Referat fra årsmøte 2020 Norges Kaninhoppeforening

Dato: Fredag 21/2-2020
Sted: Hotel Brennemoen
Kl. 17.00-19.00

 1. Årsmøteinnkallelse: Godkjent
 2. Konstituering:
  Valg av møteleder: Annette Floen
  Valg av referent: Martine Milja Sevlejordet
  Valg av desisorer (2): Svein e. Bjune og Helene Bårdsen
  Valg av tellekorps (2): Nina Fagerland og Helene Osland
  Antall stemmeberettigete tilstede: 13
  Uten stemmerett: 0
  Til sammen: 13
 3. Årsmelding og arbeidsplan Vedlegg 1. Godkjent ( Se under)
 4. Regnskap 2019 og Revisor beretning Godkjent
 5. Saker 
  1).    Forslag til endring i Vedtektene – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG

Se vedlegg 4. (se under)

Det nye forslaget ble lest opp punkt for punkt.

Benkeforslag til styrets sammensetning: beholde dagens ordning.

For: 4

Mot: 9

Blank: 0

Det nye forslaget i vedtektene godkjent.

Stemt over hele vedtektsendringen:

For: 13

Mot: 0

Blank: 0

Godkjent

2).    Miljøutvalget fjernes – Innsendt av Mona Sevlejordet, TBHG
Begrunnelse:
Vi er en liten forening og er det noe behov for en slik komite, Vi bør heller bruke vår tid til å stimulere klubber til å ha gode holdninger, være flinke til å inkludere alle, ha god konkurransemoral, fint kaninhold.

For: 13

Mot: 0

Blank: 0

Godkjent
3).    Endring av føre bytte – Innsendt fra JOSKH
Fra:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at fører bytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre førerstatus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 3 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «
Til:
«Kaninen og dens eier regnes som et team, derfor er det ikke lov å overlate kaninen til andre. Flere personer kan heller ikke konkurrere med den samme kaninen. Dersom kaninen skifter eier, skal den nye eiers navn påføres konkurranseboken. Kaninen kan dermed kun starte med den person som er oppført som eier i konkurranseboken. Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på fôr til ny fører, må endre fører status i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale kan brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel. 
En kanin kan ikke ha mer enn 4 førerbytter pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler. 
På en konkurranse som varer i en eller flere dager, kan en og samme kanin kun startes av èn fører (man kan ikke skrive en fôrvertavtale som gjelder fra søndag, slik at eier kan starte kaninen på lørdag og fôrvert på søndag dersom dette er samme konkurranse). «
Begrunnelse:
Vi ønsker å få tilbake den gamle regelen med 4 førerbytter i året. 
Vi ser at dette kan være praktisk, bla for dommeraspiranter som ønsker at sine kaniner skal få starte, men ikke kan starte sine kaniner og aspirant dømme.

For å endre regel:

For: 13

Mot: 0
Blank: 0
Benkeforslag: Fjerne reglen helt, men ikke forandre fører under samme konkurranse.

For: 11
Mot: 1
Blank: 1
Godkjent

4).    Forslag til regelendring på utdeling av sertifikat i lengde/høyde – Innsendt av Tonje Engen, Martine Sevlejordet, Kine Lund, Camilla Venger, Anne Venger, Nina Lobben, Mona Sevlejordet, Jorunn Egner, Marita Indiane Lien Jensen, Marlene Lobben, Lilly Sofie Eik Jonassen, Svein Edmund Bjune og Hege Spjelkavik
Reglementets punkt nr. 34:


Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde.
Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere.
Ønskes endret til:
Forslag A:
Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 210 cm i lengde.
Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 210 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhengig av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

Forslag B: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 80 cm i høyde og 200 cm i lengde.
Alle kaniner som klarerer 80 cm i høyde eller 200 cm i lengde skal tildeles sertifikat uavhengig av plassering, så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.

(Ved forslag A og B så deles det ikke ut sertifikat til kaniner som vinner på 70cm eller 180cm. Dem må ha ett hopp på 80 cm eller høyere og 200 (forslag B) 210 (forslag A) cm eller lengre for å få sertifikat da dem får automatisk sertifikat ved de høydene/lengdene)

