64Sak angående dommer/opplæringslisens for to dommere2 Dommere mister sine lisenser på bak grunn av gjennomført dommerkurs. Gjelder for et år,Godkjent med 2 + vara, 2 godkjenner ikke
65Søknad om å få godkjent konkurranseKonkurransen lagt ut 12 timer for sentGodkjenner
66Brev fra leder NKFStyremedlem har på egenhånd hatt møte med styret i NKF, hun har ikke gitt noen info om dette og det har heller ikke blitt godkjent i styretIkke godkjent med 3
67Styremøte 17.12 med agenda, saker og referatMøte på teamsGodkjent
68Styremøte 12.01.2021, agenda med saker og referatMøte på teamsGodkjent
69Styremøte 25.01.2021, ReferatMøtet ble innkalt på kort varselGodkjent
70Veteran søknadKriteriene er i ordenGodkjent
71SkuttliStyret har siden 01.01.2021 arbeidet mye med å få på plass det som trengs for å kunne bruke programmet, Vi har hentet inn info fra klubber, vi har hatt telefon møte med Daniel, Berit har laget lister over klubber, Irene har laget lister over Gårdsnavn, Berit og Edel har hjulpet medlemmer med registrering. Berit og Edel har hatt god kontakt med Daniel. 
72Covid 19Nye restriksjoner fra regjeringen, klubber må ta hensyn til lokale restriksjoner. 
73Styremøte på Zoom 09.02.2021Agenda med saker og referatGodkjent
74Bytte av sekretærStyremedlem Edel Yvonne tar over rollen som sekretær fram til årsmøtet 2021Godkjent
75Styremøte 16.02.2021Agenda med saker og referatGodkjent
76Veteransøknad fra medlem.Alle kriterier er oppfyltGodkjent
77Mail fra HOHKSvarbrev sendt 
78Mail fra STKKForslag til kandidat til styrevervMailen videresendt valgkomiteen
79Innkallelse til Årsmøte 2021Årsmøte blir 19.03.2021 
80Berit har oppdatert hjemmesiden med gratulasjoner til NM vinnere og dommerlisensene Godkjent
81Mail til Dork angående reglementetVi ønsker to fra styret inn i DorkGodkjent
82SkuttliNy info om Skuttli og oppstart i programmet, sendt til KlubbeneGodkjent
83Vedtak 15.02.2021Styret har vedtatt at poeng og sert for 2021 vil starte fra 1 juli. Betingelsen er at alle klubber er åpen for konkurranser.Enstemmig vedtatt
84Årsmelding, regnskap og revisjon for 2020Papirene er sendt til Nkf 17.02.21Godkjent
85Mail fra StkkSpørsmål angående covid 19 og konkurranser, svar sendtGodkjent
86Info fra NKFLU/NM og årsmøtet er avlyst 
87Styremøte 25.02.2021Agenda med saker, referat mangler. Ny dato for årsmøte 10.04.2021 kl 14.00 på ZoomGodkjent med ny årsmøte dato, uenighet om å ha møte på Zoom, det skulle ikke være noe problem da det var fult mulig å ha hemmelig avstemning uttalt av styremedlem og varamedlem.
88Styremøte 02.03.2021Agenda med svarbrev og referatGodkjent
89Varamedlem ber om at møte 02.03.21 blir underkjent Ikke godkjent av 3
90Mail fra HokhSpørsmål angående konkurranse i Corona tidenSvar sendt
91PremieringVi sender til Dork at de lager ny formuleringGodkjent
92Arbeidsoppgaver på saker som må gjøres: Arbeidsoppgaver uke 10 1 Legge inn lisensene på forum, mail til Dork Mona, Berit Mail sendt til Dork 10.03 2 Bestille sert kort 3 Legge ut vedtaket angående disp på forum Irene 4 Sende svar til Hohk Mona Svar sendt til Hohk 10.03.2021 5 Brev til Martine og Mona Edel og Tonje 6 Reportasje til TK årets resultater 2020 innen 20.3 7 Vandrepokaler, oversikt 8 Bestille graveringer 9 Bestille plaketter til årets kaniner/førere 10 Referat møte 02.03.2021 Mona  
9317. mars 2021. Da har det vært liten respons på arbeidsoppgavene: Irene er i gang med sitt, Berit jobber med Reglementet. Referat 25.02 har Edel kontroll på Brev til Martine og Mona Legges ut her. Reportasje til TK har jeg delegert til Martine Sevlejordet, Den vil bli klar og vil bli sendt innen fristen  
94GårdsnavnMail om å deaktivere gårdsnavnIrene har sendt svar
95Info fra Edel ang. DorkDet er ingen respons i gruppa og vi håper det kan samarbeides fram til årsmøtetGodkjent
96Faktura klubberInfo sendt klubberGodkjent
97Reglementet sendt 19.03.2021Revidert Reglement utarbeidet av Berit, Mona og Irene sendt til styret, vara og DorkGodkjent av 3
98Info fra NkfLUU/NM, Nkf ønsker å arrangere, 1 helg i november, håper på samarbeid med Nkhf 
99ÅrsmøtepapirerDokumentene sendt til styret og vara. Irene legger ut på forum og link på facebook med link til ZoommøteGodkjent av 3
100Mail fra BohkPinner og sert på kaniner som mangler hoppebøker, Edel samarbeider med Bohk om detteGodkjent
101Tonje Engen trekker seg som sekretær med umiddelbar virkning 07.04.2021  
102Zoommøte 10.04.2021Ny innlogging sendt ut 09.04.2021