Styremøte nr.9

Saker som er behandlet på styregruppa

126Brev mottatt ang. start i to forbundBrev mottatt,  brev sendt tilbake om at vi skal se nærmere på det 
127VedtektsendringFeil vedr. vedtekter årsmøte 2014, det er vedtektene fra 2008 som er gjeldene, info lagt ut på forum 
128BrosjyrerLegges ut på forum og facebook, Mona ordner detvedtatt
129Årsmøte 2015Tidspunkt for møtetestart, kl, 20.00 fre. 20.02.15vedtatt
130Brev fra HKHK Spørsmål vedr. 1 kr startene, p.g.av dårlig økonomi får de betale fra 1.08.14Vedtatt  
131Søknad om disp, mottatt Vedr. dømmingHKHK søker om disp for en person til å dømme en annens kaniner, grunnet mangel på dommereVedtatt ut 2014  
132Bytte av konkurranse plassSøknad om bytte av konkurranse plassVedtatt
133Forslag til hoppe arrangementet nm 20-22.2.2015Det er laget forslag til hvordan tidsklemma på NM feb. 2015 kan løses når det gjelder hoppingen, forslaget sendt videre til arrangørvedtatt
134Konkurranse i regi av NKHFStyret ser positivt på tiltaket og har et av styrets medlemmer tilstede, inntekten går til den lokale hoppegruppavedtatt
135Søknad om disp, dommerlisensDommergruppa har fått en søknad om disp fra B- dommer til A- dommer, styret behandler denne, vi gir disp for A lisens for å kunne dømme NM, svarbrev sendt til vedkommende.vedtatt
136Kopi av reglementet til direkte medlemmerStyret har mottatt henvendelse når det gjelder forslaget til nytt reglement, om direkte medlemmer også får det. Mona sender ut reglementet til de som  har henvendt seg 1.12.14vedtatt
137Sponsing NM nov.2014Kirsten kakebakeri har sponset en kake til 50 stk til hopperne under nm,2 fra det første styret i 1994 har sagt ja til venneaften 
138Brev mottatt ang. start i NM  hos NKLHF og NKHFStyret har sett på saken og så lenge deltaker er medlem av NKF kan vi ikke nekte noen å starte, vi har ingen hjemmel i reglementet som gir oss lov til det, 
139Svarbrev til forslag NMSvarbrev om forslag viser til sak 133 
140Nm i kombiStår i reglementet at vi skal ha kombi figur middels åpen, noe NKF også støtter 
141Søknad om nedsettelse veteranSøknaden oppfyller kriteriene Svarbrev er sendtVedtatt
142Bytte av konkurranseplass THKSøknad kommet inn, styret har ingen innvendingerVedtatt
143Henviser til sak 44Svar sendt Silje Tellefsen 
144Klage på premiering kombi, NesKombi ble ikke premiert under konkurranse på Nes 13-15 juni 2014, brev sendt til NKF 
145Brev mottatt ang, start i nm fra NKLHFVi har ingenting i vårt reglement som gjør at vi kan nekte noen fra NKHLF å delta i vårt NM, så lenge de er medlem i NKF. Svarbrev sendt 
146Misnøye blant medlemmer i et avlslagBrev sendt til avlslaget og NKF, avlslaget har fått tilbud om et møte med leder i NKHF 
147Ny info om miljøarbeide for medlemmeneStyret har sendt ut brev til NKF, vi setter nytt fokus på miljøarbeide blant medlemmene og ønsker innspill fra NKF 
148Sponsing av flagg til NKHFPetit Grafiske sponser oss med flaggene vi brukte på Pet Show mot at de får en halv side reklame på hoppebøkene ved neste trykkingVedtatt
149Søknad om gårdsnavnStyret hadde ingen innvendinger mot dettevedtatt
150Nytt medlem i MiljøutvalgetMartine Sevlejordet trakk seg fra utvalget og Geir Rogne kom inn istedenfor henne 
151Årsbetrtning 2014Årsberetningen skrevet å sendt inn til NKFvedtatt

Referent

Mona Sevlejordet