Forslag C: Særskilt krav til sertifikat i høyde og lengde: For å motta sertifikat i høyde eller lengde må kaninen ha klart følgende krav; 70 cm i høyde og 180 cm i lengde når det er minst 8 deltagere i klassen.
Dersom vinneren av høyde elite hopper 80 cm, eller høyere, blir det delt ut sertifikat så lenge det er minst 5 deltagere. Dersom vinneren av lengde elite hopper 205 cm eller lenger, blir det delt ut sertifikat så lenge det er 5 deltagere. Men alle deltagere som klarerer 90cm i høyde og 220cm i lengde vil automatisk motta sertifikat så lenge det er minst 3 deltagere fordelt på 2 førere.
Begrunnelse:
Det er veldig varierende nivå i høyde/lengde. Noen kan motta sertifikat på f.eks 70 cm/180 cm, mens andre ikke får sertifikat om dem hopper 90 cm/ 230 cm. Dette forslaget er for å høyne nivået på sertifikatene som deles ut og gjøre det mere rettferdig.
Dette er til stor fordel for både klubbene og NKHF selv. Det er ofte de samme som tar sert igjen og igjen i disse klassene. Det vil da åpne opp en til å gi en sjans til andre også. Det øker da interesse hos medlemmene for å melde på i lengde og høyde klassene da dem fremdeles har en sjans til å være med i kampen om sertifikatene. Det øker inntekten til klubbene og da øker inntekten til NKHF også

For: 8
Mot: 5
Blank: 0


A: 2
B: 0
C: 10
Blanke: 1
Forslag C godkjent, men endring til 90 cm i høyde istedenfor 85.


5). Forslag om å fjerne C dommer helt. Evt endringer i reglement – Innsendt av Tuva Hagberg Andersen, TH
Siden man under aspiranttiden kan aspirant dømme elite, synes jeg det er rart at en C- dommer ikke kan dømme elite.
Derfor foreslår jeg at C- dommer forsvinner helt, eller at det blir gjort endringer her som gjør at en C – dommer kan dømme elite.
Det er en ulempe for små klubber at C dommere ikke kan dømme eliteklassene.

Reglementskomiteens innstilling er positiv til endring i dagens lisenser.

For: 12
Mot: 0
Blank: 1
Godkjent

6).  Punkt 115 Veteran – Innsendt av Mona Sevlejordet 
Kaniner kan settes ned ved fylte 6 år uten krav til plasseringer.
Begrunnelse:
Mange kaniner har en aktiv karriere i eliten men mange er tydelig slitne ved 5,6 års alderen, det kan derfor bli feil at de må holde på til de er 7 år eller delta for å få UP plasseringer, for å ta vare på kaninens helse bør alders kravet settes ned.

Benkeforslag: ved 5 års alder kan kaninen settes ned til veteran med 2 dommer anbefalinger. Fordelt ut over 2 mnd.

for: 13
Mot: 0
blank: 0

benkeforslag: må være over 5 år med 2 forskjellige dommer anbefalinger, 2 mnd. mellom hver anbefaling. Ved 7 år kan kaninen settes ned uten å søke styrets godkjenning.
Dommer sender anbefaling direkte til styret i NKHF.
for: 10
mot: 3
blanke: 0

7.           Valg av nytt styre og komiteer
NKHF’s styre:
Leder: Inger Mona Sevlejordet (velges for 1år):
Nestleder: Irene Aakeberg Dahlby (velges for 2 år
Sekretær: Tonje Engen (velges for 2 år)
Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby (ikke på valg) Har et år igjen
Styremedlem: Edel Yvonne Rimestad (velges for 1 år) 2 år fra 2021
Vara 1: Helene Bårdsen (velges for 1 år):
Vara 2: Tonje Søfteland Tjøstheim (velges for 1 år):

Dersom vedtektsendringer godkjennes:

Dommer og reglementskomite:

Leder: Martine Milja Sevlejordet (velges for 2 år)

En valgte å forlate årsmøtet pga barn

Velges for 2 år:
Svein Edmund Bjune

Kine Lund

Velges for 1 år:

Nina Fagerland
Lilly Sofie Eik Johannesen

Valgkomité
: Annette Floen, helene Osland, Camilla Venger ( velges for 1 år)

Styret fikk fullmakt til å jobbe med programmet Skuttli med Helene Osland som medhjelper

For: 13

        Mot: 0

Blank: 0

8. Avslutning

Askim 21.02.2020

Referent

Martine Milja Sevlejordet

Desisor                                                               Desisor

Svein Bjune                                                      Helene Bårdsen                                            

Vedlegg 1

Årsberetning for

Norges Kaninhoppeforening  2019

Etter ekstraordinært årsmøte 6/7-19 har styret bestått av:

Leder: Annette Floen

Nestleder: Irene Aaakeberg Dahlby

Sekretær: –

Kasserer: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Styremedlem: Mona Sevlejordet

