Ekstraordinært årsmøte NKHF 2014

Referat

13. Juni 2014, Nes

 1. Godkjennelse av ekstra ordinært årsmøteinnkallelse
  Enstemmig godkjent
 2. Konstituering:
  Valg av møteleder: Mona Sevlejordet
  Valg av referent: Jorunn Egner
  Valg av desisorer (2): Kristin Berg og Hilde Haakenstad
  Valg av tellekorps (2): Karette Kværne og Monica Olsby Rogne

  Antall stemmeberettigete tilstede: 17 stk
  Uten: 2 stk
  Til sammen: 19 stk
 3. Saker:
  1. Regnskap 2013
  Enstemmig godtatt, men med kommentar om at Midt-Telemark hoppeklubb sine penger skal til avlsforeningen den var lagt under, og ikke NKHF.

  2. Sendt inn av Styret
  a) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes fra listen
  b)Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes ikke fra listen
  Styrets innstilling er alternativ B

  1 stemme for a)
  15 stemmer for b)
  1 stemme blank
  Alternativ «b) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes ikke fra listen» er vedtatt.

  3. Sendt inn av Hallgjerd S. Paulsen, Sendt inn av Hilde Haakenstad, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold
  Kombi:
  Forslag 1:
  kravet bør økes fra 2 pinner til 4 pinner ved start i kombi under LUU/LU
  Forslag 2:
  Oppheve grensa for 6 måneder, da det er mange kaniner som alt er klassifisert i middels når de er 5 måneder. Kravet for å delta i kombi under LU/LUU er at kaninen er klassifisert i middels.

  Forslag 2 faller bort pga at man ikke kan kreve at kaninen er middels, da en middels åpen klasse er  for lett, middels og vanskelig kaniner.
  a) For Forslag 1
  b)For forslag 2
  c) Imot begge, ingen endring
  Styrets innstilling er alternativ A

  10 stemmer for a)
  6 stemmer for c)
  1 stemme blank
  Alternativ «a) for forslag 1» er vedtatt.

  4. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
  Regelendring av regelnummer 55
  «Banedekorasjoner eller dekorasjoner ved siden av hindrene skal ikke hindre fremkommeligheten for deltagere. «
  Endres til:
  «Banedekorasjon skal være utenfor banen.»
  a) For regelendring
  b)Imot regelendring
  Styrets innstilling er alternativ B

  0 stemmer for a)
  16 stemmer for b)
  1 stemme blank
  Alternativ «b) Imot regelendring» er vedtatt.

  5. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen og lignende fra Tønsberg kaninavlsforening
  Regelendring av regelnummer 64
  «Minste bredde for banehinder skal være 50 cm i lett klasser. I middel, vanskelig og elite minimum 60 cm.
  Endres til forslag 1:
  Minste bredde Lett: 60cm
  Minste bredde Middels, Vanskelig, Elite: 70 cm
  Eller forslag 2:
  Tønsberg Kaninavlsforenings sitt forslag:
  Øke minimums lengden på bommene til 60 cm i alle klasser.
  a) For regelendring forslag 1
  b)For regelendring forslag 2
  c) Imot regelendring
  Styrets innstilling er alternativ C

  3 stemmer for a)
  11 stemmer for b)
  3 stemmer for c)
  Alternativ «b) for regelendring forslag 2» er vedtatt.

  6. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
  Regelendring av regelnummer 64
  Øke makslengden i elite fra 80cm til 90cm samt tillatte 4 kombinerte hinder istedenfor 3.
  Makslengden gjelder også for sammensatte hinder.
  a) For regelendring (øke til 90cm i elite samt tillate 4 kombinerte hinder)
  b)For regelendring (øke til 90cm i elite men ikke å tillate 4 kombinerte hinder)
  c) For regelendring (beholde 80cm i elite med å tillate 4 kombinerte hinder)
  d) Imot regelendring (beholde 80cm i elite og ikke å tillate 4 kombinerte hinder)
  Styrets innstilling er alternativ D

  0 stemmer for a)
  0 stemmer for b)
  1 stemme for c)
  16 stemmer for d)
  Alternativ «d) Imot regelendring« er vedtatt.

  7. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
  Regelendring av regelnummer 117
  Endre inngangslengden fra 60 cm til 80 cm i Lengde ikke elite.
  a) For regelendring
  b)Imot regelendring
  Styrets innstilling er alternativ A

  2 stemmer for a)
  14 stemmer for b)
  1 stemme blank
  Alternativ «b) imot regelendring» er vedtatt.

  8. Sendt inn av Tønsberg Kaninavlsforening
  Regel 34:
  Det skal være minst 3 forskjellige fører for å kunne få sert i Elite- klassene.
  a) For regelendring
  b)Imot regelendring
  Styrets innstilling er alternativ A

  9 stemmer for a)
  8 stemmer for b)
  Alternativ «a) for regelendring» er vedtatt.

  9. Sendt inn av Camilla Rosvold på vegne av Anne Marie Aarmo
  Veteranklassen på NM gjennomføres med bedømmelse B
  a) For endring
  b)Imot endring
  Styrets innstilling er alternativ A

  15 stemmer for a)
  2 stemmer for b)

  10. Sendt inn av Lise Marie Ernestus
  Korrigering skal ikke gis når en kanin kræsjer og fører tar den opp for å sjekke at alt er bra. Dette er for kaninens beste, da skal ikke fører «straffes» for dette. Kaninen skal settes ned på samme sted som den ble løftet opp, for å ikke få fordeler i banen.
  a) For
  b)Imot
  Styrets innstilling er alternativ A

  5 stemmer for a)
  9 stemmer for b)
  3 stemmer blanke
  Alternativ «b) Imot» er vedtatt.

  11. Forslag fra Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold.:
  4. Helse: Bare helt friske, skadefrie og smittefrie kaniner har lov til å delta i konkurranser, oppvisninger eller vanlig trening. Kaniner som medisineres får heller ikke lov til å delta i konkurranser, oppvisninger eller offisielle treninger. Ved tvil skal dommere eller konkurranseledelsen bestemme om kaninen skal utestenges. Dommere eller konkurranseledelsen har også rett til å kreve veterinærattest om dette anses nødvendig for kaninens sikkerhet og beskyttelse. Steder med tilfelle av sykdom eller pest, må ha vært symptomfrie i minst en måned for at kaninene skal få delta på konkurranse. Drektige eller diende hunner kan ikke delta, og får ikke starte i konkurranser før 10 uker etter en fødsel. Dersom kaninen får dødfødte unger eller mister dem, skal den ikke starte i konkurranser før etter minst 4 uker. Minste aldersgrense for kaninunger på konkurranseplassen settes til 6 uker. Ved utstilling i klasse D: 42 dager sammen med mor.
  a) For regelendring
  b) Mot regelendring

  13 stemmer for a)
  0 stemmer for b)
  3 stemmer blanke
  1 stemmeberettiget har forlatt lokalet.
  Alternativ «a) for regelendring» er vedtatt.

Dato:                                   

Sted:                                    

Referent                                   Desisor                                     Desisor

Jorunn Egner                            Hilde Haakenstad                      Kristin Berg