Ekstra Ordinært Årsmøte NKHF 2015

                                                                                              Referat

7. August 2015, Noresund skole

Dagsorden

  1. Godkjennelse av årsmøteinnkallelsen: Godkjent
  • Konstituering

Valg av møteleder: Ann Kristin Knutsen

Valg av referent: Trine Lofthus

Valg av desisorer (2): Trine Holte og Jeanett F. Berg

Valg av tellekorps (2): Veronica U. Johannesen og Irene A. Dalby

  • Gjennomgang av innkomne saker

Ekstra Ordinært Årsmøtesaker 2015:


1. Sendt inn av Styret samt Monica Rogne, Marita Indiane Lien Jensen, Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold.
Konkurranse karantene før og etter NM NKF har gått inn og forandret våre vedtekter så denne saken trengs ikke å tas opp lenger. Det står nå ”skal ikke” istedenfor ”bør ikke” i våre vedtekter og NKF sier dem skal gjøre det samme i sine vedtekter.
Reglementskomitén: Dette er bare å få inn riktig i reglementet vår da dette ble stemt og godkjent sist årsmøte at det ikke skal avholdes konkurranse 2 uker før LUU/NM og 3 uker før LU/NM.

Denne saken utgår da NKHF’s årsmøte allerede har bestemt dette.

2. Sendt inn av Aina Magnus
Jeg har sendt inn søknad/sak til NKF som kan åpne opp for at det skal være lov å arrangere hoppekonkurranser i karantenetiden før og etter NM/LU/LUU i forbindelse med dommerkurs. Det er da kun kaniner som ikke skal delta på NM som kan delta, og da i klassene lett, Middels, Vanskelig. Dette vil bidra til at det blir arrangert flere dommerkurs enn per dags dato. Ønsker derfor at dette skal stemmes over i NKHF i tilfellet dette går igjennom hos NKF.
a) For b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

Grunnet regelendring i §1, utgår denne saken

3. Sendt inn av Styret
Det etterlyses en regel som sier hva som skal gjøres dersom en kanin løper inn i konkurransebanen før dens løp.
a) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes fra listen
b) Kaninen utestenges fra aktuell konkurranseomgang og strykes ikke fra listen
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

Alternativ A godkjent med 15 stemmer

B: 0

Blank: 0

4. Sendt inn av Styret og lignende fra Tønsberg kaninavlsforening, Tidtaking
Etter 1 års praktisering med 2 tidtakere ønskes det en stemmerunde om dette fremdeles er ønskelig. Ved å bruke 2 tidtakere kvalitets forsikres konkurransen.
a) Krav om kun 1 tidtaker
b) Krav om 2 tidtakere
c) Krav om 2 tidtakere ved 10 deltagere eller fler
d) Det skal være to tidtakere til hver gren. Den som står med hovedklokka skal ikke byttes ut. Det kan være to, men ikke flere, som deler på reserveklokka.
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 14 stemmer

B: 0

C: 1

D: 0

Blank: 0

5. Sendt inn av Beate Sørland
Veterankanin Under vilkår for nedsøking til veteran står følgende: «Dersom særskilte grunner taler for det (for eksempel at kaninen har startet sin hoppekarriere sent i livet), kan en middels- kanin flyttes over i veteran ved fylte 5 år. Kaninen må da ha vært middels i både rett og kroket bane. Avgjørelse skjer etter søknad til styret i NKHF.» Her ønskes det en presisering på når en kanin har «startet sin hoppekarriere sent i livet»
a) 2år b) 3år c) 4år d) Imot presisering
Reglementskomiténs innstilling er alternativ D

A: 0

B: 0

C: 0

Alternativ D godkjent med 15 stemmer

Blank: 0

6. Sendt inn av Tonje Engen
Ønsker ett unntak fra 5 års regelen for kaniner som ønskes å settes ned i veteran. Kaniner med helsemessige årsaker skal kunne søkes ned i veteran med godkjent veterinær attest som tilsier kaninen ikke kan hoppe vanskelig/elite, selv om kaninen er yngre enn 5 år. Ved f.eks. dokumentert nedsatt syn, ryggskade, amputert ben osv.
a) For endring b) Imot endring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 3

