Dommer- og reglements komiteen 2020

Referat

SakInnkomne sakerStyrets kommentarVedtak
1Leder ber om mailadresser til styrets medlemmerFikk kun 2 mailadresser, leder måtte lete og forhøre seg for å få resten av mailadressene hos kasserer- slik at en stor fil kunne bli sendt ut til dem.Ingen vedtak, leder gjorde det på egenhånd
2Reglement sendt på mail fra leder, samt endring i daværende regel 3Her hadde medlemmene av Dork fått reglement på mail, og daværende sak 3, lå på FB gruppaEnstemmig vedtatt, 5 stemmer
3Kanin med eplepsiLeder la ut saken på FB gruppa, ble bare 2 svar, leder påtok seg å sende saken til styret i NKHF, pga dyrevelferd.Ingen vedtak, leder sendte til styret i NKHF pga for lite svar av styremedlemmer
4Arbeidsfordeling innad i DORKLeder la ut at alle hadde tilgang på mail, og måtte sjekke jevnligIngen kommentarer fra medlemmene av DORK
5Forslag til ny opplæringsmåte av dommere, innsendt av styret i NKHFStyret i DORK gikk nøye imellom4 for 1 blank Vedtatt
6Innkomne spørsmål fra ett medlem i DORK, vedr arbeidsmetoderIngen i styret har kommentert, annet enn ett medlem som lurte på det samme 
7Sak innkommet fra ett medlem, gjelder 3 dommerlisenserStyret godkjenner saken, men pga nye opplysninger og uenighet innat i DORK, samt brudd på taushetsplikten, så sender leder saken til styret i NKHF5 godkjente   Leder avgjorde alene, om å sende saken videre, pga nye opplysninger
8Søknad om opplæringslisensStyret diskuterte, svar sendt, styret godkjente med disp om kun en anbefaling, pga få opplæringsdommere/A dommere, samt store avstanderGodkjent enstemmig vedtatt 5 stemmer
9Søknad om opplæringslisens, innsendt av Martine Sevlejordet 6 august 2020Søknaden oppfyller alle kriterier. En i styret i DORK godkjenner ikke, en i styret godkjennerIngen vedtak, saken blir sendt til styret i NKHF av leder i DORK, pga inget vedtak
10Leder la ut på FB gruppa: Dommeranbefaling for nedsetting til veteranDenne ble utarbeidet sammen med styret i NKHFIngen svarte, saken må gå over til neste styre i DORK 2021
11Leder la ut på FB gruppa: Forslag til ny dommerprøve for B lisensLeder laget dette forslaget pga nytt reglement, gammel prøve var ikke oppdatert siden 2004Ingen svarte, saken må gå over til neste styre i DORK 2021
12Beskjed om B lisensEtt medlem ønsket å ta opp igjen B lisensen sin, etter ett oppholdKine sendte svar om at det var godkjent, pga regel 44
13Søknad om A lisensStyret diskuterte lenge, vil påpeke her, at 2 i styret godkjente en søknad som ikke hadde alle kriterier inneFor 2, Imot 2, 1 inhabil Søknad ble sendt styret i NKHF
14Innkommet brev fra NKHF, vedr opplæringslisensNKHF’s styre har vedtatt at DORK skal sette nytt vedtak i saken om opplæringslisens for Martine Milja Sevlejordet1 for, 1 imot, 1 inhabil Saken ble sendt over til styret i NKHF igjen
15Sak om premieringKlubber tok 0 kr i avgift, og det er ikke lov i henhold til reglementet vårt.3 for advarsel 2 for advarsel samt konsekvens Advarsel vedtatt og svar blir sendt
16Brev innkommet fra JOSKEn stor klage fra JOSK, dermed måtte denne sendes til NKHF’s styre. Fikk ett klart svar om at vi måtte sende saken inn til styret i NKHF, av NKHF’s valgte styremedlem.Klubben valgte å sende denne over til NKHF’s styre alene.
17Info ra NKHF’s styreOpplæringsdommerlisensen til Martine Milja Sevlejordet. 
