Årsmøte NKHF 2013

Referat

Quality hotell Tønsberg

1)      Årsmøteinnbydelse godkjent

2)      Valg av møteleder: Hallgjerd Seim Paulsen/Jorunn Egner

         Valg av referent: Jorunn Egner

         Valg av desisorer: Martine Sevlejordet og Kristin Bergan

         Valg av tellekorps: Guri Barka og Veronica Undbekken Johansen

         Antall stemmeberettigete tilstede: 29 stemmeberettigete, fire uten = 33 til sammen. 1 dro underveis i møtet.


3)      Gjennomgang av årsmelding 2012

         INGEN ÅRSMELDING SENDT INN


4)      Gjennomgang av regnskap.

         REGNSKAP ER GODKJENT – men med kommentar om at det burde vært kopier så alle fikk se.


5)      Gjennomgang av innkomne saker:

 1. Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Øke maks høyde i lett klassene fra 28 cm til 30 cm.
  For: 22
  Blanke: 6
  Mot: 1
  Forslaget er godkjent, makshøyden økes.

 2.  Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Øke minimums avstand mellom hindrene i elite klassen fra 220 cm til 250 cm.
  For: 21
  Blanke: 8
  Mot: 1
  Forslaget er godkjent, minimumsavstand endres.

 3. Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Fjerne Årets jaktkanin som en del av Årets kaniner
  For: 26
  Blanke: 3
  Mot: 0
  Forslaget er godkjent, årets jaktkanin fjernes fra årets kaniner.

 4. Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Fjerne poenghopp, terrenghopp, slalåm og duellhopp som offisielle konkurransegrener.
  For: 18
  Mot: 4
  Blanke: 7
  Forslaget er godkjent, poenghopp, slalåm og duellhopp fjernes som offisielle grener.

 5. Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser negativt på forslaget.
  Forslag: Øke starthøyden i høyde elite grenen fra 50cm til 60cm.
  For: 3
  Blankt: 9
  Mot: 17
  Forslaget er nedstemt, starthøyden i høyde økes IKKE.

 6. Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Øke startlengden i lengde elite fra 100cm til 120cm
  For: 22

Blanke: 5

Mot: 2
Forslaget er godkjent, startlengden i lengde elite økes.

 • Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser negativt på forslaget.
  Forslag: Det skal ikke gis korrigeringer hvis en deltager må hoppe et hinder om igjen etter endt løp grunnet at hinder er feil satt opp/blåst ned osv. 
  For: 26

Blanke:3
Mot: 0

Forslaget er godkjent.

 • Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Kombikonkurranse, forandre at man i stedet for figur, slalåm og duellhopp konkurrerer i rett og kroket bane etter om det er LU eller LUU.
  For: 23
  Blanke: 6
  Mot: 0
  Forslaget er godkjent, man konkurrerer nå i rett og kroket i kombi under LU og LUU.
 • Det ble i senere tid oppdaget av det nye styret at dette strider imot arbeidsplanen man har med NKF, og vil derfor ikke bli praktisert i LUU 2013 om LU 2014.

 • Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Premiering på NM
  Forslag: Sette ett minste krav til premiering på NM.
  For: 24
  Mot: 1
  Blanke: 4
  Forslaget er godkjent, reglementskomitéen og det nye styret får lov til å lage en presisering på dette.

 • Sendt inn av Lise Marie Ernestus. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Årsmøtet i NKHF skal holdes lørdag i forbindelse med LU.
  For: 16
  Blankt: 8
  Mot: 5
  Forslaget er godkjent, årsmøte må nå holdes på lørdagen i forbindelse med LU.

 •  Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Utregning av høyde og lengde når man har stått over en lengde/høyde
  Få inn utregning av høyde/lengde når en deltaker har stått over en høyde/lengde:

  Enhver utøver kan velge hvor mange høyder/lengder den vil stå over. Man sorterer/plasserer som vanlig, dvs en som klarer høyden/lengden på første forsøk går foran den som klarer på annen forsøk. Den som har hoppet høyest/lengst går foran en som har hoppet en høyde/lengde lavere. 
  Dersom en fører står over en høyde/lengde, sorterer man som vanlig inntil man kommer til den høyden/lengden som man sto over. Da skal man plasseres bakerst av de som gikk ut på denne høyden/lengden. Eks:
  1: 0-0-0-står over-0-xxx
  2 :xx0-xx0-xx0-xx0-0-xxx
  Her går fører 2 foran fører 1.
  For: 27
  Blankt: 2
  Mot: 0
  Forslaget er godkjent.

 • Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Dersom en kanin mister ungene sine etter hvert, altså f.eks. etter 2 uker, kan man ikke starte kaninen før det har gått 4 uker fra ungene døde.
  For: 24
  Blanke: 4
  Mot: 0
  Forslaget er godkjent.

 • Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Gi også danske gårdsnavn tillatelse til å stå på våre lister.
  For: 27
  Blanke:1
  Mot:0
  Forslaget er godkjent.

 • Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Forslag: Klubbene må sende inn informasjon (navn, adresse, mailadr, tlf.nr.) om

kontaktperson og kasserer innen 1.3 hvert år for å få stå på lista over aktive klubber på hjemmesiden vår. Hvis ikke, arkiveres klubben til aktiviteten tas opp igjen (lage et arkiv sånn som med gårdsnavn). På den måten vet man til en hver tid hvilke som faktisk eksisterer og ikke, og kan lettere gi nye medlemmer kontaktinformasjon.
For: 26
Mot: 0

Blanke: 2
Forslaget er godkjent.

 1. Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Forvertavtale
  Forslag 1: (Man må bruke NKHFs fôrvertavtale og fôrvertperioden må være i minst 3 mnd, understreket tekst er endringene i regelen.)
  17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team. (…) Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått NKHFs fôrvertavtale med eieren. Kaninen må være ute på fôr i minst 3 måneder for at førerbytte skal være gyldig. Kaniner som settes ut på for til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. (NKHFs standardiserte fôrvertavtale skal brukes, undertegnet av ansvarlig person over 18 år). Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel.
  En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.

  Forslag 2: (Man trenger ikke bruke NKHFs fôrvertavtale og regelen er bare at førerbytte kan gjøres 4 ganger per år. I så all må NKHFs fôrvertavtale endres slik at 3 mnd-regelen ikke lenger står.)
  17. Team: Kaninen og dens eier regnes som et team. (…) Alternativt kan man starte med en kanin man har på fôr, dersom man har inngått fôrvertavtale med eieren. Kaniner som settes ut på for til ny fører, må endre førerstaus i kaninregisteret. Dette må eier melde fra om til registreringsansvarlig. Fôrvertavtale utarbeides i to eksemplarer: Ett til eier og ett til fôrvert. Forvertens eksemplar skal vedlegges hoppeboken på konkurranser. Elitekaniner og veterankaniner er ikke unntatt fra denne regel.
  En kanin kan ikke skifte fører mer enn 4 ganger pr. år, verken ved eierskifte, eller foravtaler.
  Forslag 1: 1
  Forslag 2: 24
  Blank: 3
  Forslag to er godkjent, 4 førerbytter i året er gjeldende.

 2. Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Regelen som sier at godkjente hinderleverandører kan avvike fra reglene
  Forslag: Fjerne denne regelen. Vi har ingen liste over godkjente hinderleverandører, og makshøydene er absolutte. Man kan også be Libra Artic spesialtilpasse hinderne til våre makshøyder. Denne regelen har ingen hensikt i dag og virker mer forvirrende enn oppklarende. Man må heller foreslå å øke makshøyder dersom man vil ha høyere hinder i klassene.
  For: 27
  Mot: 0
  Blanke: 1
  Forslaget er godkjent.

 3. Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Arrangering av konkurranse før NM Obs! Vedtektsendring!
  Forslag: Vedtekten om at man bør unngå konkurranser 2 uker før NM, bør enten presiseres eller fjernes. Enten er det lov eller så er det ikke lov.
  For: 25
  Blankt: 3
  Mot: 0
  Forslaget er godkjent.

 4.  Sendt inn av styret. Styret ser positivt på forslaget.
  Endring av stemmegivning under årsmøtet Obs! Vedtektsendring!
  Forslag: For å gjøre stemmegivningen mer rettferdig under årsmøtet, ønsker vi å endre praksisen slik den er i dag. På denne måten blir ikke stemmegivningen så avhengig av hvor i landet årsmøtet holdes. Dette gjør også forhåpentligvis at avviklingen av årsmøtet vil gå lettere og raskere.
  Forslag: Hver hoppeklubb har 1 stemme per hvert 10. medlem. Årsmøtesakene behandles på forhånd i klubbene (disse må i så fall i fremtiden sendes ut tidligere), og klubbene bestemmer seg for hva de skal stemme på. Klubbene må sende en representant per stemme, ellers mister de det antallet stemmer som ikke stiller opp.
  Mot:19
  For:0
  Blanke: 7
  Forslaget er nedstemt.