Alternativ B godkjent med 11 stemmer

Blank: 1

7. Sendt inn av Styret
Fjerne Kombi fra NM De siste 3 årene har kaninmiljøet vokst så mye at det er tidsmessig nesten umulig å gjennomføre et NM med alle dens grener. Kombi er ikke en offisiell NM gren og vi ønsker å ha en stemmerunde over hvorvidt kombi lenger er ønsket under NM. Ved å fjerne kombi gjør vi plass for enda mer vekst innen de offisielle grenene som kroket, rett, Høyde og Lengde.
a) Kombi skal arrangeres under NM
b) Kombi skal ikke arrangeres under NM
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 12 stemmer

B: 3

Blank: 0

8. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Ønsker å heve aldersgrensen for å starte i banegren fra 4mnd til 6mnd og aldersgrensen for å starte i høyde og lengde til 10mnd
a) For regelendring – 6mnd og 10mnd praksisers
b) For regelendring – 6mnd og 8mnd praksisers
c) For regelendring – 4mnd og 10mnd praksisers
d) Imot regelendring – 4mnd og 8mnd praksisers
Reglementskomiténs innstilling er alternativ D

A: 0

B: 0

C: 0

Alternativ D godkjent med 15 stemmer

Blank: 0

9. Sendt inn av Monica Rogne, Marita Indiane Lien Jensen samt Tønsberg Kaninavlsforening «Minste lengde på bånd i bane er 1,5m og i høyde/lengde 2m.» ønskes å forandres til: «Minste lengde på bånd i bane endres opp til 2m og høyde/lengde 2,5m»
a) For regelendring b) Imot regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 1

Alternativ B godkjent med 14 stemmer

Blank: 0

10. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Påminnelse: Det ønskes at 30sekunders regelen blir fulgt i alle klubber.
Reglementskomiténs innstilling er at det er opp til enhver klubb om å følge denne regelen

Dette er selv opp til hver enkelt klubb å velge, men alle klubber anbefales å bruke dette.

11. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Forslag til Ordlyd/regelendring” Kaninen skal ta seg gjennom banen og over hinder av egen fri vilje. Den får styres ved hjelp av hendene, men ikke bæres mellom hindrene. Bruk av foten er forbudt. Båndet får ikke brukes som pisk. Kaninen får ikke stresses gjennom banen med tramping eller altfor påvirkende lyd. Smatting eller annen bruk av påvirkende lyd skal ikke forekomme på konkurransebanen. Kaninen får ikke tvinges til å fortsette løpet fordi føreren behandler den for ivrig. Etter en advarsel blir teamet utestengt fra den aktuelle konkurranseomgangen.”
Endres til Kaninen skal ta seg gjennom banen og over hinder av egen fri vilje. Den får styres ved hjelp av hånden, men ikke bæres mellom hindrene. Bruk av foten er forbudt. Båndet får ikke brukes som pisk. Kaninen får ikke stresses gjennom banen med tramping eller altfor påvirkende lyd. Smatting eller annen bruk av påvirkende lyd skal ikke forekomme på konkurransebanen. Kaninen får ikke tvinges til å fortsette løpet fordi føreren behandler den for ivrig. Etter en advarsel blir teamet utestengt fra den aktuelle konkurranseomgangen.
a) For ordlyd/regelendring b) Imot ordlyd/regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 0

Alternativ B godkjent med 13 stemmer

Blank: 2

12. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen og lignende fra Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold
Regelendring av regel nr 30. Per dags dato er det lov å sette maksgrense for antall starter per fører i Lett og åpne klasser. Forslag: tillate å sette maksgrense også i «Ikke Elite» klassen.
a) For regelendring b) Imot regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 11 stemmer

B: 2

Blank: 2

13. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Ordlyd/regelendring av regel nr 51. «Konkurransebanen skal være inngjerdet på beste måte og med god plass til publikum på begge sider, samt egen plass til reisebur og en oppvarmingsbane med min. 3 hinder. Oppvarming bør ikke foregå like ved konkurransebanen da dette kan forstyrre det konkurrerende teamet. Høyden på oppvarmingshindrene bør ikke overgå klassen det konkurreres i.»
Forandres til: Konkurransebanen skal være inngjerdet på beste måte og med god plass til publikum på begge sider, samt egen plass til reisebur og en oppvarmingsbane som skal ha minst 3 hinder. Oppvarming bør ikke foregå like ved konkurransebanen da dette kan forstyrre det konkurrerende teamet. Høyden på oppvarmingshindrene skal ikke overgå klassen det konkurreres i.
a) For regelendring (Begge) b) For regelendring ( «med min.» forandres til «skal ha» ) c) For regelendring ( «bør ikke» forandres til «skal ikke» ) d) Imot regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ D