18Spørsmål vedr dommerlisensMedlemmet får til svar: Vanlig praksis: Dømme 1 ekstra klasse, for å gjøre opp for den klassen man manglet foregående år.4 for, 1 blank Vedtatt, svar sendt
19DommerlisterStyret gikk mellom, se egen sak på forum. Dommerkomiteen har egen liste med notater. 
20Endring i reglementetIngen stemte i DORK, saken ble tatt over av NKHF’s styre 
21Dommerkort/DømmingDORK utarbeidet ett forslag3 for 2 blanke Vedtatt, lagt ut på forum
22Møte i DORKMøte avtalt under LU/NM3 for, 2 blanke Vedtatt
23Innsendte dommerkortManglet noen klasser, godkjent mot at de klasser som mangler, blir dømt dobbelt 20213 for, 2 blanke Vedtatt, svar sendt
24Info fra Leder i DORKInfo om div saker, samt kontrollsikring og sjekker at alt stemmer overens etter reglement og vedtekter. Det blir sendt ut brev, der hvor det er uregelmessigheter.3 for, 2 blanke Vedtatt, svar sendes
25DommerlisterDommerlister lagt ut for medlemmene til informasjon av leder 
26DømmingDommere vil få problemer med å dømme alle klasser pga corona, vi gir disp til å dømme færre klasser i 2021Enstemmig vedtatt, 5 stemmer Info lagt ut på forum, samt sendt styret i NKHF
27Leder ber om hjelp i gruppaIngen i gruppa kan hjelpe leder med å skrive årsberetning, så leder må skrive på telefon sin, info til styret i NKHF at årsmelding kommer 1 dag senere 
28Infobrev fra styret i NKHFStyret i NKHF sendte over at Mona Sevlejordet og Martine M. Sevlejordet mister sin A lisens og opplæringslisens for 1 år. Gjelder fra 09.02.21-09.02.22. 
29Infobrev fra styret i NKHFStyret ønsker tilgang for 1 medlem av NKHF’s styre, på DORK sin gruppe på FB, grunnet reglementetIngen enighet
30Info fra leder i DORKLeder la ut en beklagelse, og ønsket at medlemmene i gruppen skulle jobbe bedre sammen, for å få ferdig alle sakene før årsmøtetSett av alle, ingen svar
31Infobrev fra styret i NKHFKrav om å få 2 medlemmer i i gruppa til DORK på FB2 medlemmer av NKHF’s styre kom inn i gruppa på FB
32Sak innkommet fra styret i NKHFSaken blir diskutert, ikke enighet i gruppa, ikke mange nok som stemmer2 for ett forslag, 1 for annet forslag Ingen vedtak, sak må gå videre til neste DORK 2021
33ÅrsmeldingGruppa uenig, ny årsmelding må bli skrevet2 for 1 imot, 2 blanke Ikke vedtatt
34Infobrev fra styret i NKHFInfo om at 4 dommere skal så sin A lisens og opplæringslisens tilbake. DORK skal legge dette ut på oversikten. 1 medlem av DORK ønsker å anke dette.Lagt ut på dommerlistene
35Info fra NKHF’s styreValgte styremeldem i NKHF’s styre, legger ut en beskjed på vår FB gruppe i DORK, at vi må få sakene unna før årsmøtet, ingenting skjer, annet enn ufine kommentarer fra ett medlem i DORK 
36Info fra leder i DORKInfo om mail, passord og brukermåten fra leder, lagt ut på FB gruppa 

Referat fra mailen til DORK

37Innkommet mail om reglementetDORK skal se over, gi svar før 26.03.2021. Mail ikke åpnetSak må gå over til neste styre i DORK 2021
38Innkommet spørsmål på mailHvordan bli opplæringsdommer?Svar sendt på mail av leder, uten å legge det ut på FB gruppa
39Referat 2020Berit Irene A. Dahlby har hjelpa til å skrive referatet for 2020Leder tok denne avgjørelsen alene, siden ingen har villet påta seg å hjelpe til.

Referat skrevet 15.04.2021 av Martine Milja Sevlejordet