Hoppereglement (Gyldig fra 02.05.23)

I 2004 ble det trykket opp et eget reglement for kaninhopping i NKHF, og dette har vært i bruk siden. Siden kaninhopping i Norge er en sport i utvikling, har det blitt en del endringer, tillegg og strykninger fra dette reglementet. Derfor kan du her finne en skriftlig utgave av reglementet (med endringer). Det siste dokumentet er det som er mest aktuelt for innehavere av det allerede trykkede reglementet. Disse utgavene er nylig revidert, og til tross for at styret har lest gjennom disse utgavene flere ganger, kan det hende at det har sneket seg inn en feil her og der. Dersom man skulle finne feil i disse utgavene (ved å sjekke opp mot det trykkede reglementet og referatene), bes man sende inn merknad på dette til NKHF`s Dommer og reglementskomitè.
Husk at alle dommere og arrangører skal ha en kopi med seg under alle arrangement i regi av NKHF. Alle medlemmer anbefales å skrive reglementet ut og lese det, spørsmål og rettelser på skrive feil skal sendes til DORK sin mail: DommerNKHF@hotmail.com

Hopperegelement oppdatert, gyldig fra 02.05.2023