Vara: Tone Engen

Vara: Edel Yvonne Rimstad

Reglementskomite:

Leder: Irene Aakeberg Dalhlby

Nestleder: Martine Sevlejordet

Styremedlem: Edel Yvonne Rimstad

Styremedlem: Berit Irene Aakeberg Dahlby

Vara: Helene Osland

Dommerkomite:

Leder: Helene Osland

Nestleder: Martine Sevlejordet

Styremedlem: Edel Yvonne Rimstad

Vara: Irene Aakeberg Dahlby

Registreringsansvarlig: Marita Indiane Lien

Listeansvarlig: Irene Aakeberg Dahlby

Gårdsnavnsansvarlig: Stine Grong Ruud

Valgkomite: Hege Spjelkavik, Lilly Sofie Eik Johanssen og Kine Jeanette Halvorsen Lund

Hjemmesiden: Denne har dessverre vært uten fungerende webmaster i 2019.

Styret har ikke avholdt møter i perioden, men har aktivt holdt kontakt og tatt hånd om innkomne saker på en egen styregruppe på facebook.

Det har blitt behandlet ca. 20 saker.

Det har vært gjennomført 2 NM i kaninhopping. NM i kroket bane og høyde i Heimdalshallen, arrangert av Gauldal hoppeklubb, og NM i rett bane og lengde i Etne arrangert av Haugaland og omegn kaninhoppere.

Sommerleir ble avholdt i Råde Idrettspark, arrangert av Sarpsborg hoppeklubb.

Titler/norgesmestre 2019:

Kroket bane elite:

Irene Aakberg Dahlby og Aakeberg Gt Ch Unmistakable

Høyde elite:

Alva Grødem Mageland og Bjørkebakkens Absolute Blackberry Attraction

Kroket bane veteran:

Mona Sevlejordet og Vestkystens Maximum Firefox Fantasy

Beste nykommer kroket bane:

Martine Sevlejordet og Præstegravs Ch. Treasure Map

Kombi LU:

Nina Fagerland og NUCH BoleOle II

Rett bane elite:

Hilde Narheim og Haugens Gd Ch Purpose

Lengde elite:

Martine Sevlejordet og Præstegravs Northwestern

Rett bane veteran:

Mona Sevlejordet og Vestkystens Maximum Firefox Fantasy

Beste nykommer rett bane:

Martine Sevlejordet og Minimes Ch Because I`m Happy of Vestenga

Kombi LUU:

Heidi Jebsen og Markus

Sommercup elite: Helene Osland og Furukollens S.Ch. Hakuna Matata

Sommercup lett: Helene Osland og Furukollens Rosemary

Årets seierskanin: Hompetittens S Ch Thunderbolt og Tonje Engen (17 sertifikat)

Årets hoppekanin: Hompetittens S Ch Thunderbolt og Tonje Engen (288 poeng)

Årets høydekanin: Lavellas Gd Ch Sounds Like Thunder og Tonje Engen (90 cm)

Årets lengdekanin: Haugens Gd Ch Purpose og Hilde Narheim (260 cm

Styrets arbeidsplan:

• Avholde årsmøte under LU/NM

• Påse at vedtekter blir fulgt.

• Påse at reglement blir fulgt.

• Være behjelpelig med dommeropplæring.

• Veilede ved oppstart av hoppeklubber.

• Bistå i konfliktsituasjoner.

• Svare på henvendelser om kaninhold og kaninhopping.

• Dele ut hedersbevisninger.

• Ivareta alt som vedrører kaninhopping i NKF, og påse at kaninhopping får den plassen    den fortjener i NKF.

• Sørge for at hjemmesiden igjen fungerer, og blir regelmessig oppdatert.

• Sørge for at det blir avholdt sommerleir, og NM i kaninhopping.

• Skape anledninger for å synliggjøre kaninhopping.

• Rekruttering av nye, og ivareta gamle medlemmer.

For styret i NKHF

Annette Floen

Vedlegg 4

Vedtekter

Lover for Norges Kaninhoppforening

 § 1 – NAVN Foreningens navn: Norges Kaninhoppforening (NKHF)

Stiftelsesdato: 13. mars 1994.

Tilsluttet: Norges Kaninavlsforbund (NKF) som spesialklubb.

 § 2 – ARBEIDSMÅL

 NKHF arbeider for å fremme og videreutvikle kaninhopping som sport og fritidsaktivitet. I tillegg vil man bidra med råd, veiledning og kvalitetssikring innen avl (jfr. NKHFs bestemmelser vedr. godkjenning av gårdsnavn).

