Årsmøte i NKHF 2014

Referat

22. februar 2014

 1. årsmøteinnbydelse godkjent.
 2.  Konstituering:

Møte leder: Geir Nordvik

Referent: Martine Sevlejordet

Desisorer: Anna Katrine Husted & Martine Olivia H. Person

Tellekorps: Mona Sevlejordet & Ann Kristin Knutsen

Antall Stemmeberettigede til stede: 65

Antall uten stemmerett: 7

Til Sammen: 72

 • årsmelding 2013: Godkjent. Merknader: Resutater (Norges rekorder, Nye Champions) burde kommet med, få inn regestrerings ansvarlig, web ansvarlig og liste ansvarlig.
 • Regnskap foreligger ikke, dermed må det innkalles til et ekstraordinært årsmøte. Styret innkaller til ekstraordinært årsmøte i løpet av 2014.
 •  Årsmøte saker:

Alle forslagene som gjelder reglementet vil reglements komitéen se på, og vil bli lagt frem på det ekstra ordinære års møtet.

Følgende utvalgte saker ble tatt opp.

Sak 36: Utnevnelse av reglements komité.

Alle for. Vedtatt. Reglementskomiteen arbeider med alle innkomne regelendringssaker frem til det ekstraordinære årsmøtet og legger disse frem samlet der. Det ble henstilt om at det legges frem forslag til neste årsmøte om å få valgt en reglementskomite som får fullmakt fra årsmøtet til å endre regler. Vedtektene må også endres angående dette.

Sak 1, fastsettelse av årsmøtetidspunkt fredag/lørdag.

 1. For. 10 Stemmer.
 2. Imot .9 Stemmer.
 3. Slette. 36 Stemmer.
 4. Blank. 10 Stemmer.

Forslag c ble vedtatt, dette slettes. Styret i NKHF velger selv tidspunkt i samarbeid med LU/NM arrangør.

Sak 30, Krav om dommere i NKHF.

 1. For Endring(Alt). 13 Stemmer.
 2. For Endring(kun heving av aldersgrense til 16 år). 26 Stemmer.
 3. Imot. 14 Stemmer
 4. Blank .13 Stemmer.

B) ble vedtatt. Endret til at må være fylte 16 år for å kunne søke om C-Lisens.

Sak 41, Røyking på konkurranse plassen.

For: 61

Imot: 4

Forslaget ble vedtatt.

Sak 32, Miljø Gruppe.

Det ble en god prat om miljøet og om mobbing.

Det ble vedtatt at vi skal ha en miljø gruppe som jobber med miljøet i NKHF.

Denne gruppen består av 3 stk. Pluss 1 fra styret.

Her ble Lise Marie Ernesthus, Camilla Venger, Aina Magnus, Martine Olivia H. Person, Maria Ramsbacher, Monica Olsby Rogne og Martine Sevlejordet benket frem.

De som ble valgt var Lise Marie Ernesthus med 18 stemmer, Monica Olsby Rogne med 9 stemmer og Martine Sevlejordet med 6 Stemmer Valgt.

Aina Magnus fikk 4 stemmer.

Martine O. H. Person fikk 4 stemmer.

Maria Ramsbacher fikk 3 stemmer.

Camilla Venger fikk 5 Stemmer.

 • Valg av Styre i NKHF.

Det Gamle Styret besto av:

Leder: Tonje Søfteland (på valg)

Nestleder: Camilla Venger (på valg)

Sekretær: Aina Magnus (på valg)

Kasserer: Hege Spjelkavik(ikke på valg, 1 år igjen)

Styremedlem: Mari Myksvoll (på valg)

1 Varamedlem: Beate Sørland (på valg)

2 Varamedlem: Anette Floen (på valg)

Nytt Styre ble valgt:

Leder: Ann Kristin Knutsen (valgt for 1 år)

Nestleder: Jorun Egner (valgt for 1 år)

Kasserer: Hege Spjelkavik (1 år igjen)

Sekretær: Mona Sevlejordet (valgt for 2 år

Styremeldlem: Hilde Kåstad (Valgt for 1 år)

1 varamedlem: Sarah Furuseth Laugtug (Valgt for 1 år)

2 Varamedlem: Hallgjerd Seim Paulsen (valgt for 1 år)

Letohallen 23. feb. 2014