ENDRING I STYRET

Hilde og Irma Brandsegg Mathisen har meldt overgang til NKHLF. Det ligger ikke noe dramatikk i dette og de er selvsagt hjertelig velkomne tilbake til oss, dersom de skulle ønske det en gang i fremtiden.

Hilde har gjort en formidabel innsats som sekretær i styret i nesten 2 år. Vi ønsker med dette å takke for innsatsen og ønske både henne og Irma lykke til i ny klubb og forbund.

Fram til årsmøtet på LU i januar vil Helene Bårdsen overta rollen som sekretær og Marita Indiane Lien Jensen rykker opp til 1. vara.

Fortsett å lese

Forrige