§ 3 – ARBEIDSOPPGAVER

Formålet søkes nådd blant annet gjennom å arrangere konkurranser, møter, kurser og demonstrasjoner, herunder dommerkurs og sommerleir. Veilede medlemmene ved anskaffelse av konkurransedyr og sikre sunnhet og helsetilstanden blant medlemmenes dyr. Prioritert arbeidsplan settes opp for hvert år. Det skrives referat fra alle møter, kurs, osv. NKHF arrangerer to ganger årlig offisielt NM, som avholdes i forbindelse med LU og LUU (hvis ikke annet vedtas), etter vedtatte konkurranseklasser i hoppereglementet. Det skal ikke avholdes hoppestevner eller treningskonkurranser 3 uker før LU/NM og 2 uker før LUU/NM- og 2 uker etter begge NM. Et NM er åpent for alle medlemmer i NKF og offentliggjøres i NKFs medlemsblad, TK. Hjemmesiden Kaninhopping.no og Forum

 § 4 – MEDLEMSKAP

Medlem kan enhver bli mot å betale kontingent i NKF (direkte eller i en tilsluttet lokalforening/lag, se NKFs lovverk, §10 og §12).

 § 5 – ÅRSMØTET

 Årsmøtet er NKHFs høyeste myndighet, som hvert år skal avholdes i tilknytning til LU/NM (februar/mars). Innkalling med angivelse av tid og sted kunngjøres i TK, hjemmesiden kaninhopping.no og forum 6 uker før. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet skal være styret i hende 4 uker før. Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling, skal foreligge skriftlig på årsmøtet. Årsregnskapet avsluttes pr. 31.12 hvert år. Alle medlemmer som møter og som har fylt 15 år har stemmerett. Ingen har mer enn en stemme. Dagsorden for årsmøtet er:

1.Konstituering: 

Åpning, godkjenne innkalling, dagsorden, velge møteleder, sekretær, to desisorer og tellekorps, antall som er tilstede med stemmerett og uten stemmerett.

2. Behandle styrets årsmelding

 3. Behandle revidert regnskap

 4. Behandle innkomne forslag

 5. Leder for 1 år

N. leder for 2 år

Kasserer for 2 år

Sekretær for 2 år

Styremedlem for 2 år

2 varamedlemmer for 1 år

Valgkomite 3 medlemmer 1 år

Valg av 5 til Dommer og Reglements komitéen.

Leder velges for 2 år og må være A dommer

2 medlemmer velges for 2 år

2 medlemmer velges for 1 år

Styret utnevner delegat til Forbundstinget.

 Revisor oppnevnes av NKFs styre.

 Fremgangsmåten ved årsmøtet:

Saker avgjøres ved alminnelig flertall (ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende, ikke ved personvalg). Personvalg kan foregå skriftlig, dersom noen krever det. Alle velges enkeltvis. Det kreves simpelt flertall (forslaget med flest stemmer vinner)

 Ekstraordinært årsmøte: Dette skal innkalles av styret, når minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkalles med 2 ukers varsel og kan kun behandle de saker som er angitt i vedtak/ krav i denne forbindelse.

 § 6 – STYRET

NKHF ledes av et styre bestående av leder (over 18 år), samt 4 medlemmer.

 Styret er høyeste organ mellom årsmøtene. Styremøter avholdes så ofte det er nødvendig, og er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Det skal føres protokoll fra alle styremøter. Til støtte i arbeidet kan styret oppnevne komiteer, herunder webansvarlig, registreringsansvarlig, samt andre nødvendige støttefunksjoner. Hoppegrupper som søker opptak, oversendes NKF med en innstilling. Styret skal hvert år godkjenne årsmelding og regnskap til hoppegrupper som er underlagt NKHF.

§ 7 Dommer og reglementskomiteen –

 Organisasjon og arbeidsoppgaver Alle i komiteen skal være tilsluttet NKF/ NKHF. De danner dommer/reglementskomiteen som et styre på 5 medlemmer, som har fullmakt til å gjøre endringer i reglementet i samarbeid med styret, om det er noe som ikke lar seg gjennomføre som tenkt, og er ett ledd i NKHF sin virksomhet. Klubber og medlemmer har anledning til å sende inn forslag til komiteen hvis de ser at noe ikke lar seg gjennomføre i henhold til reglementet.