A: 1

B: 2

C: 0

Alternativ D godkjent med 12 stemmer

Blank: 0

14. Sendt inn av Monica Rogne, Marita Indiane Lien Jensen og lignende fra Helene Osland, NKHFs Reglementskomité
Ordlyd/regelendring Regelnummer 75, setning: « I lett klassene anbefales det at det premieres 1/3 del av deltagerne. Alle kaniner som plasserer seg (får pinne) skal ha premie.» Endres til Forslag 1: «I lett skal det premieres 1/3 del av deltagerne. Alle som har tatt pinne skal ha premie.»
Endres til Forslag 2: «I lett- klassene anbefales det å premiere 1/3 av deltakerne. Alle kaniner som plasserer seg (får pinne og sertifikat) skal ha premie. Kaniner som plasserer seg, men som ikke får pinne/sertifikat pga for mange feil totalt, skal likevel ha premie. For utregning av antall premier, se plasseringstabell under regel nr. 96.»
a) For forslag 1 b) For forslag 2 c) Imot begge
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 2

Alternativ B godkjent med 10 stemmer

C: 2

Blank: 1


15. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Legge til setning i regelnummer 78: «Åpent premiebord kan benyttes. Elite (også Høyde/lengde), vanskelig, middels, lett, Ikke Elite. Alle 1 Plasser velger premie først deretter 2pl også 3pl osv.»
a) For b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 13 stemmer

B: 1

Blank: 1

16. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen.
Fjerne gren Fjerne klassen «Ny» fra reglementet.

a) For å fjerne b) Imot å fjerne
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 12 stemmer

B: 3

Blank: 0

17. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Regelendring av regelnummer 102. Minimums tid i baneklasse økes fra 1min til 1,5 min.
a) For regelendring b) Imot regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 4

Alternativ B godkjent med 9 stemmer

Blank: 0

18. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Ordlydsendring I punkt «108. Følgende belastes med 1 feil» er «feil vei over hinder» listet. Dette kan fort forveksles med «feil vei i banen» Ønsker å forandre ordlyden til «skeivt/skrått hopp over hinder» eller noe lignende med samme betydning.
a) For ordlydsendring b) Imot ordlydsendring
Reglementskomiténs innstilling er likt mellom alternativ A og B
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 14 stemmer

B: 1

Blank: 0

19. Sendt inn av Monica Rogne, Marita Indiane Lien Jensen lignende fra Aina Magnus, Tønsberg Kaninavlsforening
Makshøyden i Lett endres fra 30cm til 28cm. Dette på grunnlag av at vi i år har sett veldig mange baner som er blir «maksa» og det har vært svært krevende for nybegynnerkaniner. Flere har trukket sine kaniner før start pga for voldsomme baner.
a) For regelendring b) Imot regelendring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

Alternativ A godkjent med 9 stemmer

B: 4

Blank: 1

20. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Presisere at 115 (duell), 116 (slalåm), 119 (poeng),120 (terreng) er uoffisielle grener.
a) For presisering b) Imot presisering
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 13 stemmer

B: 0

Blank: 2

21. Sendt inn av Monica Rogne og Marita Indiane Lien Jensen
Fjerne Nordiske og internasjonale konkurranser og mesterskap. (punkt 44-50) Grunn disse brukes ikke og står kun å tar opp plass.
a) For å fjerne b) Imot å fjerne
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 15 stemmer

B: 0

Blank: 0

22. Sendt inn av Helene Osland
Legge til setning i punkt 75: Ønsker å legge til at på konkurranser uten startavgift bør det være tillat å ikke ha premiering.
a) For endring b) Imot endring
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

Alternativ A godkjent med 12 stemmer

B: 3

Blank: 0

23. Sendt inn av Stine Grong Ruud
Grener som lengde/høyde skal være den siste grenen som blir arrangert på en konkurranse. Hvor baneklassene og lengde/høyde er annonsert. Dette er grunnet de fleste av oss regner denne grenen som en belastende gren for kaninen, og får å få best mulig «oppvarming» av kaninen igjennom evt. baneklasser bør den arrangeres som siste gren. Å starte med lengde/høyde som første gren på konkurranse er en hard belastning, kaninene og nivået nå er blitt så bra at de hopper 70-90cm høyt / og 200-250cm langt. Vi har til og med aldergrense (8mnd) for start av høyde/lengde, og i tillegg får ikke kaninen starte lengde og høyde på samme dag. Noe som også kan være et argument for denne saken er at alle kaninene som skal starte i lengde/høyde får likt utgangspunkt- de aller _har fått_ sjansen til å ha startet i baneklassene først.
a) For (Lengde og høyde skal ikke arrangeres først)
b) Imot (lengde og høyde kan arrangeres først om ønsket)
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 4

