Ekstraordinært Årsmøte i NKHF 2017

Referat ekstra ordinært årsmøte NKHF 2017

Dato: 3. November 2017
Sted/tid: Ål, 20.30
Tilstede: 12 tilstede – 10 stemmeberettiget og to uten.

Innkallelse – Godkjent

Konstituering

 • Møteleder: Annette Floen
 • Referent: Jorunn Egner
 • Desisorer: Tuva H. Andersen og Hallgjerd S. Paulsen
 • Tellekorps: Tonje Søfteland og Helene Osland

Saker
Regnskap 2015 og 2016
Ivar Østli har ført regnskapet for 2015 og 2016, var tilstede og gikk igjennom regnskapet og svarte på spørsmål ang regnskapet.

 • Ting styret må jobbe med:
  • Følge opp sponsorene
  • Mer utfyllende fakturaer.
  • Følge opp utestående fakturaer.

Regnskap for NKHF 2015 og 2016 ble enstemmig godkjent.

______________________________                              

Referent Jorunn Egner

_______________________________      _______________________________

Desisor: Tuva H. Andersen                                       Desisor: Hallgjerd Seim Paulsen