 5.  Sendt inn av Heidi Huseby. Styret ser positivt på forslaget.
  Sertifikat i lengde og høyde 
  Jeg synes det er urettferdig at en kanin som har 6-8 sert i høyde eller lengde i samme klubb, ikke får championtittel pga alle er tatt i samme klubb. Jeg mener at det er en stor prestasjon å ta sert i høyde eller lengde uavhengig av om det er tatt i en annen klubb. I baner er det annerledes fordi banene bygges forskjellig, mens i høyde og lengde er det like stor prestasjon å hoppe 70 cm i sin egen klubb som å hoppe 70 i en naboklubb. Jeg ønsker å foreslå to forslag:

  1. Man får championtittel i høyde eller lengde dersom man har tatt 6 sert eller mer selv om sertene er tatt i samme klubb. 

  ELLER

  2. Man får championtittel i høyde eller lengde dersom man har tatt 6 sert eller mer og har hoppet hhv. minst 80 eller 200 cm ved minst tre av dem, uavhengig av om de er tatt i samme klubb.

  For endring:0
  Mot endring: 26
  Blank: 2 
  Begge forslagene er nedstemt, ingen var for endring.

 6. Sendt inn av Hallgjerd Paulsen. Styret ser negativt på saken.
  Jeg ønsker å ta opp dette med bruk av opplæringsdommere, pr. i dag er vi alt for få dommere som er det, og jeg opplever å bli «overbrukt»
  Så jeg ønsker å komme frem til en ny ordning på dette, så man ikke skal bli utbrent.

  INGEN ÅRSMØTESAK

 7. Sendt inn av dommerkomiteen. Styret ser positivt på saken.
  Vi i dommerkomiteen har lyst til å foreslå at det innføres dommerkort eller dommerbøker. Disse skal da sendes inn innen en angitt dato på slutten av året eller først på neste år til styret eller dommerkomiteen.
  Blir dette en fast regel så vil det bli mye enklere å holde oversikt over hvilke dommere som er aktive og ha en kontroll på at de har dømt nok. Ved tvil kan dette sjekkes opp mot listeansvarlig. 
  Dommerne selv vil også ha en bedre oversikt over hva de har dømt. 
  For:20
  Mot: 0
  Blanke: 8
  Forslaget er godkjent. Dommerkomiteen må presisere denne regelen.

6)      Valg av nytt styre:

Stemme over at det skal være to styremedlemmer til.
Mot: For:27 Blankt: 1

Valgkomiteens innstilling:
Leder: Tonje Søfteland
Nestleder: Camilla Venger
Kasserer: Hege Spjelkavik
Sekretær: Aina Magnus
Styremedlem: Mari Myksvoll
Varamedlem 1: Heidi Huseby
Varamedlem 2: Hallgjerd Seim Paulsen

Benkforslag leder: Camilla Venger og Lise Marie Ernestus.
Tonje: 16
Camilla: 4
Lise Marie: 8

Benkforslag nestleder: Lise Marie Ernestus
Lise Marie: 13
Camilla:15

Benkforslag styremedlem: Monica Olsby Rogne, Hallgjerd Seim Paulsen, Martine Sevlejordet, Lise Marie Ernestus, Kristin Bergan, Anna Katrine Hustad, Anne Marie Aarmo, Linn Elise Lende, Beate Eltvervåg
Mari: 10
Lise Marie: 15
Linn Elise:13

Vi må ha en ungdomsrepresentant, og siden Mari er den neste under 18 av de tre med flest stemmer, blir Mari styremedlem.

Benkforslag varastyremedlem: Annette Floen, Beate Eltervåg, Martine Sevlejordet, Monica Olsby Rogne, Anne Marie Aarmo, Kristin Bergan

Annette: 9
Beate: 11
Martine: 3
Monica: 5
Anne Marie: 8
Kristin: 6
Heidi: 6
Hallgjerd: 3

Det nye styret:
Leder: Tonje Søfteland,
Nestleder: Camilla Venger
Kasserer: Hege Spjelkavik
Sekretær: Aina Magnus
Styremedlem 1: Lise Marie ErnestusStyremedlem 2: Mari Myksvoll
Styremedlem 3: Linn Elise Lende
Varamedlem 1: Annette Floen
Varamedlem 2: Beate Eltervåg

Valgkomite: Jorunn Egner, Hallgjerd Seim Paulsen, Guri Barka
Enstemmig vedtatt

Referent                                                      Desisorer
Jorunn Egner                                       Martine Sevlejordet og Kristin Bergan