Alternativ B godkjent med 11 stemmer

Blank: 0

24. Send inn av Tønsberg Kaninavlsforening
Dommerutvalget i NKHF skal sammen med opplærings dommerne utarbeide et felles kurs som gjør at kursene blir mest mulig like. Videre foreslår vi at det skal være en dommer konferanse hvert år på NM/LUU i november. Dommerutvalget skal sammen med arrangør legge til rette for dette. Begrunnelse: Det er et faktum at opplærings dommerne lærer bort veldig forskjellig. Som dommer savner jeg et forum hvor vi kan samles for å diskutere regler, vedtekter og ellers annet som opptar oss, utveksle erfaring og diskutere. Her kan vi også komme med forslag til endringer i vedtektene som vi kan utarbeide å bli enig om Det kan også være en ide om å ha opplæringsdommer kurs, på disse samlingene.
a) For b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er at dette er en sak for dommerkomitéen og er ikke en relevant sak for reglementskomitéen.

Sendes over til dommerkommitèen

25. Send inn av Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold
Regler mot mobbing både på nett og ”live”. Og konsekvensene for det. Forslag: En advarsel til å begynne med. Dersom det ikke holder vil personen(e) utestenges for en periode på f.eks 3 måneder. Ved behandling av mobbesaker skal det umiddelbart meldes fra til alle parter samt at det sendes over til NKF. Begrunnelse: Mobbing og nettmobbing har blitt et veldig stort problem i dagens hoppe Norge. Vi er ikke tjent med dette, og det bør være null tolleranse for mobbing.
a) For å få dette inn i reglementet b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

Sendes over til reglementskomitèen

26. Send inn av Tønsberg Kaninavlsforening
Vi foreslår å innføre korrigeringer i lett- klassene Begrunnelse: Vi tror at dette kan føre til penere båndføring og at lett banene ikke blir makset så mye som de blir i dag Klubber har mulighet til å ha lett ny klasser, anbefaler å bruke dette, da vil kaninen få en mykere start på sin hoppekarriere.
a) For å innføre korrigeringer i lett b) Imot å innføre korrigeringer i lett
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 2

Alternativ B godkjent med 13 stemmer

Blank: 0

27. Sendt inn av reglements komitéen NKHF
96. Tildeling av pinner: Oppklassifiseringen, og dermed tildeling av pinner, følger denne tabell, som også brukes som plasseringstabell: Antall startende Antall pinner, pl.
3-5 startende 1 pinne, plassering
6-10 startende 2 pinner, plasseringer
11-15 startende 3 pinner, plasseringer
16-20 startende 4 pinner, plasseringer
21-25 startende 5 pinner, plasseringer
26-30 startende 6 pinner, plasseringer
31-35 startende 7 pinner, plasseringer
36-40 startende 8 pinner, plasseringer
41-45 startende 9 pinner, plasseringer
46-50 startende 10 pinner, plasseringer
51-55 startende 11 pinner, plasseringer
56-60 startende 12 pinner, plasseringer
61-65 startende 13 pinner, plasseringer

Osv. Tabellen benytter følgende utregningsmetode: For å regne ut antall plasseringer i en klasse, skal antall starter i klassen deles på 5. Dersom man får et desimaltall, skal tallet rundes oppover til nærmeste hele. Eksempel: Ved 26 starter blir regnestykket slik: 26 delt på 5 = 5,2. Svaret skal rundes oppover til nærmeste hele, så antall plasseringer blir 6 stk i dette tilfellet.
KOMMENTAR: Legges til regelen for å klare opp hvordan pinner og plasseringer regnes ut. Også presisering av en allerede eksisterende regel.
a) For b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er alternativ A og B
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 9 stemmer

