Referat Årsmøte NKHF 2017

Dato: 3. Mars 2017
Sted/tid: Larvik, kl 21.30

 1. Årsmøteinnkallelse – Enstemmig godkjent
 2. Konstituering:
  1. Valg av møteleder: Annette Floen
  1. Valg av referent: Jorunn Egner
  1. Valg av desisorer (2) (Må huske å skrive referat): Irene Aa. Dahlby og Tuva Hageberg Andersen
  1. Valg av tellekorps (2): Helene Bårdsen og Hallgjerd Seim Paulsen
   Antall stemmeberettigete tilstede: 19
   Uten: 1
   Til sammen: 20
 3. Årsmelding og arbeidsplan – Godkjent
 4. Regnskap
  Tar til etterretning om at sponsorpremier må ses opp mot utgiften av å hentes de. Det blir ekstra ordinært årsmøte under sommerleiren på Tomb. Kommer innkalling. Regnskap skal være i orden til da, og legges frem med godkjenning fra revisor.
 5. Saker (Ingen innkommne saker).
  Sommerleiren blir på Tomb VGS med TH og SBHG som arrangør. Mer info kommer senere.
 6. Valg av nytt styre og komiteer
  Leder – Annette Floen enstemmig valgt
  Nestleder – Irene Aakeberg Dahlby enstemmig valgt
  Kassere – Hege Spjelkavik enstemmig valgt for 2 år
  Sekretær – Jorunn Egner Har ett år igjen av perioden
  Styremedlem –
  Hallgjerd Seim Paulsen -3 stemmer
  Helene Osland – 6 stemmer
  Helene Bårdsen – 3 stemmer
  Stine Grong Ruud – 7 stemmer valgt
  Vara 1
  Helene Bårdsen – 5 stemmer valgt
  Tuva H. A. – 2 stemmer
  Helene Osland – 3 stemmer
  Mali Hønnås – 4 stemmer
  Tonje Søfteland – 3 stemmer
  Hallgjerd S. Paulsen – 1 stemmer
  Veslemøy F. T. – 1 stemme
  Vara 2
  Hallgjerd S. P. – 7 stemmer valgt
  Veslemøy F. T. – 1 stemme
  Helene Osland – 5 stemmer
  Tuva H. A. – 3 stemmer
  Mali Hønnås – 3 stemmer
  Tonje Søfteland – 0 stemmer
  Trine Lofthus – 0 stemmer

  Reglementskomite (5 stk):
  Leder: Irene A. Dahlby
  Nestleder: Hallgjerd Seim Paulsen
  Styremedlem 1: Pia Amundsen
  Styremedlem 2: Tuva H.  A.
  Vara: Mali Hønnås

  Dommerkomite (4 stk):
  Leder: Tonje Søfteland
  Nestleder: Helene Osland
  Styremedlem: Veslemøy
  Vara: Pia Amundsen

  Miljøkomite: Settes på pause, men styret tar saker. Hallgjerd S. Paulsen blir kontaktperson ved eventuelle innkomne saker.  

  Valgkomite (3 stk):
  Kristin Berg
  Helene Bårdsen
  Tuva H. A.
 7.  Avslutning

Referent Jorunn Egner

Desisor Irene Aa. Dahlby     

Desisor Tuva H. Andersen