Hoppereglement

I 2004 ble det trykket opp et eget reglement for kaninhopping i NKHF, og dette har vært i bruk siden. Siden kaninhopping i Norge er en sport i utvikling, har det blitt en del endringer, tillegg og strykninger fra dette reglementet. Derfor kan du her finne en skriftlig utgave av reglementet (med endringer), og en egen oversikt over hvilke endringer som er gjort. Det siste dokumentet er det som er mest aktuelt for innehavere av det allerede opptrykte reglementet. Disse utgavene er nylig revidert, og til tross for at styret har lest gjennom disse utgavene flere ganger, kan det hende at det har sneket seg inn en feil her og der. Dersom man skulle finne feil i disse utgavene (ved å sjekke opp mot det opptrykte reglementet og referatene), bes man sende inn merknad på dette til styret i NKHF.


Fullstendig hoppereglement, gyldig fra 15. April 2016: klikk her.
Fullstedig hoppereglement, gyldig fra 01.09.2019
 klikk her.