B: 0

Blank: 6

28. Sendt inn av reglements komitéen NKHF
Sette inn en ny regel under kapittelet som heter «Kanin»: «Kaninen skal under konkurransen til en hver tid, ha tilgang til høy og vann. Buret skal være tørt og ikke stå direkte i sola. Konkurransedeltakeren plikter til å følge med på dette under hele konkurransedagen. Brudd på dette, fører til diskvalifikasjon etter en advarsel.» I så fall må man også sette opp dette regelnummeret i regel nr. 111.
a) For b) Imot
Reglementskomiténs innstilling er alternativ B

A: 0

Alternativ B godkjent med 15 stemmer

Blank: 0

29. Sendt inn av reglements komitéen NKHF
78. Premieoppsettet skal være bestemt innen konkurransen starter, og premiebordet bør være satt opp slik at det er tydelig for alle hvilke premier som gjelder hvilke klasser. endres til: 78. Premieoppsettet (hvem som skal ha hvilke premier osv.) skal være bestemt innen konkurransen starter. For å spare tid, anbefales det at premiebordet er satt opp på forhånd, men dette velger arrangerende klubb selv. KOMMENTAR: Da det ble sådd tvil om denne regelen tidligere, ønsker vi å presisere den.
a) For endring b) Imot endring
Reglementskomitéens innstilling er alternativ B

A: 2

Alternativ B godkjent med 12 stemmer

Blank: 1

30. Sendt inn av Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold
Arrangør holder mat og drikke til dommere. Begrunnelse: NKF sine dommere har rett på bespisning så mener dette også bør gjelde for hoppedommerne da de fleste av disse står hele dagen uten å spise/drikke ordentlig.
a) For b) Imot
Reglements komiteens innstilling er alternativ B

A: 0

Alternativ B godkjent med 15 stemmer

Blank: 0

31. Sendt inn av Hilde Haakenstad, Hallgjerd Seim Paulsen, Hege Spjelkavik, Hedda Aurbakken, Camilla Rosvold
Vil ha inn en regel ang kastrering av kaniner fordi en del førere ikke tenker over hvilke konsekvenser det har for kaninen dersom denne startes for tidlig etter kastrering. Forsalg: Hunnen får ikke starte konkurranse igjen før etter 6 uker etter kastrering. Hannen får ikke starte konkurranse igjen før etter 4 uker etter kastrering.
a) For b) Imot
Reglements komiteens innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 15 stemmer

B: 0

Blank: 0

32. Sendt inn av Lise Marie Ernestus Øke starthøyden i høyde elite fra 50cm til 60cm
a) For b) Imot
Reglements komiteens innstilling er alternativ B

A: 2

Alternativ B godkjent med 13 stemmer

Blank: 0

33. Sendt inn av Lise Marie Ernestus
Øke antall kaniner for utdeling av sertifikat fra 8 kaniner til 10 kaniner. a) For b) Imot Reglements komiteens innstilling er alternativ B 43. Sendt inn av Lise Marie Ernestus Endre korrigeringer, utforme nye og mer konkrete regler. Lage illustrasjonstegninger i reglementet.
a) For b) Imot
Reglements komiteens innstilling er alternativ B

A: 0

Alternativ B godkjent med 14 stemmer

Blank: 1

34. Sendt inn av Lise Marie Ernestus
Endre korrigeringer, utforme nye og mer konkrete regler. Lage illustrasjonstegninger i reglementet.
a) For b) Imot
Reglements komiteens innstilling er alternativ B

Sendes over til reglementskomitèen

35. Sendt inn av styret
Regel 76. Minimum str på pokaler Ønsker å forandre at: dette er ett minimumskrav……til at det er veiledende høyder som er skrevet.
a) for b) imot
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 15 stemmer

B: 0

Blank: 0

36. Sendt inn av styret
Kombi:)
For å delta i kombi under NM så må kaninen ha 2 pinner.
Forandre fra 4 pinner som var forslaget på ekstraordinært årsmøte 2014

a) for regelendring
b) imot regelendring
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 11 stemmer

B: 3

Blank: 1

37. Sendt inn av styret
Regel 34: Forslag: tilbake til det som sto i det gamle reglementet
det skal være minst 2 forskjellige førere for å få sert i Eliteklassene.

a) for regelendring
b) imot regelendring
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 14 stemmer

B: 1

Blank: 0

38. Sendt inn av styret
Ny tekst som skal inn under korrigeringer: Hvis en kanin dytter ned hinder med snuten eller kommer borti hinder så bom detter ned, fører tar kaninen tilbake og hopper hindret, skal det dømmes korrigering.