Komiteen skal bestå av 5 medlemmer

Komiteen velger selv arbeidsoppgaver og fordeling innad

Arbeidsoppgaver:

1. Administrer og sikre god opplæring av dommere og aspiranter.

2. Administrere og sikre at regelendringer er gjennomførbare og for NKHF sitt beste.

3. Ha dommerens, hopperens og kaninens interesser i fokus.

4. Sørge for at det til enhver tid foreligger en oppdatert liste over godkjente dommere og hvilken lisens dem har.

5. Sørge for at dommerkort blir levert inn, og sjekke at alle har dømt antall klasser de skal, i henhold til regelverket.

6. Lage gode opplegg/planer for opplæringsdommerne angående dommerkurs. Arrangere dommerkonferanse sammen med NKHF sitt styre. En gang årlig, om mulig.

7. Godkjenne/underkjenne søknader om dommerlisenser.

8. Påse at reglementet er lett forståelig, og at reglene ikke går mot hverandre eller mot Norges Lover om dyrevelferd.

9. Svare på henvendelser, uttale seg om saker, utarbeide forslag og innstillinger angående saker som forelegges fra NKHF eller som komiteen selv tar initiativ til.

10. Ved stor uenighet angående en sak, skal komiteen oversende saken til NKHF sitt styre for vurdering.

11. Alle som mottar svarbrev fra dommer/reglement komiteen, skal få opplyst om ankemuligheter inn til styret i NKHF, om dem ikke er enig i, vedtaket komiteen kommer opp med.

12. Samarbeide med NKHF sitt styre og sørge for at reglementet er oppdatert på hjemmesiden.

13. Årsmelding og prioritert arbeidsplan sendes NKHF sitt styre 4 uker før årsmøtet i NKHF.

§ 8-Konkurranseprotokoller

 1. Fylles ut korrekt under konkurransen med dato, årstall, sted og arrangørklubb samt navn på dommer(e) og sekretær og plasseringer på høyre side av listene skal være utfylt.
 2. Alle plasseringer skal være fylt ut og tildelte sertifikat og pinner skal markeres Protokollen skal fylles ut på en slik måte at alle viktige opplysninger er leselige.
 3. Kopi av protokollen skal sendes inn til listeansvarlig i NKHF innen 14 dager etter at konkurransen er avholdt. Dersom protokollen ikke er innsendt innen fristen og klubben ikke har god grunn for forsinkelsen, vil arrangerende klubb få konkurransekarantene i 4 uker fra godkjente lister er mottatt av listeansvarlig samt at klubben vil bli belastet med dobbel startavgift.
 4. Klubbens leder er ansvarlig ovenfor NKHF når det gjelder protokollføringen i klubben, men dette kan også delegeres til en annen lokalt. Vedkommende som tar hånd om listene må være over 15 år og kjenne til hvilke regler som gjelder.
 5. Dommeren er selv ansvarlig for at hans/hennes navn er påført protokollen.
 6. Offisielle konkurranser skal protokollføres hos sekretær i NKHF, og er å betrakte som en offisiell handling. Protokollene skal arkiveres i minst 5 år hos arrangerende klubb.
 7. Ved problematikk angående innsending av konkurranseprotokoller, kan annen avtale om senere levering gjøres med listeansvarlig.

§ 9 – ÆRESMEDLEM og ANDRE UTMERKELSER

 På ordinært årsmøte, kan det etter forslag fra styret, utnevnes æresmedlem. Styret kan også tildele utmerkelser til medlemmer/andre som har ytet NKHF anerkjent støtte. Andre utmerkelser/ærestitler til førere/kaniner, som f.eks. vandrepokaler, championtitler, sløyfer osv., tildeles i henhold til vedtatt hoppereglement.

 § 10 – TVISTER/EKSKLUSJON/SUSPENSJON

 Et medlem som ikke forholder seg til lovverket, gjør seg skyldig i uhederlighet eller opptrer slik at NKHFs arbeidsmål og anseelse skades, skal etter styrets undersøkelse, gi en irettesettelse, og rapportere det til NKFs styre, som videre vil se på saken og se om det er grunnlag for suspensjon eller eksklusjon. Personsaker kan ikke behandles på Årsmøter.

 § 11 – OPPLØSNING

 NKHF kan ikke oppløses hvis 5 medlemmer vil fortsette driften.Ved eventuell oppløsning, skal eiendeler og midler oppbevares av NKF, i henhold til NKFs lovverk, §11.

§ 12 – LOVENDRINGER

 Forslag om endringer/tilføyelser kan bare behandles på ordinært årsmøte, og krever minst 2/3 flertall. Eventuelle endringer skal godkjennes av NKFs styre.

 Disse lover er vedtatt, med siste endringer 21.02.2020