Referat fra årsmøte Norges Kaninhoppeforening

Dato: Fredag 21/2-2020
Sted: Hotel Brennemoen
Kl. 17.00-19.00

 1. Årsmøteinnkallelse: Godkjent
 2. Konstituering:
  Valg av møteleder: Annette Floen
  Valg av referent: Martine Milja Sevlejordet
  Valg av desisorer (2): Svein e. Bjune og Helene Bårdsen
  Valg av tellekorps (2): Nina Fagerland og Helene Osland
  Antall stemmeberettigete tilstede: 13
  Uten stemmerett: 0
  Til sammen: 13
 3. Årsmelding og arbeidsplan Vedlegg 1. Godkjent
 4. Regnskap Vedlegg 2 og 3. Godkjent
 5. Saker 
  1).    Forslag til endring i Vedtektene – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG

Se vedlegg 4.

Det nye forslaget ble lest opp punkt for punkt.

Benkeforslag til styrets sammensetning: beholde dagens ordning.

For: 4

Mot: 9

Blank: 0

Det nye forslaget i vedtektene godkjent.

Stemt over hele vedtektsendringen:

For: 13

Mot: 0

Blank: 0

Godkjent

2).    Miljøutvalget fjernes – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG
Begrunnelse:
Vi er en liten forening og er det noe behov for en slik komite, Vi bør heller bruke vår tid til å stimulere klubber til å ha gode holdninger, være flinke til å inkludere alle, ha god konkurransemoral, fint kaninhold.

For: 13

Mot: 0

Blank: 0

Godkjent
3).    Endring av føre bytte – Innsendt fra JOSKH
Fra:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at fører bytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstatus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 3 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «
Til:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre fører status i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 4 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «
Begrunnelse:
Vi ønsker å få tilbake den gamle regelen med 4 førerbytter i året. 
Vi ser at dette kan være praktisk, bla for dommeraspiranter som ønsker at sine kaniner skal få starte, men ikke kan starte sine kaniner og aspirant dømme.

For å endre regel:

For: 13

Mot: 0
Blank: 0
Benkeforslag: Fjerne reglen helt, men ikke forandre fører under samme konkurranse.

For: 11
Mot: 1
Blank: 1
Godkjent

4).    Forslag til regelendring på utdeling av sertifikat i lengde/høyde – Innsendt av Tonje Engen, Martine Sevlejordet, Kine Lund, Camilla Venger, Anne Venger, Nina Lobben, Mona Sevlejordet, Jorunn Egner, Marita Indiane Lien Jensen, Marlene Lobben, Lilly Sofie Eik Jonassen, Svein Edmund Bjune og Hege Spjelkavik
Reglementets punkt nr. 34:


Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde.
Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere.
Ønskes endret til:
Forslag A:
Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 210 cm i lengde.
Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 210 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhengig av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

Forslag B: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 200 cm i lengde.
Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 200 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhengig av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

(Ved forslag A og B så deles det ikke ut sertifikat til kaniner som vinner på 70cm eller 180cm. Dem må ha ett hopp på 80 cm eller høyere og 200 (forslag B) 210 (forslag A) cm eller lengre for å få sertifikat da dem får automatisk sertifikat ved de høydene/lengdene)

Forslag C: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde når det er minst 8 deltagere i klassen.
Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere. Men alle deltagere som klarerer 90cm i høyde og 220cm i lengde vil automatisk motta sertifikat så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.
Begrunnelse:
Det er veldig varierende nivå i høyde/lengde. Noen kan motta sertifikat på f.eks 70 cm/180 cm, mens andre ikke får sertifikat om dem hopper 90 cm/ 230 cm. Dette forslaget er for å høyne nivået på sertifikatene som deles ut og gjøre det mere rettferdig.
Dette er til stor fordel for både klubbene og NKHF selv. Det er ofte de samme som tar sert igjen og igjen i disse klassene. Det vil da åpne opp en til å gi en sjans til andre også. Det øker da interesse hos medlemmene for å melde på i lengde og høyde klassene da dem fremdeles har en sjans til å være med i kampen om sertifikatene. Det øker inntekten til klubbene og da øker inntekten til NKHF også

For: 8
Mot: 5
Blank: 0


A: 2
B: 0
C: 10
Blanke: 1
Forslag C godkjent, men endring til 90 cm i høyde istedenfor 85.


5). Forslag om å fjerne C dommer helt. Evt endringer i reglement – Innsendt av Tuva Hagberg Andersen, TH
Siden man under aspiranttiden kan aspirant dømme elite, synes jeg det er rart at en C- dommer ikke kan dømme elite.
Derfor foreslår jeg at C- dommer forsvinner helt, eller at det blir gjort endringer her som gjør at en C – dommer kan dømme elite.
Det er en ulempe for små klubber at C dommere ikke kan dømme eliteklassene.

Reglementskomiteens innstilling er positiv til endring i dagens lisenser.

For: 12
Mot: 0
Blank: 1
Godkjent

6).  Punkt 115 Veteran – Innsendt av Mona Sevlejordet 
Kaniner kan settes ned ved fylte 6 år uten krav til plasseringer.
Begrunnelse:
Mange kaniner har en aktiv karriere i eliten men mange er tydelig slitne ved 5,6 års alderen, det kan derfor bli feil at de må holde på til de er 7 år eller delta for å få UP plasseringer, for å ta vare på kaninens helse bør alders kravet settes ned.

Benkeforslag: ved 5 års alder kan kaninen settes ned til veteran med 2 dommer anbefalinger. Fordelt ut over 2 mnd.

for: 13
Mot: 0
blank: 0

benkeforslag: må være over 5 år med 2 forskjellige dommer anbefalinger, 2 mnd. mellom hver anbefaling. Ved 7 år kan kaninen settes ned uten å søke styrets godkjenning.
Dommer sender anbefaling direkte til styret i NKHF.
for: 10
mot: 3
blanke: 0

7.           Valg av nytt styre og komiteer
NKHF’s styre:
Leder: Inger Mona Sevlejordet (velges for 1år):
Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby (velges for 2 år
Sekretær: Tonje Engen (velges for 2 år)
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby (ikke på valg) Har et år igjen
Styremedlem: Edel Yvonne Rimestad (velges for 1 år) 2 år fra 2021
Vara 1: Helene Bårdsen (velges for 1 år):
Vara 2: Tonje Søfteland Tjøstheim (velges for 1 år):

Dersom vedtektsendringer godkjennes:

Dommer og reglementskomite:

Leder: Martine Milja Sevlejordet (velges for 2 år)

En valgte å forlate årsmøtet pga barn

Velges for 2 år:
Svein Edmund Bjune

Kine Lund

Velges for 1 år:

Nina Fagerland
Lilly Sofie Eik Johannesen

Valgkomité: Annette Floen, helene Osland, Camilla Venger ( velges for 1 år)

Styret fikk fullmakt til å jobbe med programmet Skuttli med Helene Osland som medhjelper

For: 13

        Mot: 0

Blank: 0

8. Avslutning

Askim 21.02.2020

Referent

Martine Milja Sevlejordet

Desisor                                                               Desisor

Svein Bjune                                                      Helene Bårdsen