Dette var et tema vi diskuterte på Dommerkonferansen i 2014 og der ble vi enig om dette. Det dømmes forskjellig, noen gir korrigering, andre feil vei i banen men reglementet er ikke tydelig på dette.
a) For
b) Imot
Styrets innstilling er alternativ A

Alternativ A godkjent med 10 stemmer

B: 4

Blank: 1

39. Sendt inn av dommerkomiteen
Regel 82. Dommerlisensens gyldighetsområde: A-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser. B-lisensdommere får dømme alle offisielle konkurranser utenom NM og internasjonale konkurranser. C-lisensdommere får bare dømme offisielle konkurranser i lett, middels og vanskelig klasse, samt lengde ikke elite/åpen og høyde ikke elite/åpen.
Ny tekst.
Dommerlisensens gyldighetsområde.
A-Lisensdommer får dømme alle offisielle konkurranser. B- lisensdommer får dømme alle offisielle konkurranser utenom NM og internasjonale konkurranser men kan være meddommer under NM.

Begrunnelse:
Det har vist seg å være vanskelig å skaffe to A- dommere i NM klassene, det er derfor blitt gitt disp. til å bruke B- dommere for å få gjennomført NM. Det er også et økonomisk spørsmål for de klubber som har NM, det kan derfor være lettere å ha en hoveddommer som har A-lisens og B- dommer som meddommer.

Alternativ A godkjent med 14 stemmer

B: 0

Blank: 1

40. Sendt inn av dommerkomiteen
Regel 83 C- lisensen taes bort Begrunnelse: det er ingen forskjell å dømme en Elite kanin kontra middels og vanskelig, det er de samme reglene som gjelder for de tre klassene, det er også et faktum at klubber mangler B dommere og kan derfor ikke ha elite klasser

Alternativ A godkjent med 14 stemmer

B: 0

Blank: 1

41. Sendt inn av dommerkomiteen
Regel 88. For å opprettholde Dommerlisensen:
For å opprettholde dommerlisensen, må dommeren dømme min. en av hver konkurranse i rett, kroket, høyde og lengde pr. kalenderår. Dommere fyller ut dommerkort som er lagt ut på forum, for så å sende det inn til dommerkomiteen på slutten av året. Ikke aktive dommere strykes automatisk av listen. En tidligere dommer som ønsker å gjenoppta sin dommerpraksis, kontakter styret i NKHF om saken. Dersom det er lenge siden dommeren var aktiv, bør vedkommende gjennomføre full dommeropplæring. Dersom det er under to år siden dommeren var aktiv, holder det med aspirantdømming under to godkjent opplæringsdommere i NM- grenene.
Ny tekst:
Hoppeklubber skal i samarbeid med dommere føre lister på hva dommere har dømt.
Alle lister fra konkurranser skal innholde navn på de som har dømt klassene.
Dommerlista sendes dommerkomiteen 15/12 hvert år.
Dommerkomiteen ser over de innsendte listene og godkjenner innen 31/12 hvert år.
Lister kan lastes ned fra forum.
Dommere skal dømme en av hver i baneklasser, lett, middels, vanskelig, elite, en klasse skal være kroket, en høyde og lengde klasse
Dommere som har hatt et opphold gir beskjed til medlemsklubben at de vil begynne å dømme igjen, klubben gir beskjed til dommerkomiteen at denne dommeren er aktiv igjen.

Forslag til liste:
Klubbens navn: Tønsberg Hoppegruppe År: 2015
Navn Lisens Hva er dømt. Hvor, dato
Mona Sevlejordet A Jarlsberg, 1 mai, RE,KE,LE,HE

Begrunnelse:
Hvert år er det et mas på å få inn dommerkortene, mange har glemt hva de har dømt, dette medfører mye rot og kan bli enklere med noen forandringer.

Alternativ A godkjent med 12 stemmer

B: 0

Blank: 3

42.Sendt inn av styret
Regel nr 17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team. (…)
Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på for til ny fører, må endre førerstatus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel.
En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.

Endres til
17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team. (…) Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at førerbytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på for til ny fører, må endre førerstatus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale skal brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel.
En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.

a) For alternativ 1 b) For alternativ 2

Styrets innstilling: For alternativ 2

A: 4

Alternativ B godkjent med 11 stemmer

Blank: 0

Referent

Trine Lofthus

Desisorer 1                                                                                      Desisorer 2

Trine Holte                                                                                         Jeanett F. Berg